EH 2005.1372

A társadalombiztosítási jogviszony a vállalkozói igazolvány birtoklása alapján fennáll; ebből következően fennáll a járulékfizetési kötelezettség is [1997. évi LXXX. törvény 4. §, 10. §].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az elsőfokú adóhatóság határozatával a felperes egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék, továbbá kapcsolódó késedelmi pótlék hátralék törlése iránti kérelmét elutasította, melyet az alperes határozatával helybenhagyott. Ezen határozat ellen benyújtott keresetet a megyei bíróság ítéletével elutasította.
Az elsőfokú adóhatóság ezt követően határozatával a felperest egészségbiztosítási alapot és nyugdíjbiztosítási alapot megillető járulék adónemben 580 861 Ft adóhiány, 174 000 Ft adób...

EH 2005.1372 A társadalombiztosítási jogviszony a vállalkozói igazolvány birtoklása alapján fennáll; ebből következően fennáll a járulékfizetési kötelezettség is [1997. évi LXXX. törvény 4. §, 10. §].
Az elsőfokú adóhatóság határozatával a felperes egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék, továbbá kapcsolódó késedelmi pótlék hátralék törlése iránti kérelmét elutasította, melyet az alperes határozatával helybenhagyott. Ezen határozat ellen benyújtott keresetet a megyei bíróság ítéletével elutasította.
Az elsőfokú adóhatóság ezt követően határozatával a felperest egészségbiztosítási alapot és nyugdíjbiztosítási alapot megillető járulék adónemben 580 861 Ft adóhiány, 174 000 Ft adóbírság és 244 000 Ft késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte. Az alperes az elsőfokú határozatot helybenhagyta azzal, hogy a felperes a tárgyidőszakban folyamatosan birtokában volt vállalkozói igazolványának, így biztosítottnak minősül függetlenül attól, hogy ténylegesen nem folytatott vállalkozói tevékenységet.
A felperes keresetében arra hivatkozott, hogy vállalkozása nem élt, adószámmal nem rendelkezett, a vállalkozói igazolványt vissza kellett vonni tőle, a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartásában nem szerepelt, az igazolványát 1998-ban nem újította meg.
Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Ítéletének indokolásában hivatkozott a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 4. § b/1. pontjára, 10. § (1) bekezdés a) pontjára, illetve a 30. § (2) bekezdésére. Ennek alapján a felperesnek a vállalkozói igazolvány birtoklása miatt fennáll a járulékfizetési kötelezettsége. A felperes nem tudta bizonyítani, hogy igazolványát 1993-ban visszaadta volna.
A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérve annak hatályon kívül helyezését. Hivatkozott arra, hogy az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény (továbbiakban: Etv.) 14. § (1) bekezdés c) és d) pontjaira figyelemmel vissza kellett volna vonni az egyéni vállalkozói igazolványát. Adószámot nem kért, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, semmiféle járulékbevallást, adatszolgáltatást nem nyújtott. Vállalkozói igazolványát leadta, de arról átvételi elismervényt nem kért. Adószám hiányában vállalkozása nem élt.
Az alperes ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását indítványozta.
A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
Az elsőfokú bíróság a tényállást teljes körűen feltárta, az így megállapított tényállásból jogszerű döntést hozott, amellyel a Legfelsőbb Bíróság is egyetért.
A felperes felülvizsgálati kérelmével kapcsolatban rámutat arra, hogy a Tbj. 10. § (1) bekezdés a) pontja egyértelműen szabályozza, hogy az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége a vállalkozói igazolvány (engedély) átvétele napjától annak visszaadása, visszavonása, a foglalkozás gyakorlásának eltiltásáról szóló határozat esetén annak jogerőre emelkedése napjáig tart. A felperes sem a közigazgatási eljárásban, sem a bírósági eljárásban nem tudta bizonyítani, hogy vállalkozói igazolványát visszaadta.
A felperes felülvizsgálati kérelmében is fenntartotta, hogy az adó- és társadalombiztosítási hatóságok mulasztottak a körben, hogy vállalkozói igazolványát, engedélyét vissza kellett volna vonnia. Ezzel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság megállapítja, hogy ezen közigazgatási szervek mulasztásához a jogszabály nem fűz olyan jellegű szankciót, amely a felperes biztosítási jogviszonyának megszűnését, megszüntetését vonná maga után.
A biztosítási jogviszony fennállására nincs kihatással, hogy a felperes adószámot nem kért, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytatott, és 1998-ban vállalkozói igazolványát nem újította meg. Önmagában a vállalkozói igazolvány birtoklása alapján fennállt biztosítási jogviszonya, így erre tekintettel járulékfizetési kötelezettsége is.
A fentiekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
(Legf. Bír. Kfv. I. 35.052/2005/6. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.