MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokköri jegyzékéről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Magyar Nemzeti Banknak az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 6. §-ának (1) bekezdése alapján megállapított szolgálati titokkörét - a törvény 4. §-ának (4) bekezdése értelmében - a következők szerint közzéteszem:
1. A jegybanki kamatlábak és az árfolyam változtatására irányuló javaslatok és döntések, kivéve az államtitoknak minősülő adatokat.
Érvényességi idő: a döntésnek az elnök jóváhagyásával történő nyilvánosságra hozataláig, de legfeljebb a minősítéstő...

MNB közlemény
a Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokköri jegyzékéről
A Magyar Nemzeti Banknak az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 6. §-ának (1) bekezdése alapján megállapított szolgálati titokkörét - a törvény 4. §-ának (4) bekezdése értelmében - a következők szerint közzéteszem:
1. A jegybanki kamatlábak és az árfolyam változtatására irányuló javaslatok és döntések, kivéve az államtitoknak minősülő adatokat.
Érvényességi idő: a döntésnek az elnök jóváhagyásával történő nyilvánosságra hozataláig, de legfeljebb a minősítéstől számított 1 év.
2. A jegybank intervencióival kapcsolatos javaslatok és döntések.
Érvényességi idő: a döntésnek az elnök jóváhagyásával történő nyilvánosságra hozataláig, de legfeljebb a minősítéstől számított 1 év.
3. A monetáris és árfolyam-politikai nyílt piaci műveletek havi összesített forgalmi adatai.
Érvényességi idő: az adatnak az elnök jóváhagyásával történő nyilvánosságra hozataláig, de legfeljebb a minősítéstől számított 30 nap.
4. A devizatartalék deviza-, kamat- és lejárati szerkezete, valamint az állomány kezelésére vonatkozó javaslatok és a hozott döntések.
Érvényességi idő: legfeljebb a minősítéstől számított 5 év.
5. A központi költségvetés külföldi követeléseivel való gazdálkodás céljából hozott és a Magyar Nemzeti Bank előtt közreműködése során ismertté vált eseti ügyletekhez kapcsolódó tárgyalási irányelvek.
Érvényességi idő: az adott ügylet lezárásáig, de legfeljebb a minősítéstől számított 5 év.
6. A napi likvid tartalék főbb összetevői.
Érvényességi idő: legfeljebb a minősítéstől számított 5 év.
7. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámolója - a kiegészítő melléklet kivételével.
Érvényességi idő: a Magyar Nemzeti Bank évi rendes közgyűlése jóváhagyásáig, illetve hivatalos nyilvánosságra hozataláig, de legfeljebb a minősítéstől számított 1 év.
8. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámolójának kiegészítő melléklete, illetve a Magyar Nemzeti Bank mérlegének és eredményének egyedi ügyletekre vonatkozó információkat tartalmazó elemzése, illetőleg ilyen adatokat tartalmazó kimutatások.
Érvényességi idő: legfeljebb a minősítéstől számított 5 év.
9. A Magyar Nemzeti Bank napi nettó devizapozíciójának devizaszerkezetére vonatkozó adatok.
Érvényességi idő: legfeljebb a minősítéstől számított 5 év.
10. Az éves bankjegy- és érmemegrendelési előirányzat.
Érvényességi idő: legfeljebb a minősítéstől számított 2 év.
11. Az új bankjegy- és érmecímlet bevezetésére irányuló javaslat és döntés.
Érvényességi idő: az elnök jóváhagyásával történő nyilvánosságra hozatalig, de legfeljebb a minősítéstől számított 5 év.
12. A bankjegyfeldolgozó gépekbe beépített, a forint bankjegyek valódiságvizsgálatát végző érzékelők leírása.
Érvényességi idő: legfeljebb a minősítéstől számított 20 év.
13. A jegybank biztonságtechnikai rendszereire vonatkozó leírások, intézkedések, a rendszerekhez való hozzáférést szolgáló adatok és egyéb információk, a biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetése során keletkezett kép- és hangfelvételek, az eseményadatok, az őrzési, illetve védelmi tervek és szolgálati utasítások.
Érvényességi idő: legfeljebb a minősítéstől számított 20 év.
14. Azon testületi ülésekről készített kép-, illetve hangfelvételek, amelyek minősített adatot is tartalmaznak.
Érvényességi idő: a minősített adathoz tartozó érvényességi idő, de legfeljebb a minősítéstől számított 20 év.
15. A jegybank informatikai rendszerének - ideértve a távbeszélőközpontok és -hálózat - biztonságát biztosító technológiák, jogosultsági kimutatások és az ezekhez kapcsolódó utasítások, védelmi tervek.
Érvényességi idő: érvényességük megszűnéséig, de legfeljebb a minősítéstől számított 20 év.
16. Különböző értékeknek (bankjegy, érme, értékpapír stb.) a Bank által való szállítási, mozgatási igénye, módja, időpontja, a szállítmánybiztosítás terve.
Érvényességi idő: legfeljebb a minősítéstől számított 2 év.
E közlemény megjelenésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokköri jegyzékéről szóló, a Magyar Közlöny 1997. évi 61. számában közzétett közlemény.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink:

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.