100/2005. Számviteli kérdés

373/2010/Szt. 55. § (1) bek./ISZ

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A kérdésre adandó válasznál - elsősorban - a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási törvény) 26. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni.
"A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a közszolgáltató - a ...

100/2005. Számviteli kérdés
A társaság önkormányzati hatáskörbe utalt, kötelező közszolgáltatási körbe tartozó, hulladékgazdálkodási szolgáltatást végez, az alapító önkormányzat mellett más önkormányzatok részére is. 2001-től a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. Az adóhatóság végrehajtó közreműködésével megkísérli a díjhátralék behajtását. Ha a köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat azt a szolgáltatónak megtéríti. Ez azonban - néhány kivételtől eltekintve - nem következik be. Kérdés az, hogy ha igazolt a behajthatatlanság, a közszolgálati díjhátralék miatti követelés leírható-e?
A kérdésre adandó válasznál - elsősorban - a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási törvény) 26. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni.
"A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot a települési önkormányzattól igényelheti.
A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerülő költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat - a feladathoz kötött állami támogatás terhére - a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére."
Az idézett törvényi előírás alapján - az előírásoknak megfelelően - a települési önkormányzattól igényelt díjhátralék még akkor sem tekinthető behajthatatlan követelésnek, ha települési önkormányzatnál, mint köztartozás, behajthatatlan. A települési önkormányzat - mint az a hulladékgazdálkodási törvény 26. §-ából következik - a közszolgáltató részére a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti (köteles megtéríteni) a díjhátralékot.
A törvény 39. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján a települési önkormányzatokat a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséért támogatás illeti meg, de csak akkor, ha a közszolgáltatás ellátására vonatkozó - e törvényben és más jogszabályban meghatározott - kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
Az ingatlantulajdonosok díjhátralékát a hulladékgazdálkodási törvény ismertetett előírásai mellett - számviteli szempontból - úgy kell kezelni a közszolgáltatónál, mint a tartozásátvállalást (az ingatlantulajdonosok helyett az önkormányzat a kötelezett), és a közszolgáltatónak (ettől kezdve) valójában nem az ingatlantulajdonosokkal szemben van követelése, hanem az önkormányzattal szemben. Ebből következően az önkormányzattal szembeni követeléseknél értékvesztést elszámolni vagy azt behajthatatlan követelésként leírni csak a települési önkormányzat minősítése alapján lehet.
Meg kell jegyezni, hogy a hulladékgazdálkodási törvény idézett előírása alapján - az időtartamokat is figyelembe véve és azt is, hogy törvényi kötelezettségének a közszolgáltató eleget tett - az ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék (velük szembeni követelés) összege után nem indokolt értékvesztést elszámolni.
A hulladékgazdálkodási törvény azonban 2005. december 30-tól érdemileg változott. Kimaradt belőle a következő előírás: "Ha a köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat - a feladathoz kötött állami támogatás terhére - a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére."
Így a 2005. december 30-tól hatályos 26. § alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért megállapított, az ingatlantulajdonossal (a nem ingatlantulajdonossal, a vagyonkezelővel) szembeni - a közszolgáltatónál kimutatott - követelést a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 55. §-ában foglaltak szerint kell minősíteni, indokolt esetben értékvesztést elszámolni, illetve a települési önkormányzat jegyzője által - a behajthatatlanság tényéről és okáról - adott igazolás alapján azt behajthatatlan követelésként az egyéb ráfordításokkal szemben le kell írni.
[2000. évi C. törvény 55. § (1) bek., 2000. évi XLIII. törvény 26. §]
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.