További témák
hirdetés
A kalkulátor ez évi frissítése folyamatban.

Szabadság kalkulátor 2014

Készítette: Adózóna

Megnevezés

 

 

A munkavállaló születésének éve

Év

Gyermekek száma

Gyermekek számából: fogyatékos gyermekek száma

Apának gyermek születése esetén / született gyermek

Előző évről megmaradt szabadság

Nap

Belépés időpontja

Nap

Megnevezés

 

 

Alapszabadság és életkor szerinti pótszabadság

Nap

Előző évről áthozott szabadság

Nap

Pótszabadságok összesen

Nap

Szabadság összesen

Nap

Szabadság a mai napig

Nap

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Információk

Mit számol a kalkulátor?

A kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg.


Kapcsolódó jogszabály(ok):


Részletes használati útmutató »

Fogalommagyarázó

Alapszabadság
Munkaviszonyban álló munkavállalónak a Munka Törvénykönyve alapján - életkortól függetlenül - járó szabadság.

Pótszabadság
Az alapszabadságot kiegészítő szabadság, mely az életkortól, a munkavégzés körülményétől és a családi helyzettől függ.

Fiatal munkavállaló
Fiatal munkavállaló a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló.

A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.

Munkában töltött időnek minősül
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
b) a szabadság,
c) a szülési szabadság,
d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának,
e) a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség,
f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó tartama
g) amíg a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól (Mt. 55.§ (1) bekezdés), a keresőképtelenség esetét kivéve.

Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. A munkavállalónak
a) huszonötödik életévétől egy,
b) huszonnyolcadik életévétől kettő,
c) harmincegyedik életévétől három,
d) harmincharmadik életévétől négy,
e) harmincötödik életévétől öt,
f) harminchetedik életévétől hat,
g) harminckilencedik életévétől hét,
h) negyvenegyedik életévétől nyolc,
i) negyvenharmadik életévétől kilenc,
j) negyvenötödik életévétől tíz
munkanap pótszabadság jár.

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság jár.

A törvény szerint gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek.

A pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.

Fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.

A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.

A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár.

A munkavállalónak, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, évenként öt munkanap pótszabadság jár.

Évenként öt munkanap pótszabadság jár a fogyatékossági támogatásra jogosult munkavállalónak, illetve annak, aki vakok személyi járadékára jogosult.

A munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. Kivétel e szabály alól az apát a gyermek születése esetén megillető pótszabadság.

A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

A szabadság kalkulátor használata során az adatok helyes bevitele biztosít pontos eredményt.

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X