25/1997. Számviteli kérdés

32/2010/225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. §/ISZ

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A hatályos, a csődeljárásról és a a felszámolási eljárásról szóló módosított 1991. évi IL. törvény (röviden: Cst.) 60. §-ának (2) bekezdésében rendelkezik arról, hogy egyezség esetén a bíróság végzésben dönt a felszámolási eljárás befejezéséről, de nem határozza meg azokat a számviteli teendőket, amelyek szükségesek a folyamatban levő felszámolási eljárás lezárásához és a megszakított tevékenység folytatásához.
A kérdések megoldásához abból szükséges kiindulni, hogy a szokásos tevékenységet ...

25/1997. Számviteli kérdés
A felszámolási eljárás egyezséggel történő befejezéséhez kapcsolódó számviteli és részben adózási kérdéseket hogyan lehet rendezni?
A hatályos, a csődeljárásról és a a felszámolási eljárásról szóló módosított 1991. évi IL. törvény (röviden: Cst.) 60. §-ának (2) bekezdésében rendelkezik arról, hogy egyezség esetén a bíróság végzésben dönt a felszámolási eljárás befejezéséről, de nem határozza meg azokat a számviteli teendőket, amelyek szükségesek a folyamatban levő felszámolási eljárás lezárásához és a megszakított tevékenység folytatásához.
A kérdések megoldásához abból szükséges kiindulni, hogy a szokásos tevékenységet a felszámolás megkezdését megelőző nappal - többek között - beszámolóval és adóbevallással kellett lezárni [Cst. 31. § (1) bekezdése]. A felszámolás alatt álló vállalkozónak nincs beszámolókészítési kötelezettsége, továbbá nem terjed ki rá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: tao-törvény) hatálya (a tao-törvény 5. számú melléklete 8. pontja alapján).
A felszámolási eljárásnak a vállalkozás megszűnése nélkül történő befejezése ugyanakkor azt is jelenti, hogy a vállalkozás visszatér a megszakított szokásos tevékenységéhez, és újból vonatkozik rá a számviteli törvényben előírt beszámolókészítési kötelezettség, valamint visszakerül a tao-törvény hatálya alá is.
Az előbbiek azt igénylik, hogy a felszámolási eljárást számvitelileg is le kell zárni akkor is, ha a vállalkozás nem szűnik meg. A kérdés úgy is megközelíthető, hogy a szokásos tevékenység újraindításához szükséges a visszatérés időpontjában meglevő vagyoni állapot rögzítése. Ehhez a megfelelő módszer a felszámolási zárómérleg elkészítése, amely az újraindulásnál a nyitó mérleg alapjául szolgálhat.
Ha a felszámolási eljárás az adós megszűnése nélkül fejeződik be, az ahhoz kapcsolódó számviteli feladatokat a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. §-a szabályozza. Ez szerint a gazdálkodó szervezet a felszámolási zárómérleg alapján nyitó mérleget készít, amelyben az eszközöket, a kötelezettségeket, a saját tőkét a Korm. rendeletben meghatározott értéken mutatja ki. A nyitó mérlegben kimutatott saját tőke felel meg a tao-törvény 16. §-ának (6) bekezdésében meghatározott vagyonmérleg szerinti saját tőkének. A tevékenységet lezáró beszámoló mérlegében kimutatott saját tőke pedig a tao-törvényben meghatározott, a felszámolás kezdő napját megelőző napra készített beszámolóban szereplő saját tőkének felel meg. A kettő közötti különbözettel kell korrigálni az adózás előtti eredményt.
A gazdálkodó szervezet a könyvviteli nyilvántartásait a nyitó mérleg alapján nyitja meg.
[225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. §]
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.