APEH közlemény

az adójogszabályok változása miatt szükségessé váló változásbejelentések beadásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 8. számú mellékletének rendelkezése szerint az általános forgalmi adóról szóló törvényben tárgyi mentesnek rendelt szolgáltatások köre szűkül. Ennek megfelelően a lakóingatlanok kezelése (SzJ 70.32.11.0), az igazságügyi szakértői tevékenység, az önálló bírósági végrehajtó tevékenysége, az ügyvédekről szóló törvény szerint kizárólag ügyvéd által végezhető tevékenység, ille...

APEH közlemény
az adójogszabályok változása miatt szükségessé váló változásbejelentések beadásáról
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 8. számú mellékletének rendelkezése szerint az általános forgalmi adóról szóló törvényben tárgyi mentesnek rendelt szolgáltatások köre szűkül. Ennek megfelelően a lakóingatlanok kezelése (SzJ 70.32.11.0), az igazságügyi szakértői tevékenység, az önálló bírósági végrehajtó tevékenysége, az ügyvédekről szóló törvény szerint kizárólag ügyvéd által végezhető tevékenység, illetőleg jogi képviseleti tevékenység, a jogi dokumentációs tevékenység (SzJ 74.11.1, kivéve 74.11.17.0), műemlékvédelmi szakértés (SzJ 74.14.23.9-ből), egészségügyi tervezés, módszertani feladatok (SzJ 74.14.23.4-ból), tudományos rendezvények lebonyolítása (SzJ 74.84.15.0-ból), könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás (SzJ 92.51.1, 92.52.1, egyes oktatási szolgáltatások 2003. július 1-jei hatállyal) adóköteles lesz és a 2002. december 31-e után teljesített szolgáltatásokra adót kell megállapítani. Az eredeti szerzőnek minősülő magánszemély, illetve annak örököse 2002. december 31-ét követően nem választhat tárgyi mentességet a Ptk, illetve más jogszabályok védelme alatt álló szellemi alkotások, valamint egyes rokon tevékenységek körében teljesített értékesítéseik körében.
Azok az adóalanyok, akik a fenti tevékenységeket végzik a rendelkezés következtében átkerülnek az adókötelezettek közzé és a számlakiállítás, bevallás, adólevonás szabályai ennek megfelelően alakulnak. Ennek során szükségessé válik 02102/E változásbejelentő lapon (vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére) vagy 02102 változásbejelentő lapon (egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek) vagy 02202 változásbejelentő lapon (cégbejegyzésre nem kötelezett személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére) vagy 02202/T változásbejelentő lapon (cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok) a megváltozott adókötelezettség bejelentése. (A lapok az internéiről - www.apeh.hu - is letölthetők.) A változásbejelentés során lehetőség nyílik nyilatkozni arról, ha a tevékenység végzését az adóalany esetleg alanyi adómentesként kívánja folytatni. Nem kell változásbejelentőt beadniuk azoknak az adóalanyoknak, akik egyébként, más tevékenységük következtében eddig is végeztek adóköteles tevékenységet és a fenti besorolási változások következtében státusuk nem változik.
2002. december 31-ét követően értékesített zsűri számmal ellátott egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termékek értékesítése - az arra jogszabály által meghatározott minősítés szerint - az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása szerint tárgyi mentes értékesítésnek minősül. Azoknak az adóalanyoknak, akik eddig adóköteles vagy alanyi adómentes adóalanyként értékesítették ezeket a termékeket, a változást szintén be kell jelenteniük az adóhivatalnál.
A változásbejelentő lapot 2002. december 31-éig lehet beadni a területileg illetékes adóhivatalnál.
Nem szükséges változásbejelentő lapot beadni, ha az adóalany 2002. december 31-e után áttér az egyszerűsített vállalkozói adóra. Ezzel kapcsolatosan a bejelentést 2002. december 20-áig kell megtenni.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.