BH+ 2001.6.285

A cégjegyzékből való törléssel az adós gazdálkodó szervezet megszűnik, ezért az ellene kezdeményezett felszámolási eljárást meg kell szüntetni, tekintettel arra is, hogy a felszámolási eljárásban félbeszakadásnak nincs helye [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 53. § (2) bek., 1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az elsőfokú bíróság végzésével az adós elleni felszámolási eljárást megszüntette. Megállapította, hogy a feljegyzett 40.000,- Ft eljárási illetéket a Magyar Állam viseli. A hitelező a befizetett, de fel nem használt 15.000,- Ft közzétételi díjat az IM Gazdasági Főosztályától visszaigényelheti. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy a Megyei Cégbíróság 1999. július 16-i hatállyal az adós céget a cégnyilvántartásból törölte. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 53. §-ának...

BH+ 2001.6.285 A cégjegyzékből való törléssel az adós gazdálkodó szervezet megszűnik, ezért az ellene kezdeményezett felszámolási eljárást meg kell szüntetni, tekintettel arra is, hogy a felszámolási eljárásban félbeszakadásnak nincs helye [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 53. § (2) bek., 1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont].
Az elsőfokú bíróság végzésével az adós elleni felszámolási eljárást megszüntette. Megállapította, hogy a feljegyzett 40.000,- Ft eljárási illetéket a Magyar Állam viseli. A hitelező a befizetett, de fel nem használt 15.000,- Ft közzétételi díjat az IM Gazdasági Főosztályától visszaigényelheti. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy a Megyei Cégbíróság 1999. július 16-i hatállyal az adós céget a cégnyilvántartásból törölte. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 53. §-ának (2) bekezdése szerint a gazdasági társaság a cégjegyzékből történő törléssel megszűnik. Miután jogképességgel nem rendelkező céget nem lehet felszámolni, a bíróság az 1991. évi IL. törvény 6. §-ának (2) bekezdése szerint alkalmazott Pp. 157. §-ának a) pontja alapján, utalással a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének e) pontjára, a felszámolási eljárást megszüntette.
Az elsőfokú bíróság végzése ellen a hitelező nyújtott be fellebbezést. Kérte a végzés hatályon kívül helyezésével az adós felszámolására irányuló kérelmének való helytadást. Hivatkozott arra, hogy azért kezdeményezte az adóssal szemben a felszámolási eljárás megindítását, mert 560.000,- Ft tartozását többszöri írásban és szóban tett felszólítására nem rendezte. A Megyei Cégbíróság 1999. július 16-i hatállyal előtte ismeretlen okból törölte a cégnyilvántartásból az adós céget. Sérelmezte, hogy erről semmilyen értesítést nem kapott, erről csak a bíróság végzéséből szerzett tudomást, kérte, hogy a bíróság a kérelmének adjon helyt.
A hitelező fellebbezése nem alapos.
Az elsőfokú bíróság a rendelkezésére állt adatok alapján megalapozott végzést hozott. A hitelező a fellebbezésében nem hozott fel olyan tényt vagy bizonyítékot, amely alkalmas lenne az elsőfokú bíróság érdemben helyes végzésének a megváltoztatására.
A nem vitás tényállás szerint a cégbíróság a céget hivatalból törölte, a törlés hatálya 1999. július 16-a.
Mint arra a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa is rámutatott a Bírósági Határozatok 2000. évi 11. számában 506. szám alatt közzétett eseti döntésében, a felszámolási eljárásban, ha az adós céget törlik a cégjegyzékből és ezáltal jogképessége megszűnik, nincs helye az eljárás félbeszakadása megállapításának, hanem a felszámolási eljárást lefolytató bíróság az eljárást megszünteti. A jelen esetben az adós gazdálkodó szervezetnek a cégjegyzékből való törlése megtörtént. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 53. §-ának (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság a cégjegyzékből történt törléssel megszűnik. Az adott ügyben alkalmazandó, lényegesen az 1997. évi XXVII. törvénnyel is módosított 1991. évi IL. törvény 6. §-ának (2) bekezdése szerint azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény külön nem szabályoz, a Pp. rendelkezései - a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - megfelelően irányadók azzal, hogy a felszámolási eljárásban félbeszakadásnak nincs helye. Így, bár a Pp. 111. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy ha valamelyik fél meghal vagy megszűnik, az eljárás a jogutód perbelépéséig, illetve perbevonásáig félbeszakad. Felszámolási eljárás esetén a fél jogképességének elvesztése miatt az eljárás félbeszakadása helyett az eljárás megszüntetésére kerül sor. Helyesen döntött tehát az elsőfokú bíróság akkor, amikor ennek megfelelően határozott. (Legf. Bír. Fpk.VIII.33.010/1999. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.