A Pénzügyminisztérium közleménye (HÉ 2023/56.)

a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01) 2023/2024-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

1. Az országos szakmai tanulmányi verseny megnevezése
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
[A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2020. február 14. napján hatályos szövege alapján]
2. Az országos szakmai tanulmányi verseny pedagógiai célja
A verseny célja, felkelteni a fiatalok figyelmét a gazdasági élet folyamatainak szabályszerű elszámolására, a pénzügyi és számviteli fegyelem szig...

A Pénzügyminisztérium közleménye (HÉ 2023/56.)
a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01) 2023/2024-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről
1. Az országos szakmai tanulmányi verseny megnevezése
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
[A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2020. február 14. napján hatályos szövege alapján]
2. Az országos szakmai tanulmányi verseny pedagógiai célja
A verseny célja, felkelteni a fiatalok figyelmét a gazdasági élet folyamatainak szabályszerű elszámolására, a pénzügyi és számviteli fegyelem szigorú betartására. A verseny lehetőséget ad a szakma népszerűsítésére és a sikerélmény biztosítására azáltal, hogy versenyhelyzetben mérik össze a tanulók pénzügyi és számviteli tudásukat. Konkrét számítógépes gyakorlati könyvelési és elektronikus bevallási feladatokon keresztül már működő, illetve a közeljövőben megvalósításra kerülő projektek bemutatásán át is számot adnak az elsajátított, szakmai ismereteikről.
A verseny hozzájárul a magyar szakképzés színvonalának emeléséhez, a gazdaság elvárásához történő megfeleléshez.
3. Az országos szakmai tanulmányi versenyen résztvevők köre
Az országos szakmai tanulmányi versenyre, az a tanuló jelentkezhet, aki
- 5/13. évfolyam nappali rendszerű szakirányú oktatásban vesz részt,
- nem rendelkezik Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel (OKJ 54 344 02).
A versenyre jelentkezni a szakképző intézményen keresztül lehet.
4. Az országos szakmai tanulmányi verseny jellege
A verseny gyakorlati, írásbeli és szóbeli versenytevékenységeket foglal magába az 5. pont versenyfordulóihoz rendelten.
5. Az országos szakmai tanulmányi verseny fordulói és azok időpontja

a)

Szakképző intézményi forduló

Központi válogató

időpontja:

2024. február 13.

helyszíne:

a versenyző technikuma

Selejtező

időpontja:

2024. február 10-ig

helyszíne:

a versenyző technikuma

b)

Elődöntő

időpontja:

2024. március 5.

helyszíne:

a versenyző technikuma

c)

Országos döntő

időpontja:

2024. április 15-16-17.

helyszíne:

Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium

6900 Makó, Posta u. 4-6.

6. Az elődöntőbe és a döntőbe jutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje
Az elődöntő versenytevékenységeit azok a versenyzők kezdhetik meg, akik az intézményi válogató versenyek (központi válogató és selejtező) tanegységzáró versenyfeladatok követelményeit, tanegységenként külön-külön 75%-os szinten teljesítették.
A központi válogató tételigényét a TÉTELIGÉNYLŐ LAP kitöltésével elektronikus úton jelezhetik az intézmények a Pénzügyminisztérium felé, mely letölthető a következő linkről:
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/orszagos-szakmai-tanulmanyi-verseny
A központi válogató, csak abban az esetben kerül megrendezésre, amennyiben minimum 50 fő tételigénye beérkezik a Pénzügyminisztériumba.
Az elődöntő versenyfeladatait a NEVEZÉSI LAP-on (1. melléklet) feltüntetett létszámnak megfelelő példányszámban a Pénzügyminisztérium biztosítja a technikumok versenyzői számára.
Az elődöntő versenyfeladatait az Értékelési útmutató alapján, a nevezést benyújtó technikum szaktanárai javítják ki, és a jegyzőkönyvvel együtt a technikum igazgatója/tagintézmény-vezetője felterjeszti jóváhagyásra a Pénzügyminisztérium Felügyeleti Osztályának.
Csak azoknak a tanulóknak a dolgozatát kell felterjeszteni, akik az elődöntőben írt versenyfeladat(ok)ból külön-külön legalább 70%-os teljesítményt értek el, valamint az elkészített Esettanulmányt a bírálók minimum 75%-ra értékelték.
A Versenybizottság a beérkezett dolgozatok javítását, értékelését felülellenőrzi, rangsorolja és határoz a döntőbe kerülő versenyzők személyéről.
A Versenybizottság a versenyzőket, az elődöntőn elért eredményükről, valamint a döntőbe történő behívásukról, 2024. március 22-éig értesíti.
Az értesítés a 2. mellékletként megjelent "NYILATKOZAT" szerint
a) a versenyző szakképző intézményén keresztül, illetve
b) a Pénzügyminisztérium honlapján keresztül, a versenyző neve, intézménye feltüntetésével
történhet.
7. Az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma
A döntőbe maximum 25 fő hívható be.
Az OSZTV döntőjének megrendezésére, csak abban az esetben kerül sor, ha a Versenybizottság az elődöntő versenydolgozatainak értékelése alapján, jelen szakképesítésre országosan legalább 10 fő továbbjutását javasolja a döntőbe. Ennek hiányában a Pénzügyminisztérium eláll a döntő megrendezésétől.
A verseny megszervezésével és a lebonyolításával kapcsolatos feladatok koordinálását a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály Felügyeleti Osztálya látja el.
A döntőbe jutott versenyzőknek, a döntőt lebonyolító technikum ad további információkat a döntő szervezési részleteiről.
8. A nevezés módja, a nevezési lap
A NEVEZÉSI LAP és a NYILATKOZAT letölthető a következő linkről:
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/orszagos-szakmai-tanulmanyi-verseny
Nevezési határidő: 2024. február 16.
9. A versenyző vagy a szakképző intézmény által fizetendő díjak
A versenyre jelentkezés nevezési díját, valamint a döntőben részt vevő versenyzők minden, a versennyel kapcsolatos részvételi díját/költségét (utazás, ellátás, szállás) a Pénzügyminisztérium teljes mértékben átvállalja.
10. Az országos szakmai tanulmányi verseny témája, ismeretanyaga
A versenyfeladatok a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet tantárgyi követelményei és a jelen szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet 5. pont 5.3. alpontjában meghatározott vizsgafeladatok tartalma szerint kerülnek összeállításra.
11. A fordulók feladatainak rövid ismertetése a) Szakképző intézményi forduló
Az intézményi válogatók (központi válogató és selejtező) a jelen szakképesítés követelménymoduljaihoz rendelt tanegységzáró versenyfeladattal teljesítendők. A tanegységzáró versenyfeladatok a szakmai követelményekkel összhangban, a kerettantervi előírások időarányos tananyagtartalmainak figyelembevételével kerülnek összeállításra.
Központi válogató tantárgya:
Gazdálkodási ismeretek
Selejtező tantárgyai:
Ügyviteli gyakorlatok
Gazdálkodási ismeretek
Könyvelés számítógépen gyakorlat
Számvitel
Vállalkozásfinanszírozás és gyakorlat
Esettanulmány készítése az elődöntőre
Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
A selejtező tanegységzáró dolgozatokat az intézmény állítja össze, azzal, hogy a versenyfeladatok az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak alapján - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó tanegységzáró versenyfeladat teljesítésével.
b) Elődöntő
Versenyfeladatok:
Számítógépes könyvelés és analitika készítése
Elektronikus bevallás
Esettanulmány készítése a Pénzügyminisztérium honlapján található útmutató alapján
c) Országos döntő Versenyfeladatok:
Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével
Az esettanulmány projektismerete
Pénzügyi feladatok
Könyvvezetés és beszámolókészítés
Pénzügyi és adózási feladatok
12. Az országos szakmai tanulmányi verseny díjai, a szakmai vizsga / vizsgafeladatok alóli felmentés feltételei
A döntőben részt vett versenyzők jutalomban (emléklap és tárgyjutalom) részesülnek.
A helyezett versenyzők oklevelet és a Pénzügyminisztérium ajándékutalványát vehetik át.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 264. § (2) bekezdése értelmében, felmentésben részesül a szakmai vizsga, illetve a vizsgatevékenységekhez rendelt vizsgafeladatok letétele alól az a versenyző, aki az elődöntő és döntő versenyfeladatait külön-külön legalább 75%-os szinten teljesítette. Felmentés esetén, a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatok eredménye jelesnek (100%) minősül.
A szakmai vizsga, illetve a vizsgatevékenységekhez rendelt vizsgafeladatok letétele alól, csak az a versenyző mentesül, aki az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjében részt vett.
13. A versenyrendező címe és elérhetősége
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium
6900 Makó, Posta u. 4-6.
[email protected]
1. melléklet

