2005. évi LXXXV. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény - a 41-45. §-okban foglaltak figyelembevételével - 2006. január 1-jén lép hatályba.
E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezett...

2005. évi LXXXV. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

Hivatkozó joganyagok

2005. évi CXII. törvény a számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról

APEH tájékoztató (AEÉ. 9/2005.) a gyakorított áfa bevallás 2005. július 1-jétől érvényes szabályairól

2005. évi CXIX. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról

1/2006. (ÜK. 3.) főov. körlevél az adóellenőrzés során a vállalkozási tevékenységgel összefüggésbe hozható helyszín, helyiség és gépjármű átvizsgálásáról, valamint a helyszínen talált gépjármű rakományának ellenőrzéséről rendelkező adóhatósági végzés ügyészi jóváhagyásáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2009.3.124 Kötelmi jellegű követelés nem lehet tulajdonjog tárgya, ekként nem minősül olyan vagyontárgynak, amelyre a vagyonrendezési eljárás lefolytatható [Ptk. 94. § (1) és (2) bek., 1997. évi CXLV. tv. (továbbiakban: 1997. évi Ctv.) 85/C. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.