Végső előterjesztői indokolás az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/121.

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Javaslat a Kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetés eredményeként pontosítja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel (a továbbiakban: 2022. évi XXXI. törvény) bevezetett vagyonnyilatkozat-tételi szabályok átmeneti rendelkezéseit.
Ennek értelmében azon személyeknek, akik az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján t...

Végső előterjesztői indokolás az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/121.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A Javaslat a Kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetés eredményeként pontosítja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel (a továbbiakban: 2022. évi XXXI. törvény) bevezetett vagyonnyilatkozat-tételi szabályok átmeneti rendelkezéseit.
Ennek értelmében azon személyeknek, akik az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján tesznek eleget a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeiknek, a 2022. évi XXXI. törvénnyel bevezetett - és jelen Javaslattal pontosított - új vagyonnyilatkozat-tételi szabályok szerint legelőször 2023. január 31. napjáig a 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint tesznek vagyonnyilatkozatot. Ezzel párhuzamosan azon átmeneti rendelkezések, amelyek a korábban hatályos vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek továbbalkalmazásáról rendelkeztek - a kétszeres nyilatkozati kötelezettség elkerülése érdekében - deregulációra kerülnek. Emellett a Javaslat pontosítja az alkalmazandó átmeneti szabályokat az egyértelmű jogértelmezést elősegítve. Ennek értelmében az átmeneti szabályok a törvény hatálybalépésekor már hivatalban lévő személyek tekintetében alkalmazandók.
A Javaslat módosítja az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. mellékletében foglalt vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat formanyomtatványát. Egyfelől a tárgybeli nyilatkozat A) rész I. címe tekintetében nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ; ugyanakkor ez alapján legfeljebb egy ingatlan feltüntetése mellőzhető. Másrészt elhagyásra kerül a nyomtatványból a mezőgazdasági célú ingatlanokra vonatkozó külön táblázat.
A Javaslat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot új feladatkörrel ruházná fel, amely alapján a Hatóság az átláthatósági hatósági eljárás keretében - hatósági jogkörben - ellenőrizhetné a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén való közzététel teljesítését. A hatósági jogkörben a Hatóság hivatalból és bejelentés alapján - 45 napos eljárási határidőben - járhatna el, illetve jogsértés esetében a jogsértés megállapítására, annak megszüntetésére való felhívásra, valamint - ha ennek a kötelezett a 15 napos határidőn belül nem tesz eleget -százezertől ötvenmillió forintig terjedő bírság kiszabására volna jogosult. Mindezekkel összefüggésben a Javaslat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos vizsgálati eljárása alól - figyelemmel az új hatósági eljárásra - a felülettel összefüggő kötelezettségek vizsgálatát kivonná, ekként bármely erre irányuló bejelentés esetében a Hatóság a jogsértést az új hatósági eljárás keretében volna jogosult vizsgálni.
A Javaslat egyúttal 2 főre bővítené a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökhelyetteseinek számát, ezzel a javaslat megteremtené az átláthatósági hatósági eljárás lefolytatásához szükséges szakmai, személyi és szervezeti feltételeket.
Az Integritás Hatóság ellenőrzési jogosultságát rögzíti a nyilvános, illetve nem nyilvános vagyonnyilatkozatok kapcsán.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1-5. §
A vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó átmeneti rendelkezések pontosítása.
6. §
A vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó átmeneti rendelkezések pontosítása.
A Javaslat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot új feladatkörrel ruházná fel, amely alapján a Hatóság az átláthatósági hatósági eljárás keretében - hatósági jogkörben - ellenőrizhetné a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén való közzététel teljesítését. A hatósági jogkörben a Hatóság hivatalból és bejelentés alapján - 45 napos eljárási határidőben - járhatna el, illetve jogsértés esetében a jogsértés megállapítására, annak megszüntetésére való felhívásra, valamint - ha ennek a kötelezett a 15 napos határidőn belül nem tesz eleget - százezertől ötvenmillió forintig terjedő bírság kiszabására volna jogosult. Mindezekkel összefüggésben a Javaslat az Infotv. hatályos vizsgálati eljárása alól - figyelemmel az új hatósági eljárásra - a felülettel összefüggő kötelezettségek vizsgálatát kivonná, ekként bármely erre irányuló bejelentés esetében a Hatóság a jogsértést az új hatósági eljárás keretében volna jogosult vizsgálni.
A Javaslat egyúttal 2 főre bővítené a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökhelyetteseinek számát, ezzel a javaslat megteremtené az átláthatósági hatósági eljárás lefolytatásához szükséges szakmai, személyi és szervezeti feltételeket.
7-9. §
A vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó átmeneti rendelkezések pontosítása.
10-11. §
A vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó átmeneti rendelkezések, valamint a vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat formanyomtatvány pontosítása.
12-16. §
A vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó átmeneti rendelkezések pontosítása.
17. §
Az Integritás Hatóság ellenőrzési jogosultságát rögzíti a nyilvános, illetve nem nyilvános vagyonnyilatkozatok kapcsán.
18. §
Hatályba léptető rendelkezés.
19. §
Sarkalatossági záradék.
1. melléklet
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. mellékletének módosítása.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.