Csed/gyed/gyes kalkulátor 2018

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

Megnevezés

 

 

Szülési szabadság kezdete

Gyermek születésének időpontja

Gyes összegét és Gyed időtartamát befolyásoló körülmény

Ellátás alapjául szolgáló naptári napi összeg

Forint

Megnevezés

 

 

 

 

Csecsemő gondozási díj

-tól

-ig

Gyemekgondozási díj

-tól

-ig

Gyermekgondozási segély

-tól

-ig

Hónap

Juttatások

Levonások

Nettó
összeg

Csed

Gyed

Gyes

Szja

Nyugdíj

 

Forint

Használati útmutató

A kalkulátor a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély bruttó és nettó összegeit és ellátásra való jogosultsági időszakokat számolja ki.

Használati útmutató

A kalkulátor a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély bruttó és nettó összegeit és ellátásra való jogosultsági időszakokat számolja ki.

Csed-re (csecsemőgondozási díjra) jogosult, aki a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Gyed-re (gyermekgondozási díjra) az a biztosított magánszemély jogosult, aki gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. A Csed legfeljebb 168. napig jár. Gyed-re való jogosultság időtartama már nem függ a jogosultságot megelőző két éven belül szerzett biztosításban töltött napok számától, azaz ettől függetlenül a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, ikergyermekek esetén további egy évig megfelelő időtartamára jár.

A Csed és a Gyed összege a naptári napi alap 70 százaléka, de a Gyed legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka lehet, ami 2017-ben 178 500 forint/hó. A kalkulátor a 2017. évben hatályos szabályok alapján egy gyermekre számítja ki több évre vonatkozó ellátás összegét. Csecsemőgondozási díj Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke – a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy – a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

Továbbá csecsemőgondozási díjra jogosult – adott feltételek fennállásakor -

* az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gyermek gondozásba vételének napjától;

* a családbafogadó gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a gyám kirendelésének napjától;

* a csecsemőt gondozó vér szerinti apa - ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák -, az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő – igazolás szerinti – egészségi állapotának fennállásáig;

* a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal, az elhalálozás napjától;

* az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette - ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák -, az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő – igazolás szerinti – egészségi állapotának fennállásáig;

* az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától;

* az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe.

A pontos számításhoz kérjük, hogy írja be az ellátás alapjául szolgáló naptári napi összeget. Ezt az összeget a honlapunkon levő táppénzkalkulátor segítségével számolhatja ki. Ha a naptári napi alap nem állapítható meg a 180, illetve ennek hiányában 120 naptári napi NAV felé bevallott jövedelme alapján, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része. Ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg.

Gyermekgondozási díj Gyermekgondozási díj jár – a biztosított szülőnek, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli, illetve – az anyának, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 40. § (4) bekezdésében meghatározott személynek, aki részére csecsemőgondozási díjat állapítottak meg és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. Ha a naptári napi alap nem állapítható meg a 180, illetve ennek hiányában 120 naptári napi NAV felé bevallott jövedelme alapján, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része. Ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a gyermekgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg.

2015. júliustól a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj számításánál újabb kedvezményszabály is alkalmazható. Akkor alkalmazható ez a kedvezményszabály, ha a második (illetve további) gyermek az előző gyermek után járó Gyed vagy Gyes ellátása alatt, vagy annak lejártát követő 1 éven belül születik.

Abban az esetben, ha az előzőleg megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, akkor az alapján kell a most született gyerek után járó csecsemőgondozási díjat, illetve gyermekgondozási díjat megállapítani.

A kedvezményszabály csak akkor alkalmazható, ha a korábban született gyermekre megállapított csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) alapja kizárólag az aktuális foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Gyermekgondozást segítő ellátás – a gyermek 3. életévének betöltéséig, – ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, – tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jár. 2017. évben a gyermekgondozást segítő ellátás havi összege 28 500 forint, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege ikergyermekek esetén: – 2 gyermek esetén 57 000 forint, – 3 gyermek esetén 85 500 forint, – 4 gyermek esetén 114 000 forint.

Fogalommagyarázat

Csecsemőgondozási díj
Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. A gyermekvállalással természetes módon együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, a csed a kieső jövedelmet pótolja. Csed annak jár, aki a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és – a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy – a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. A csedre való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani: – a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj – kivéve az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E § alapján megállapított gyermekgondozási díj – folyósításának az idejét, – közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, – a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Mértéke naptári napi alap 70 százaléka.

Gyermekgondozási díj
Gyermekgondozási díjra jogosult az a biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, illetve a csecsemőgondozási díjban (csedben) részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani – a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét, – a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot, – a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár, ha az ikergyermekek 2013. december 31-e után születtek. A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 2017. évben 178 500 forint /hó.

Gyermekgondozást segítő ellátás
Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, a gyám – kivéve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt - a saját háztartásában nevelt a) gyermek 3. életévének betöltéséig, b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. A gyermekgondozást segítő ellátást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. A gyermekgondozást segítő ellátást havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével – ami 2017-ben is 28 500 forint –, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200 százalékával, 3 gyermek esetén 300 százalékával, 4 gyermek esetén 400 százalékával, 5 gyermek esetén 500 százalékával, 6 gyermek esetén 600 százalékával.

Kapcsolódó tartalom

Általános információ

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az adozona@adozona.hu címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X