EH 2002.833

A társadalombiztosítási igazgatási szerv által vezetett nyilvántartási rendszerből való adatközléssel kapcsolatos ügy társadalombiztosítási ügy [1952. évi III. tv. 23. §, 349. §, 1997. évi LXXX. tv. 14. §, 18. §, 42. §]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az alperes határozatával a felperes adatszolgáltatás iránti kérelmét elutasította a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra utalással, egyben a felperest a határozat elleni fellebbezésről tájékoztatta. A felperes fellebbezése folytán eljárt Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatta a felperest, hogy a fellebbezési jog biztosítás...

EH 2002.833 A társadalombiztosítási igazgatási szerv által vezetett nyilvántartási rendszerből való adatközléssel kapcsolatos ügy társadalombiztosítási ügy [1952. évi III. tv. 23. §, 349. §, 1997. évi LXXX. tv. 14. §, 18. §, 42. §]
Az alperes határozatával a felperes adatszolgáltatás iránti kérelmét elutasította a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra utalással, egyben a felperest a határozat elleni fellebbezésről tájékoztatta. A felperes fellebbezése folytán eljárt Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatta a felperest, hogy a fellebbezési jog biztosítására tévedésből került sor, egyben rögzítette, hogy az adatszolgáltatás megtagadására jogszerűen került sor.
A felperes keresetében a társadalombiztosítási szervek döntéseinek felülvizsgálatát kérte, míg az alperes a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását indítványozta.
Az elsőfokú bíróság végzésével a felperes keresetlevelét az Sz. Munkaügyi Bírósághoz tette át, mert álláspontja szerint a perbeli társadalombiztosítási jogvita elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. Végzése indokolása szerint a felperes jogerős határozattal magánszemély terhére megállapított illetéktartozás végrehajtása tárgyában kért adatszolgáltatást az alperestől (a munkáltató nevének, címének, illetőleg a behajtásra vonatkozó egyéb adatokra vonatkozóan).
Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a Tbj. 42. §-ának (1) bekezdése alapján nyilvántartott adatokról a Tbj. 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján történő adatszolgáltatással kapcsolatos ügy olyan társadalombiztosítási ügy, amelynek elbírálása az Sz. Munkaügyi Bíróság hatáskörébe tartozik.
Az alperes a végzés ellen előterjesztett fellebbezésében az elsőfokú bíróság végzésének megváltoztatását és az áttétel mellőzését kérte csatolva más megyei bíróságnak a hasonló tárgyú ügyben előterjesztett keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzését. Arra hivatkozott, hogy az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 3. §-ában és a Pp. 324. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem társadalombiztosítási ügyben, hanem államigazgatási ügyben járt el.
Az alperes fellebbezése nem alapos.
A Pp. 28. §-ában és 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében a bíróság hatáskörének és illetékességének hiányát hivatalból veszi figyelembe.
A Pp. 23. §-ának (1) bekezdés i) pontja szerint 2000. évi március hó 1. napjától a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak a közigazgatási perek (Pp. XX. fejezet) a Pp. 349. §-ának (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel; a Pp. 349. §-ának (5) bekezdése alapján a munkaügyi bíróság hatáskörébe többek között a munkaügyi igazgatási, illetőleg a társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos perek tartoznak. A Tbj. 14. §-ának (1) bekezdése alapján járó, a társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátásokról a 18. §-ban írt fedezetek terhére határozattal a társadalombiztosítási szervek (Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, és területi igazgatási szervei, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint területi igazgatási szervei) döntenek. Ezen társadalombiztosítási szervek határozatának bírósági felülvizsgálata tartozik - többek között - a munkaügyi bíróság hatáskörébe.
A perbeli esetben a felperes az alperes mint társadalombiztosítási igazgatási szerv által a Tbj. 42. §-ában foglaltak alapján vezetett nyilvántartási rendszerben szereplő adatokról kért adatközlést a Tbj. 43. §-ának (1) bekezdésében a nyilvántartásba vett adatokból való adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések alapján. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a társadalombiztosítási igazgatási szervek által a hatáskörükbe tartozó feladatok teljesítése és végrehajtása érdekében vezetett nyilvántartással kapcsolatos ügy is társadalombiztosítási ügy, amely tárgyában hatáskörrel a munkaügyi bíróság rendelkezik.
Helytállóan foglalt tehát állást az elsőfokú bíróság, amikor a felperes keresetlevelét a megyei munkaügyi bírósághoz tette át a Pp. 129. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján.
A fent kifejtett álláspontot támasztja alá a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának és a Polgári Kollégium Munkaügyi Szakágának a munkaügyi bíróság hatáskörének és a közigazgatási perben eljáró bíróság hatáskörének elhatárolásáról szóló, a Bírósági Határozatok 2001/12. számában közzétett együttes véleménye is. E szerint, ha a jogszabály által társadalombiztosítási igazgatási szervnek minősített szerv hatósági jogkörben jár el, és határozata, intézkedése ellen bírósági jogorvoslatot lehet igénybe venni, az ilyen ügy a bíróság hatásköre szempontjából társadalombiztosítási ügynek minősül.
Ebből következően a társadalombiztosítási ügyben a Pp. XX. fejezetében foglalt szabályok szerint eljáró munkaügyi bíróság nem csak az ügy érdemében hozott határozat jogszerűségének felülvizsgálata körében rendelkezik hatáskörrel, hanem arról is a munkaügyi bíróságnak kell döntenie, hogy a társadalombiztosítási igazgatási szerv intézkedése, döntése az ügy érdemére vonatkozik-e, és annak elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik-e. A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik tehát annak elbírálása is, hogy a társadalombiztosítási igazgatási szervnek a hatáskörébe tartozó feladatokkal összefüggésben tett bármely intézkedése a bíróság által felülvizsgálható-e.
Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 259. §-a szerint alkalmazandó Pp. 253. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján helybenhagyta. (Legf. Bír. Kpkf. II. 39.498/2002. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.