BH+ 2003.3.147

Lefoglalt jövedéki termék mennyisége nemcsak méréssel állapítható meg. Mód van hitelesített űrmértékű kannákban lévő jövedéki termékmennyiségének megállapítására, becslésére is az űrmérték alapul vételével (1997. évi CIII. tv. 32. §, 1990. évi XCI. tv. 60. §)

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Határőr Igazgatóság B.-i Határőrizeti Kirendeltségének járőre 1998. február 11-én 09:00-kor igazoltatta a felperest és a felperes vezette Audi EEP-655 forgalmi rendszámú gépkocsiban 180 liter gázolajat talált egy 20 l-es, 7 db 30 l-es műanyag, és 1 db 20 l-es fémkannában. A felperes személyes meghallgatásakor előadta, hogy a 9 db kannát gázolajjal tele az árokparton találta ponyvával letakarva, azt berakta a gépkocsijába azért, hogy a rendőrkapitányságon leadja.
1998. február 11-én a Határ...

BH+ 2003.3.147 Lefoglalt jövedéki termék mennyisége nemcsak méréssel állapítható meg. Mód van hitelesített űrmértékű kannákban lévő jövedéki termékmennyiségének megállapítására, becslésére is az űrmérték alapul vételével (1997. évi CIII. tv. 32. §, 1990. évi XCI. tv. 60. §)
A Határőr Igazgatóság B.-i Határőrizeti Kirendeltségének járőre 1998. február 11-én 09:00-kor igazoltatta a felperest és a felperes vezette Audi EEP-655 forgalmi rendszámú gépkocsiban 180 liter gázolajat talált egy 20 l-es, 7 db 30 l-es műanyag, és 1 db 20 l-es fémkannában. A felperes személyes meghallgatásakor előadta, hogy a 9 db kannát gázolajjal tele az árokparton találta ponyvával letakarva, azt berakta a gépkocsijába azért, hogy a rendőrkapitányságon leadja.
1998. február 11-én a Határőrizeti Kirendeltségen visszatartási jegyzőkönyv felvételére is sor került, melynek tartalma szerint kb. 180 l gázolajnak tűnő folyadék került további bizonyítás céljából visszatartásra.
A vámhivatal az 1998. március 19-én kelt határozatával megállapította, hogy a felperes a jövedéki adóról szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 76. § (1) bekezdésébe ütköző jövedéki törvénysértést követett el, ezért 100 000 forint jövedéki bírság megfizetésére kötelezte, rendelkezett a lefoglalt 180 l gázolaj elkobzásáról, értékesítéséről.
Az alperes 1998. április 21-én kelt határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Határozata indokolása szerint a felperes az általa szállított jövedéki termék származását nem tudta hiteltérdemlően igazolni, mellyel jövedéki törvénysértést követett el.
A felperes keresetet nyújtott be az alperes határozatának felülvizsgálata, annak hatályon kívül helyezése és a közigazgatási szerv új eljárásra történő kötelezése iránt. Keresetében hivatkozott arra, hogy törvénysértést nem követett el, jövedéki terméket az árokparton találta. Álláspontja szerint a tényállás nem tisztázott. A keresetét kiegészítve, sérelmezte, hogy a jövedéki termék mennyisége az eljárás során nem került lemérésre, így nem bizonyított, hogy kereskedelmi mennyiséget foglaltak le. A lefoglalt jövedéki terméket nem vizsgálták be.
Az alperes ellenkérelmében kereset elutasítását indítványozta. Hivatkozott arra, hogy az eljárás során egyértelműen megállapítást nyert, hogy a felperes a jövedéki termék szállítója volt, annak származását számlával vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolni nem tudta. A felperestől kereskedelmi mennyiséget meghaladó jövedéki termék került lefoglalásra, melyet a visszatartási jegyzőkönyv is igazolt. A felperes a meghallgatásakor 9 db teli kanna megtalálását elismerte. A felperes a közigazgatási eljárásban a lefoglalt mennyiséget nem vitatta. Hitelesített kanna esetén mérésre nincs szükség. A lefoglalt mennyiséget becsléssel jogszerűen állapították meg, annak mennyiségét a felperes korábban nem tette vitássá. A felperes maga nyilatkozta, hogy gázolajat talált az árokparton, ezért bevizsgálásra sem volt szükség.
