BH+ 2000.4.268

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény 1997. augusztus 6. napjától hatályos módosítása óta a végelszámolással szemben a felszámolási eljárás az elsődleges [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 65. § (4) bek., 72. § (3) bek., 1997. évi XXVII. tv. 30. §, 31. §, 33. § (2) bek.].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az elsőfokú bíróság az APEH Megyei Igazgatósága által 1998. május 26-án benyújtott felszámolási kérelmet elutasította. Végzését azzal indokolta, hogy a cégkivonat tanúsága szerint az adós gazdálkodó szervezet 1994. augusztus 31-e óta végelszámolás alatt áll. A bírói gyakorlat szerint felszámolási eljárás nem indítható, ha a Cégbíróság a végelszámolási eljárás megindítását a Cégközlönyben már közzétette. Ezért a felszámolás iránti kérelmet a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozva...

BH+ 2000.4.268 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény 1997. augusztus 6. napjától hatályos módosítása óta a végelszámolással szemben a felszámolási eljárás az elsődleges [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 65. § (4) bek., 72. § (3) bek., 1997. évi XXVII. tv. 30. §, 31. §, 33. § (2) bek.].
Az elsőfokú bíróság az APEH Megyei Igazgatósága által 1998. május 26-án benyújtott felszámolási kérelmet elutasította. Végzését azzal indokolta, hogy a cégkivonat tanúsága szerint az adós gazdálkodó szervezet 1994. augusztus 31-e óta végelszámolás alatt áll. A bírói gyakorlat szerint felszámolási eljárás nem indítható, ha a Cégbíróság a végelszámolási eljárás megindítását a Cégközlönyben már közzétette. Ezért a felszámolás iránti kérelmet a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozva utasította el.
Az elsőfokú bíróság végzése ellen a hitelező fellebbezéssel élt, kérte a végzés megváltoztatását és az elsőfokú bíróság utasítását a felszámolási eljárás lefolytatására. Arra hivatkozott, hogy az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény (többször módosított Cstv.) 72.§-a (3) bekezdésének rendelkezése szerint, ha a végelszámolás megindulását követően felszámolási eljárást kezdeményeztek, a felszámolás elrendelése esetén a végelszámolási eljárás megszüntetése érdekében a bíróság a Cégbíróságot értesíti. Az 1997. évi XXVII. törvény 33. §-ának (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a hatálybalépést követően az 1991. évi IL. törvény (Cstv.) összes - a törvény hatálybalépésekor hatályos - rendelkezését az 1992. január 1. után indult és folyamatban lévő ügyekben is megfelelően alkalmazni kell, feltéve, hogy a korábban hatályos törvényi rendelkezésben foglaltak szerint a felszámolás nem kezdődött meg. Miután az S. Kft. ellen korábban hatályos törvényi rendelkezésekben foglaltak szerint felszámolás még nem kezdődött, az 1997. augusztus 6-tól hatályos Cstv. szerint a végelszámolás alatt álló cég ellen, annak hitelezője felszámolási eljárást kezdeményezhet.
A fellebbezés az alábbi indokok miatt alapos:
A hitelező helytállóan hivatkozott arra, hogy az 1997. évi XXVII. törvény 1997. augusztus 6-án hatályba lépett 31. §-a módosította az 1991. évi IL. törvény 72. §-ának (3) bekezdését. E szerint, ha a végelszámolás megindulását követően felszámolási eljárást kezdeményeztek, a felszámolás elrendelése esetén a végelszámolás megszüntetése érdekében a bíróság a Cégbíróságot értesíti.
Az 1997. évi XXVII. törvény 30. §-ával módosított 1991. évi IL. törvény 65. §-ának (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem kézhezvételét követően a jogutód nélküli megszűnést kimondó határozat meghozatalának nincs helye.
A többször módosított Cstv. fenti rendelkezéseiből egyértelműen következik a felszámolási eljárás elsődlegessége a végelszámolással szemben. Ezért tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a módosító rendelkezések figyelmen kívül hagyásával - a jelen 1998. május 26-án indult eljárásban - az 1997. augusztus 6-át megelőzően hatályban volt rendelkezések alapján hozta meg határozatát. A jelen ügyben alkalmazandó, többször módosított Cstv. rendelkezései szerint nincs akadálya annak, hogy a hitelező a végelszámolás alatt álló adós felszámolását kezdeményezze.
A fent kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság jogszabálysértő végzését a Pp. 258. §-ának (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot utasította az eljárás további folytatására és újabb határozat hozatalára. A további eljárásban az elsőfokú bíróságnak a hitelező felszámolás iránti kérelmét érdemben vizsgálnia kell. (Legf.Bír. Fpk.VI.32.596/1998. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.