A "Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze" és a "Magyar Köztársaság Kivá..." />

2004. évi CVI. törvény

a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az a személy, aki a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálybalépése előtt a "Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze", a "Magyar Köztársaság Kiváló Művésze", valamint a "Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze", a "Magyar Köztársaság Érdemes Művésze" kitüntető címben részesült, ha sajátjogú, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, kiváló, illetve érdemes művészi járadékra jogosult.
A "Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze" és a "Magyar Köztársaság Kivá...

2004. évi CVI. törvény
a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról
1. § (1) Az a személy, aki a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálybalépése előtt a "Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze", a "Magyar Köztársaság Kiváló Művésze", valamint a "Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze", a "Magyar Köztársaság Érdemes Művésze" kitüntető címben részesült, ha sajátjogú, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, kiváló, illetve érdemes művészi járadékra jogosult.
(2) A "Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze" és a "Magyar Köztársaság Kiváló Művésze" érdemes művészi járadékra nem jogosult.
2. § Az a személy, aki e törvény hatálybalépése előtt a Népművészet Mestere kitüntető díjban részesült, ha saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, a népművészet mestere járadékra jogosult.
3. § A kitüntető cím vagy díj jogosultjának özvegye vagy élettársa a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, továbbá a kitüntető díj jogosultjával halálakor, annak házastársaként vagy élettársaként közös háztartásban élt.
4. § A kiváló művészi járadék egyhavi összege a bérből és fizetésből élők előző naptári évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó átlagkeresete 1/12-ed részének megfelelő összeg. Az érdemes művészi járadék a kiváló művészi járadék 60 százaléka, a népművészet mestere járadék a kiváló művészi járadék 50 százaléka.
5. § A járadékot a nyugdíjfolyósító szerv havonként folyósítja. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.
6. § (1) Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.
(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a járadék megállapításának és folyósításának részletes szabályait, az 5. § szerinti térítés módját, továbbá a járadék tárgyévre vonatkozó havi összegét évente rendeletben határozza meg.
7. §
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hivatkozó joganyagok

2007. évi CLVI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.