BH+ 2008.6.286

Üzlethelyiségben, raktárban tártolt származási igazolvánnyal nem rendelkező jövedéki termék miatt a jövedéki bírság kiszabása jogszerű [2003. évi CXXVII. tv. 15., 109-110. §]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A jövedéki hatóság 2005. augusztus 3-án ellenőrzést tartott a felperes által üzemeltetett vendéglátóipari üzletben.
Az ellenőrzés során a raktárhelyiség polcán, illetve az ott lévő hűtőszekrényből, valamint az innen nyíló pince bejárati ajtó előtt, és a pincében különböző származási igazolás nélküli palackokban, műanyag kannákban alkohol-termékeket, pálinkát, bort találtak.
Az elsőfokú jövedéki hatóság 2005. szeptember 2-án kelt határozatával a felperest igazolatlan származású adózás alól e...

BH+ 2008.6.286 Üzlethelyiségben, raktárban tártolt származási igazolvánnyal nem rendelkező jövedéki termék miatt a jövedéki bírság kiszabása jogszerű [2003. évi CXXVII. tv. 15., 109-110. §]
A jövedéki hatóság 2005. augusztus 3-án ellenőrzést tartott a felperes által üzemeltetett vendéglátóipari üzletben.
Az ellenőrzés során a raktárhelyiség polcán, illetve az ott lévő hűtőszekrényből, valamint az innen nyíló pince bejárati ajtó előtt, és a pincében különböző származási igazolás nélküli palackokban, műanyag kannákban alkohol-termékeket, pálinkát, bort találtak.
Az elsőfokú jövedéki hatóság 2005. szeptember 2-án kelt határozatával a felperest igazolatlan származású adózás alól elvont jövedéki adóköteles termék birtoklása és felhasználása miatt 100 000 forint jövedéki bírság, illetőleg bontott jövedéki adótermék raktározása miatt 20 000 Ft mulasztási bírság fizetésére kötelezte.
A fellebbezés folytán eljárt másodfokú hatóság e határozatot megsemmisítette, és új eljárást rendelt el. A megismételt eljárásban az elsőfokú vámhatóság 2005. december 21-én ugyancsak 100 000 Ft jövedéki bírság, 20 000 Ft mulasztási bírság, illetőleg számla valótlan adatokkal történő kilátása miatt további 20 000 Ft mulasztási bírság megfizetésére kötelezte a felperest.
A fellebbezés folytán eljáró alperes 2006. március 2-án kelt határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
A felperes keresetében e határozatok hatályon kívül helyezését kérte.
A megyei bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Az elsőfokú bíróság döntését a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 15. § (2) bekezdés a) pontja, 17. § (3) bekezdése, valamint 110. § (3) és (7) bekezdésére alapította.
A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérte az ítélet hatályon kívül helyezését, és a kereseti kérelmének megfelelő döntése meghozatalát.
A felperes megismételte azt a jogi álláspontját, miszerint a Bt. székhelyeként üzemelő panzióból előkerült szeszesitalok, mint jövedéki termékek, kizárólagos birtokosa és tulajdonosa F. M. és a családtagjai voltak, ezért a felperesi társaság jövedéki törvénysértést nem követett el.
A Bt. nem az egész ingatlanban működik. A cégbejegyzésnél is csak az ingatlan házszámát és helyrajzi számát kell megjelölni, és nem azt, hogy az ingatlanban a székhely megjelölés milyen szobákra, illetőleg helyiségekre vonatkozik.
A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
A nem vitás tényállás szerint a felperesi Bt. bejelentett telephelyén T., H. u. 20. szám alatt H. Panzió elnevezésű nem jövedéki engedélyes vendéglátóipari egységet üzemeltet. Ezen a telephelyen tartottak ellenőrzést a jövedéki hatóság ellenőrei, amikor a panzió raktárában, illetőleg a pince előtt pincehelyiségben különböző alkohol-termékeket találtak, amelynek eredetét a felperes nem tudta igazolni. A jövedéki hatóság és az elsőfokú bíróság által helyesen idézett Jöt. 109. § (3) bekezdése szerint a nem jövedéki engedélyes kereskedő köteles a beszerzett, az értékesített, és a készleten lévő jövedéki termék eredetét, származását, hiteltérdemlően igazolni. A felperes az ellenőrzés, illetőleg az eljárás során a gazdálkodó nevére kiállított számlával az üzlet raktárában és egyéb helyiségében tárolt jövedéki termék származását nem tudta igazolni. Az ellenőrzéskor az üzlet, panzió nyitvatartási idejében a panzió, üzlet, raktárhelyiségében, illetőleg egyéb helyiségében feltalált különböző szeszesitalok eredetét a nem jövedékes engedélyes kereskedő köteles igazolni. Az a hivatkozás, miszerint magánszemélyek árukészletét tárolja, nem fogadható el. Az igazolatlan származású magyar zárjegy nélküli alkoholtermék adózás alól elvont terméknek minősül, melynek tartása önmagában megalapozza a jövedéki törvénysértés megállapítását, és szankció alkalmazását.
Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság ítélete és a keresettel támadott határozatok a jogszabálynak megfeleltek.
A Legfelsőbb Bíróság ezért a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. (Legf.Bír. Kfv.I.35.033/2007.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.