I-58/2003. PSZÁF határozat

A Piramis Sárvár Kft, (székhelye: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 4.) - a továbbiakban: Kft. - kérelmére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél pénzügyi szolgáltatás közvetítése tárgyában folyamatban levő engedélyezési eljárást

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

megszüntetem.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a Fővárosi Bíróságtól keresettel lehet kérni.
Indokolás
A Kft. a Felügyeletnél 24075/1/2002, számon 2002. október 15. napján pénzügyi szolgáltatás közvetítésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő. A Kft. beadványa hiányos volt, annak alapján a kérelem elbírálása nem volt lehetséges, ezért a Felügyelet 2002. október 29. napján kelt - 24075/2/2002. szám...

I-58/2003. PSZÁF határozat
A Piramis Sárvár Kft, (székhelye: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 4.) - a továbbiakban: Kft. - kérelmére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél pénzügyi szolgáltatás közvetítése tárgyában folyamatban levő engedélyezési eljárást
megszüntetem.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a Fővárosi Bíróságtól keresettel lehet kérni.
Indokolás
A Kft. a Felügyeletnél 24075/1/2002, számon 2002. október 15. napján pénzügyi szolgáltatás közvetítésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő. A Kft. beadványa hiányos volt, annak alapján a kérelem elbírálása nem volt lehetséges, ezért a Felügyelet 2002. október 29. napján kelt - 24075/2/2002. számú - a címzett részére 2002. október 31. napján kézbesített, valamint 2002. december 12. napján kelt - 24075/3/2002. számú - a címzett részére 2002. december 17. napján kézbesített hiánypótlási felhívásaiban harminc illetve tizenöt napos határidő megadása mellett felhívta a Kft. ügyvezetőjét a hiányzó dokumentumok pótlására.
Tekintettel arra, hogy a Kft. a hiánypótlási felhívásokban foglaltaknak nem tett eleget a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Határozatom az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 27. § (1) bekezdésén alapul.
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló mód. 1999. évi CXXIV. törvény (Psztv.) 4. § (3) bekezdése zárja ki, bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. §-a biztosítja.
Budapest, 2003. január 22.
Dr. Kabai Gyula s. k.,
ügyvezető igazgató
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.