Végső előterjesztői indokolás az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/88.

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
  • Jogszabály indoklása: 350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelet

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet célja egyrészt három hatályos kormányrendelet technikai módosítása, figyelemmel az Európai Bizottság ukrán válság kapcsán ho...

Végső előterjesztői indokolás az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/88.
Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet célja egyrészt három hatályos kormányrendelet technikai módosítása, figyelemmel az Európai Bizottság ukrán válság kapcsán hozott döntésére, mellyel módosított az állami támogatási szabályokon, és lehetővé tette, hogy a tagállamok 500 000 euró (mezőgazdasági vállalkozások esetében 67 000 euró) keretösszegig ún. átmeneti krízistámogatást nyújtsanak a válság által érintett vállalkozásoknak. Ezen támogatások biztosítása érdekében szükséges a módosítás átvezetése
a) a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet,
b) a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet,
c) az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
szövegében.
A fentieken túl a kormányrendelet módosítja a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Statútum rendelet) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján fennálló valamennyi örökségvédelmi szempontú elővásárlási joggyakorlási feladatkörnek az építési és beruházási miniszterhez történő telepítése érdekében. A Kötv. 86. és 87. §-a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterülettel szomszédos ingatlanok tekintetében a magyar állam javára elővásárlási jogot keletkeztet, melyet a kulturális örökség védelméért felelős miniszter gyakorol. Tekintettel arra, hogy a Statútum rendelet a kiemelt nemzeti emlékhelyhez kötődő feladatokat a 48. § (2) bekezdése alatt és máshol sem nevesíti, a feladat a Kötv.-ben elrendelt és végrehajtási jogszabályaiban szabályozott örökségvédelmi szervi feladatellátás keretébe tartozik.
A Statútum rendelet 48. § (2) bekezdésének módosításával az állami elővásárlási joggyakorlás menete egyértelmű szabályrendszerben került meghatározásra.
A kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterülettel szomszédos ingatlanok tekintetében az elővásárlási jogi ügyvitelét a kulturális örökség védeleméért felelős miniszter feladatkörében szükséges megállapítani, mert bizonyos épületek, illetve ingatlanok ezen a területen - a világörökségi jogcímet is ideértve - akár három örökségvédelmi célú elővásárlási jogcímmel is érintettek, az ingatlanok védettségi és jogi jellegét a kulturális örökség védeleméért felelős miniszter által vezetett hatósági nyilvántartás tartalmazza. A jogbiztonság, illetve az állami szervek oldaláról feltétlen megkövetelt gyorsasági és hatékonysági okból a párhuzamos eljárásokat elkerülve, ezeket az ügyeket a műemléki elővásárlási ügyekkel együtt ugyanazon tárcafelelősséghez tartozóan szükséges kezelni.
A módosítás nem érinti a Kötv.-ben és más jogszabályban felhatalmazott személyek, illetve szervezetek emlékhelyekkel kapcsolatos feladatellátását, továbbá nem érinti a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) irányítását ellátó, a nemzetpolitikáért felelős miniszter jogkörét, a NÖRI jogállását, ugyanakkor a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyértelmű felelősségét rendezi az állami elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.