NEVEZÉSI LAP
OSZTV 2024

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ azonosító száma: 54 344 01)

Alulírott,........................................................................................................................................................... (név) mint

a(z)............................................................................................................................................. .igazgatója/tagintézmény-
vezetője igazolom, hogy az 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés versenyszabályzatában szereplő
- a  versenyre  bocsátás  feltételeként  meghatározott - tanegységzáró versenyfeladatok követelményeit
tanegységenként külön-külön 75%-os szinten, a következő tanulók teljesítették:

Sorszám

A versenyző neve

Összesen:

...........................fő

A tanulók neveznek a 2023/2024-es tanév Országos Szakmai Tanulmányi Versenyére.

Kijelentem, hogy az OSZTV-re nevezettek a technikum szakképzési évfolyamának nappali rendszerű szakmai
oktatásában részt vevő tanulói, akik a jelen ügyintéző szakképzésben vesznek részt és nem rendelkeznek
Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel.

Tudomásul veszem, hogy az OSZTV döntőjének megrendezésére, csak abban az esetben kerül sor, ha
a Versenybizottság, az elődöntő versenydolgozatainak értékelése alapján, jelen szakképesítésre országosan legalább
10 fő továbbjutását javasolja a döntőbe. Ennek hiányában a Pénzügyminisztérium eláll a döntő megrendezésétől.

Kelt:..........................., 2024................hó......nap

…………………………………………..

Igazgató/tagintézmény-vezető

P.H.

A Nevezési lapok Pénzügyminisztériumba történő beérkezésének határideje: 2024. február 16. (postai bélyegző).
A nevezéseket, a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály / Felügyeleti Osztályára Kincses-Aigner
Márta osztályvezető nevére (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. vagy 1369 Budapest, Postafiók 481) kérjük
megküldeni, és egyidejűleg a Pénzügyminisztérium kormányzati portálon a https://penzugyiszakkepzes.kormany.
hu/orszagos-szakmai-tanulmanyi-verseny link alatt található Versenyzők nevezése Excel táblát kitölteni, és a fenti
határidőig megküldeni [email protected]e-mail-címre.
A Nevezési lapot kérjük géppel kitölteni!

A határidőn túl érkezett, illetve hiányos nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.

2. melléklet

NYILATKOZAT

(a Nevezési lappal együtt kérjük megküldeni)

Alulírott, .............................................................................................................................................................  (versenyző neve

olvashatóan, ahogy a személyazonosító okmányban szerepel)

hozzájárulok*,

nem járulok hozzá*,

hogy az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredményemmel összefüggő adatok a nevem és
a technikum feltüntetésével a Pénzügyminisztérium honlapján közzétételre kerüljenek.

Kelt:..........................., 2024................hó......nap

…………………………………….

Versenyző aláírása

* A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni.

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.