BH+ 2000.1.66

A jogutód nélküli felszámolás és a cégjegyzékből való törlés a perbeli jogképességet megszünteti [Pp. 48. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, 15 nap alatt 35.696.432 forint tőke és ennek 1995. október 10. napjától számított, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatát kitevő kamata és 1.750.000 forint perköltség megfizetésére, szerződésszegésből eredő kártérítés címén.
Az ítélet ellen az alperes fellebbezett, amelyben az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatásával a marasztalási összeg leszállítását kérte 186.700 forintra, továbbá a kamat mértékét évi 20 százalékra kér...

BH+ 2000.1.66 A jogutód nélküli felszámolás és a cégjegyzékből való törlés a perbeli jogképességet megszünteti [Pp. 48. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]
Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, 15 nap alatt 35.696.432 forint tőke és ennek 1995. október 10. napjától számított, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatát kitevő kamata és 1.750.000 forint perköltség megfizetésére, szerződésszegésből eredő kártérítés címén.
Az ítélet ellen az alperes fellebbezett, amelyben az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatásával a marasztalási összeg leszállítását kérte 186.700 forintra, továbbá a kamat mértékét évi 20 százalékra kérte megváltoztatni.
A fellebbezés érdemi elbírálására nincs mód.
A felperes ellen indult egyszerűsített felszámolási eljárás befejeztével a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1999. június 4-én kelt végzésével a felperes jogutód nélküli megszűnését megállapította, majd a cégjegyzékből a felperest a cégbíróság törölte.
A felperes jogutód nélküli megszűnésével együtt megszűnt a perbeli jogképessége is (Pp. 48. §.). A Legfelsőbb Bíróság ezért a Pp. 251. §-ának (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Pp. 157. §-ának a) pontjára, valamint a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakra - az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a pert megszüntette. (Legf. Bír. Pf. V. 20. 1 74/1998.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.