ÍH 2013.83

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS IDŐPONTJA - ELSŐFOKÚ HATÁROZAT MEGHOZATALA UTÁN ELKÜLDÖTT FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS A jogszabályoknak megfelelő fizetési felszólításnak a kérelem benyújtása előtt kell megtörténnie, ennek hiányában a kérelem érdemben nem vizsgálható. Az elsőfokú határozat meghozatala után elküldött fizetési felszólítás nem ad alapot a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító elsőfokú határozat megváltoztatására, a hitelezőnek ez esetben arra van lehetősége, hogy a szabályszerű fizetési felszólítás alapján

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésében a hitelező felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmét a Cstv. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül hivatalból elutasította hivatkozással arra, hogy a 2012. szeptember hó 12. napján kelt írásba foglalt fizetési felszólítás nem tartalmazta - a Cstv. 27. § (2c) bekezdés szerint - a követelés megfizetésének határidejét.
A végzés ellen a hitelező terjesztett elő fellebbezést, fellebbezésében a végzés megváltoztat...

ÍH 2013.83 FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS IDŐPONTJA - ELSŐFOKÚ HATÁROZAT MEGHOZATALA UTÁN ELKÜLDÖTT FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS
A jogszabályoknak megfelelő fizetési felszólításnak a kérelem benyújtása előtt kell megtörténnie, ennek hiányában a kérelem érdemben nem vizsgálható. Az elsőfokú határozat meghozatala után elküldött fizetési felszólítás nem ad alapot a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító elsőfokú határozat megváltoztatására, a hitelezőnek ez esetben arra van lehetősége, hogy a szabályszerű fizetési felszólítás alapján új felszámolási kérelmet terjesszen elő [Cstv. 25. § (1) bek. f) pontja, Cstv. 27. § (2c) bek.].

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésében a hitelező felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmét a Cstv. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül hivatalból elutasította hivatkozással arra, hogy a 2012. szeptember hó 12. napján kelt írásba foglalt fizetési felszólítás nem tartalmazta - a Cstv. 27. § (2c) bekezdés szerint - a követelés megfizetésének határidejét.
A végzés ellen a hitelező terjesztett elő fellebbezést, fellebbezésében a végzés megváltoztatását, az adós fizetésképtelenségének megállapítását, felszámolásának elrendelését kérte. Előadta, hogy az elsőfokú határozat meghozatalát követően, 2012. november hó 26. napján az adóst a követelés megfizetésének határidejét is tartalmazó fizetési felszólításban ismételten felhívta teljesítésre, az adós a tartozást elismerte. Hitelező a fellebbezés mellékleteként csatolta a 2012. november hó 26. napján kelt fizetési felszólítást és adós elismerő nyilatkozatát.
Az adós a fellebbezésre nem tett észrevételt.
A fellebbezés alaptalan.
Az elsőfokú bíróság végzése mind ténybeli, mint jogi indokait tekintve helyes, ezért azt a másodfokú bíróság a Cstv. 6. § (3) bekezdése folytán megfelelően alkalmazandó Pp. 259. § és 253. § (2) bekezdése szerint - utalással a Pp. 254. § (3) bekezdésében foglaltakra - helyes indokai alapján helybenhagyta.
A fellebbezéssel összefüggésben kiemeli a másodfokú bíróság az alábbiakat:
A Cstv. 2007. július hó 7. és 2012. március hó 1. napja között hatályos, 27. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése a fizetési felszólítással szemben sem tartalmi, sem formai követelményt nem szabott. A jelen ügyben alkalmazandó, 2012. március hó 1. napjától hatályos 2011. évi CXCVII. törvénnyel módosított Cstv. 27. § (2c) bekezdése azonban már meghatározza a fizetési felszólítás minimális tartalmi követelményeit, e szerint a fizetési felszólításban meg kell határozni a követelés jogcímét, összegét, megfizetésének határidejét, és azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást, vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését. A hitelező által a felszámolási kérelem mellékleteként csatolt 2012. szeptember hó 12. napján kelt fizetési felszólítás a módosított Cstv. szerinti tartalmi követelményeknek nem felelt meg, nem tartalmazta a követelés megfizetésének határidejét, ezért a jogszabálynak megfelelő fizetési felszólítás hiányában a felszámolási kérelmet a Cstv. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.
Nincs helye a jogszerűen meghozott elsőfokú határozat megváltoztatásának azon az alapon, hogy a hitelező az elsőfokú határozat meghozatalát követően, 2012. november hó 26. napján már az esedékesség megjelölésével hívta fel teljesítésre az adóst, és adós a tartozást elismerte. A felszámolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés megfelel a Cstv. 25. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltaknak, ebben az esetben pedig a másodfokú bíróságnak a fellebbezés folytán a megtámadott végzés jogszerűsége kérdésében kell döntenie, és ha a megtámadott végzés jogszerű, azt helyben kell hagyni. A határozathozatalt követő fizetési felszólítás a jogszerű elsőfokú elutasító végzést nem teszi jogszabálysértővé (BH 1991/245. szám alatt közzétett eseti döntés), a jogszabályoknak megfelelő fizetési felszólításnak ugyanis a kérelem benyújtása előtt kell megtörténnie, ennek hiányában a kérelem érdemben nem vizsgálható. A hitelezőnek arra van lehetősége, hogy a szabályszerű fizetési felszólítás alapján új felszámolási kérelmet terjesszen elő.
(Pécsi Ítélőtábla Fpkf. IV. 30.506/2012/2.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.