I-82/2003. PSZÁF határozat

Felügyeleti jogkörömben eljárva a NORD STAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6636 Mártély, Alkotmány u. 7.) - a továbbiakban: Kft. - részére 1361/1999. határozatszámon kiadott engedélyt visszavonom.

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a határozat címzettje a bíróságtól keresettel kérheti.
Indokolás
A Felügyelet 2002. év január 20-án először, majd - miután a felszólítás eredménytelen maradt - 2002. november 20-án ismételten felszólította a Kft.-t, hogy a részére megküldött mintaszabályzat alapján készítse el pénzmosási szabályzatát és jóváhagyásra küldje meg a Felügyelethez.
A 2001. évi LXXXIII. számú törvén...

I-82/2003. PSZÁF határozat
Felügyeleti jogkörömben eljárva a NORD STAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6636 Mártély, Alkotmány u. 7.) - a továbbiakban: Kft. - részére 1361/1999. határozatszámon kiadott engedélyt visszavonom.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a határozat címzettje a bíróságtól keresettel kérheti.
Indokolás
A Felügyelet 2002. év január 20-án először, majd - miután a felszólítás eredménytelen maradt - 2002. november 20-án ismételten felszólította a Kft.-t, hogy a részére megküldött mintaszabályzat alapján készítse el pénzmosási szabályzatát és jóváhagyásra küldje meg a Felügyelethez.
A 2001. évi LXXXIII. számú törvénnyel módosított, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény 7. § (3) bekezdése szerint "a pénzügyi szolgáltató szervezetek a 6. § (2) bekezdés szerinti Szabályzataikat e törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül kötelesek kidolgozni és jóváhagyás végett az állami, szakmai felügyeletüket gyakorló szervhez benyújtani. Amennyiben a pénzügyi szolgáltató szervezet e kötelezettségének nem tesz eleget az állami, szakmai felügyeletet gyakorló szerv a pénzügyi szolgáltató szervezet tevékenységi engedélyét visszavonhatja vagy tevékenységét korlátozhatja."
Figyelemmel arra, hogy e kötelezettségének a Kft. - ismételt felszólításra - a megadott határidőig nem tett eleget a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra (záloghitelezésre) vonatkozó engedélyét visszavonom.
Határozatom a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Hpt. 29. § (1) bekezdésének e) pontján és (3) bekezdésén, továbbá az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) 42. § (1) bekezdésén alapul.
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló mód. 1999. évi CXXIV. törvény (Psztv.) 4. § (3) bekezdése zárja ki, bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Áe. 72. §-a biztosítja.
Budapest, 2003. január 23.
Dr. Kabai Gyula s. k.,
ügyvezető igazgató
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.