2023. évi XIX. törvény

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Eütv.

lép.


Az Nvt.


lép.

Hatályát veszti a Gytv.


Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. június 1-jén lép hatályba.
A 34. §, a 38. § (1) és (3) bekezdése, a 39. § a) pontja, a 13. alcím, a 83. §, a 18-22. alcím, valamint az 1-5. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.
Az 5. alcím, val...

2023. évi XIX. törvény
egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról
1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
1. §
2. §
3. §
4. §
5. §
6. §
7. §
8. §
9. §
10. §
2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása
11. §
12. §
13. §
14. §
15. §
3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
16. §
17. §
18. §
19. §
20. §
21. §
22. §
23. §
24. §
25. §
26. §
4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
27. §
28. §
29. §
30. §
31. §
32. §
33. §
34. §
35. §
36. §
37. §
38. § (1)
(2)
(3)
39. § Az Eütv.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
lép.
5. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
40. §
6. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása
41. §
42. § Az Nvt.
a)
b)
c)
lép.
7. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása
43. §
44. §
8. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
45. §
46. §
47. §
9. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása
48. §
49. §
50. §
10. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
51. §
52. §
53. §
54. §
55. §
56. §
57. §
58. §
59. §
60. § Hatályát veszti a Gytv.
a)
b)
11. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
61. §
62. §
63. §
64. §
65. §
66. §
67. §
68. §
69. §
70. §
71. §
72. §
12. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása
73. §
74. §
75. §
76. §
77. §
78. §
13. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
79. §
80. §
81. §
14. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása
82. §
83. §
84. §
85. §
86. §
87. §
15. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
88. §
89. §
16. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása
90. §
91. §
92. §
17. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása
93. §
94. §
95. §
96. §
97. §
98. §
99. §
18. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása
100. §
101. §
102. §
103. §
19. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény módosítása
104. §
105. §
106. §
107. §
20. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása
108. §
109. §
110. §
21. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása
111. §
112. §
113. §
114. §
22. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása
115. §
116. §
117. §
118. §
119. §
23. Záró rendelkezések
120. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. június 1-jén lép hatályba.
(2) A 34. §, a 38. § (1) és (3) bekezdése, a 39. § a) pontja, a 13. alcím, a 83. §, a 18-22. alcím, valamint az 1-5. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az 5. alcím, valamint a 42. § a) pontja 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) A 60. § b) pontja, a 72. §, a 95. § 2024. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 42. § b) pontja az e törvény kihirdetését követő 365. napon lép hatályba.
121. § (1) A 102. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 100. §, a 101. §, a 103. §, a 104. § (1) bekezdése, a 106. § a) pontja, a 107. §, a 108. §, a 109. § a) pontja, a 110. §, a 111. § (1) bekezdése, a 113. § a) pontja, a 114. §, a 115. § (1) bekezdése, a 116. §, a 118. § a) pontja, a 119. § és az 1-5. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke
1. melléklet a 2023. évi XIX. törvényhez
2. melléklet a 2023. évi XIX. törvényhez
3. melléklet a 2023. évi XIX. törvényhez
4. melléklet a 2023. évi XIX. törvényhez
5. melléklet a 2023. évi XIX. törvényhez
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.