BH+ 2000.1.115

Adókedvezmény szempontjából a sporttevékenység anyagi támogatása sporttevékenységgel való tényleges foglalkozásnak minősül (1996. évi CXXVI. tv. 4. §)

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A kérelmező kedvezményezettség igazolására irányuló kérelmét a kérelmezett az 1997. október 31-én kelt határozatával elutasította, mert álláspontja szerint az alapító okirat szerinti célok, illetve tevékenységek nem felelnek meg a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, a kedvezményezettség megállapításához szükséges feltételeknek....

BH+ 2000.1.115 Adókedvezmény szempontjából a sporttevékenység anyagi támogatása sporttevékenységgel való tényleges foglalkozásnak minősül (1996. évi CXXVI. tv. 4. §)
A kérelmező kedvezményezettség igazolására irányuló kérelmét a kérelmezett az 1997. október 31-én kelt határozatával elutasította, mert álláspontja szerint az alapító okirat szerinti célok, illetve tevékenységek nem felelnek meg a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, a kedvezményezettség megállapításához szükséges feltételeknek.
A kérelmező a kérelmezett határozatának megváltoztatását és a kedvezményezettség megállapítását kérte a bíróságtól. Az elsőfokú bíróság végzésével a kérelmezett határozatát megváltoztatta és megállapította, hogy a kérelmező a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott részére jogosult. Az elsőfokú bíróság végzése indokolásában rögzített álláspontja szerint a kérelmező célja szerinti tevékenysége - a gyermek- és ifjúsági sporttevékenység támogatása - beletartozik a Tv. által megkívánt támogatotti körbe, így a kedvezményezettség megadásának feltétele fennállt.
A kérelmezett az elsőfokú bíróság végzése elleni fellebbezésében kérte annak megváltoztatását és a kérelem elutasítását. Álláspontja szerint a kérelmező esetében a Tv. 4. §-a szerinti feltételek meglétének a megállapítására a kérelmező esetében azért nincs mód, mert az alapítvány alapító okirata alapján nem állapítható meg, hogy a szervezet tényleges tevékenysége kizárólag a gyermek, ifjúsági- és szabadidősportra terjedne ki. Az asztaliteniszezők anyagi támogatása esetén a ténylegesség és kizárólagosság feltétele nem látszik megvalósultnak.
A fellebbezés alaptalan.
A Tv. 4. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a törvény alkalmazásában kedvezményezett - többek között - azon alapítvány, amely alapító okirata szerint kizárólag gyermek, ifjúsági- és szabadidősport, valamint a fogyatékosok sporttevékenységével ténylegesen foglalkozik. A Tv. idézett rendelkezéséből következően a kedvezményezetti minőség megállapításához a sporttevékenységgel való tényleges foglalkozás szükséges. A kérelmező alapító okirata szerint az alapítvány célja a legtehetségesebb 18. éven aluli magyar asztalitenisz versenyzők támogatása. A Legfelsőbb Bíróság osztotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, amely szerint alapítvány esetében a sporttevékenység végzésével a kedvezményezettség szempontjából azonos a sporttevékenység támogatása. A gazdasági segítés, illetőleg a versenyzők támogatása tehát a sporttevékenység tényleges folytatásának, az azzal való tényleges foglalkozásnak minősül. Ebből következően a kérelmező esetében a kedvezményezettség megadásához szükséges feltételek fennállnak. Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 259. §-a szerint alkalmazandó Pp. 253. §-ának (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. (Legfelsőbb Bíróság Kpkf.III.27.559/1998.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.