AVI 2008.6.65

A Jöt. alkalmazása, során a birtok valamely dolog feletti tényleges hatalmat jelenti (2003. évi CXXVII. tv. 76. §).

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A vámhivatal járőrei 2004. szeptember 3. napján jövedéki ellenőrzést tartottak a felperesi egyéni vállalkozó által üzemeltetett "É." elnevezésű vendéglátóipari egységben, ahol a mosogató helyiségben 1 db S. Lights magyar adójegyet nem tartalmazó dohánytermék, illetve egy fél literes bontott állapotú zárjegymaradványos üvegben 2 dl italt találtak elő. Az elsőfokú hatóság megismételt eljárás keretében 100 000 Ft jövedéki bírság, és 134 Ft jövedéki adó megfizetésére kötelezte a felperest jövedék...

AVI 2008.6.65 A Jöt. alkalmazása, során a birtok valamely dolog feletti tényleges hatalmat jelenti (2003. évi CXXVII. tv. 76. §).
A vámhivatal járőrei 2004. szeptember 3. napján jövedéki ellenőrzést tartottak a felperesi egyéni vállalkozó által üzemeltetett "É." elnevezésű vendéglátóipari egységben, ahol a mosogató helyiségben 1 db S. Lights magyar adójegyet nem tartalmazó dohánytermék, illetve egy fél literes bontott állapotú zárjegymaradványos üvegben 2 dl italt találtak elő. Az elsőfokú hatóság megismételt eljárás keretében 100 000 Ft jövedéki bírság, és 134 Ft jövedéki adó megfizetésére kötelezte a felperest jövedéki törvénysértés miatt, mert a dohánygyártmány és az alkoholtermék az árukészletét képezte, melynek eredetét hitelt érdemlő módon igazolni nem tudta. Az alperes határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta azzal, hogy a felperes a birtoklás tényét nem vitatta.
A felperes keresetében a határozatok hatályon kívül helyezését kérte azzal, hogy jövedéki törvénysértést nem követett el. A termékek hulladéknak minősülnek, amelyek a fogyasztótérből kerültek a vendégedény mosogatóba egyéb hulladékokkal együtt.
Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével az alperes határozatát megváltoztatta, és a felperes terhére megállapított 134 Ft jövedéki adó megfizetésére kötelező rendelkezést törölte, ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította. ítéletének Indokolásában hivatkozott a jövedéki adóról, és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény a (továbbiakban: Jöt.) 98. § (1) bekezdésére, amely dohánygyártmány szabad forgalomba bocsátását kizárólag adójeggyel ellátva engedi meg. A Jöt. 114. § (1) bekezdés b) pontja, és 114. § (2) bekezdése alapján jövedéki bírságot kell fizetnie annak a természetes személynek, aki jövedéki termék birtokosa, és a jövedéki termék adózott voltát az ott meghatározott módon nem tudja bizonyítani.
A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet kérve annak hatályon kívül helyezését, és a dohánytermék vonatkozásában is a közigazgatási határozatok hatályon kívül helyezését. Jogi álláspontja szerint a megyei bíróság nem kellő alapossággal vizsgálta a Ptk. 187. § (1) bekezdésére figyelemmel a birtoklás tényét. Továbbra is arra hivatkozott, hogy a dohányterméket a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényre figyelemmel hulladékként kezelte. A dohánytermék a mosogatóhelyiségben a hulladékgyűjtésre rendszeresített polcon, a többi hulladék között volt fellelhető.
Az alperes ellenkérelmében a jogerős Ítélet hatályában való fenntartását kérte azzal hogy a jövedéki törvény objektív felelősséget állapit meg a birtokban tartóval szemben.
A Legfelsőbb Bíróság a megyei bíróság 12. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érintette, felülvizsgálati kérelemmel támadott részét hatályában fenntartotta.
Az alperes a határozatát részben megváltoztató elsőfokú ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nem nyújtott be, ezért a Legfelsőbb Bíróság a 134 Ft jövedéki adóval kapcsolatos ítéleti megállapításokat nem vizsgálta.
A Jöt. 4. § a) pontja, 76. § (1) bekezdés b) pontja egybevetéséből megállapítható, hogy a magánszemély jövedéki bírságolásánál objektív felelősség áll fenn. A jogsértő magatartást a birtoklás önmagában bizonyítja, csak a 76. § (2) bekezdés b) pontjában felsorolt okmányokkal, bizonyítékokkal menthető ki a birtokos felelőssége.
A Jöt. alkalmazása sorában a birtok valamely dolog feletti tényleges hatalmat jelent. A tényleges hatalom arra való tekintet nélkül minősül birtoklásnak, hogy a tényleges hatalmat saját nevében és saját részére, vagy más nevében gyakorolják-e. A birtoklás fogalma továbbá nem függ a tudati elemektől sem, létrejöhet a birtoklás tudata és a birtoklásra irányuló akarat nélkül is. A Jöt. ebben az esetben a birtokost szankcionálja.
A felperes által üzemeltetett vendéglátóipari egység volt az ellenőrzés tárgya, helyszíne itt találták meg azt a jövedéki terméket, amelynek adózott voltát a felperes nem tudta bizonyítani. A fent kifejtettek alapján a felperes, mint az üzlethelyiség üzemeltetője, birtokosa volt a jövedéki termékeknek.
A felperes saját állításán kívül semmivel nem igazolta, hogy a fellelt dohányterméket hulladékként kezelte volna, amelynek egyébként ellentmond a feltalálás körülménye is.
Mindezekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős Ítélet felülvizsgálati kérelemmel támadott részét a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. (Legf. Bír. Kfv. I. 35.016/2006.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.