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. Ítélte indokolása szerint a felperes a személyes meghallgatásakor maga elismerte, hogy tudatában volt annak jövedéki terméket talált, és ennek ismeretében vállalkozott annak szállítására. A felperes a Jöt. 4. § a) pontja alapján a törvény hatálya alá tartozott, jövedéki terméket birtokolt, ezért vele szemben a Jöt. 76. § (1) és (2) bekezdése alapján a jövedéki bírság kiszabása jogszerű volt. A jövedéki termék mennyiségének megállapítására a Jöt. 32. § (2) bekezdés a) pontja alapján irányadó az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 60. §-a alapján becsléssel került sor. A becslés jogszerűségét alátámasztotta a visszatartási jegyzőkönyv a bűnjeljegyzék, valamint a felperes személyes meghallgatásáról felvett jegyzőkönyv. A közigazgatási eljárásban a felperes sem a lefoglalt mennyiséget, sem a lefoglalt termék jellegét nem tette vitássá, ezért egyértelműen megállapítható volt, hogy a felperes 180 l gázolaj tekintetében a jövedéki törvénysértést elkövette. A kereskedelmi mennyiség után a bírság jogszerűen került kiszabásra.
Az ítélet ellen a felperes nyújtott be fellebbezést annak megváltoztatása iránt. Fellebbezésben kifejtett álláspontja szerint az elsőfokú bíróság téves tényállás alapján helytelen jogi következtetésre jutott. Nem végzett szállításti tevékenységet, és a szállított mennyiség megállapítása is téves. Nem tett olyan nyilatkozatott, hogy tudta jövedéki terméket talált. Az alperes törvénysértően járt el, amikor nem tette vizsgálat tárgyává, hogy ténylegesen milyen jövedéki termék került lefoglalásra és milyen mennyiségben. Ennek megállapítására a visszatartási jegyzőkönyv sem megfelelő. Becslésnek nem volt helye, mert a pontos eredmény méréssel megállapítható lett volna. Csak a tárgyaláson szerzett tudomást arról, hogy az alperes bevizsgálást nem végzett.
Az alperes ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.
A fellebbezés alaptalan.
A felperes fellebbezésében lényegében a tényállás tisztázatlanságára, a bizonyítékok téves értékelésére, a Pp. 206. § (1) bekezdésének megsértésére, valamint az Art. 60. § törvénysértő alkalmazására hivatkozott. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a tényállás a közigazgatási eljárás során tisztázott volt, a felperes a meghallgatási jegyzőkönyvben maga nyilatkozott úgy és ezzel elismerte, hogy az árokparton kannákban gázolajat talált. A városi bíróságon jegyzőkönyvben a felperes a meghallgatásakor akként nyilatkozott, hogy a kannák kupakjait letekerte és tudta a benne levő anyag szagáról, hogy üzemanyag van a kannákban. Mindezek alapján a felperes tudatában volt annak, hogy jövedéki terméket talált az árokparton, annak mennyiségét, jövedéki termék jellegét a közigazgatási eljárásban, és a keresetében sem tette vitássá, csak a per során terjesztette ki erre a keresetét. A Jöt. 32. § (2) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó Art. 60. § (1) bekezdése alapján hitelesített űrmértékű kannában levő gázolaj mennyisége a hitelesített űrmérték alapján mérés nélkül is megállapítható, illetve a hitelesített űrmértékű kannában levő jövedéki termék mennyisége az adott űrmértékhez viszonyítva becsléssel is megállapítható.
Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság nem sértette meg az Art. 60. § (1) bekezdését, teljeskörűen feltárt tényállás alapján megalapozott következtetésre jutott a jövedéki törvénysértés elkövetése tekintetében, és a bizonyítékok értékelésénél, mérlegelésénél a Pp. 206. § (1) bekezdését sem sértette meg. Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta. (Legf.Bír. Kf.V.28.129/1999.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.