71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet

a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)-(2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a felszolgálási díj mértékének tekintetében - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
A felszolgálási díj a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ának 30. pontja szerinti vendéglátás keretében a vendégek felszolgáló közreműködésével történő kiszolgálásáért felszámított külön díj.
A fogyasztó részére adott számlán, nyugtán a felszolgá...

71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet
a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)-(2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a felszolgálási díj mértékének tekintetében - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. §
(1) A felszolgálási díj a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ának 30. pontja szerinti vendéglátás keretében a vendégek felszolgáló közreműködésével történő kiszolgálásáért felszámított külön díj.
(2) A fogyasztó részére adott számlán, nyugtán a felszolgálási díjat elkülönítetten kell feltüntetni.
(3)
(4) Az (1) bekezdés szerint felszámított felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban közvetlenül - az üzletben - közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a felszolgálási díj befolyt összegének - külön jogszabályokban meghatározott - adókkal és járulékokkal csökkentett hányadával.
(5) A felszolgálási díj közreműködők közötti felosztásának szabályairól, arányáról az üzemeltetőnek - ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet működik - az érdekképviseleti szervezettel kell írásban megállapodnia. Ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet nem működik a felszolgálási díj felosztásának arányáról az üzemeltetőnek a közreműködőkkel kell írásban megállapodni.
2. §
E rendelet alkalmazásában közreműködő a vendéglátó üzletben alkalmazott munkavállaló.
3. §
Ez a rendelet 2005. október 1-jén lép hatályba.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Hivatkozó joganyagok

PM-APEH (AEÉ 3/2006.) tájékoztató a felszolgálási díjjal kapcsolatos általános forgalmi adó és járulék fizetési kötelezettség megállapításáról [a 2005. évi 14. számban megjelent tájékoztatás kiegészítése]

86/2005. Számviteli kérdés 34/2010/71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet 1. §/ISZ

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.