További témák
A kalkulátor ez évi frissítése folyamatban.

GYES-GYED kalkulátor 2014

Készítette: Adózóna

Megnevezés

 

 

Gyermek születésének (várható) időpontja

Év

Hónap

Nap

Pénzbeli (3%) egészségbizt. járulék alapot képező jövedelem az előző évben

Éves (vagy)

Forint

Havi (vagy)

Forint

Napi

Forint

Jogosultsági feltétel (gyes)

Gyes összegét befolyásoló körülmény

Jogosultsági feltétel 2 éven belül (tgyás, gyed)

365 napos biztosítási idő

Megnevezés

 

 

 

 

Előző évi átlagjövedelem naponta (táppénz alap)

Ft/nap

Terhességi gyermekágyi segély

-tól

-ig

Gyermekgondozási díj

-tól

-ig

Gyermekgondozási segély

-tól

-ig

Hónap

Juttatások

Levonások

Nettó
összeg

Tgyás

Gyed

Gyes

Szja

Nyugdíj

 

Forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Információk

Mit számol a kalkulátor?

A kalkulátor, melyet a minimálbér emelése miatt aktualizáltuk, a terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély bruttó és nettó összegeit számolja ki.


Kapcsolódó jogszabály(ok):


Részletes használati útmutató »

Fogalommagyarázó

Terhességi-gyermekágyi segély

Terhességi-gyermekágyi segély a szülő nők részére. A gyermekvállalással természetes módon együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, a tgyás a kieső jövedelmet pótolja. Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani
- a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj – kivéve az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E § alapján megállapított gyermekgondozási díj – folyósításának az idejét,
- közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
- a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Mértéke az igénylő jövedelme napi átlagának 70 százaléka.

Gyermekgondozási díj:

Gyermekgondozási díjra jogosult
- a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
- a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
és a gyermeket saját háztartásában neveli. 

A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani
- a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét,
- a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot,
- a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

Megjegyzés: ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj legfeljebb a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár, ha az ikergyermekek 2013. december 31-e után születtek.

Gyermekgondozási segély

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt
a) gyermek 3. életévének betöltéséig,
b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.
 A gyermekgondozási segélyt a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.

A gyermekgondozási segély mértéke:

A gyermekgondozási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével – ami 2014-ben 28 500 forint – megegyezik, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200 százalékával, 3 gyermek esetén 300 százalékával, 4 gyermek esetén 400 százalékával, 5 gyermek esetén 500 százalékával, 6 gyermek esetén 600 százalékával.

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X