Csed/gyed/gyes kalkulátor 2015

Készítette: adozona.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

Megnevezés

 

 

Szülési szabadság kezdete

Gyermek születésének időpontja

GYES összegét és GYED időtartamát befolyásoló körülmény

Ellátás alapjául szolgáló naptári napi összeg

Forint

Megnevezés

 

 

 

 

Csecsemő gondozási díj

-tól

-ig

Gyemekgondozási díj

-tól

-ig

Gyermekgondozási segély

-tól

-ig

Hónap

Juttatások

Levonások

Nettó
összeg

Csed

Gyed

Gyes

Szja

Nyugdíj

 

Forint

Használati útmutató

A kalkulátor a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély bruttó és nettó összegeit és ellátásra való jogosultsági időszakokat számolja ki.

 

Kapcsolódó jogszabály(ok):

• 1997. évi LXXXIII. törvény
217/1997. (XII.1.) kormányrendelet
• 1998. évi LXXXIV. törvény

 

 

2015. január 1-jétől a terhességi-gyermekágyi segélyt a jogszabály csecsemőgondozási díjnak (csed) nevezi. A csedre való jogosultság feltételei azonosak a 2014. december 31-éig járó terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság feltételeivel. 

Csedre jogosult, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. Gyedre az a biztosított magánszemély jogosult, aki szülést, illetve a gyed igénylését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. 

Az ellátás időtartama is függ a jogosultságot megelőző két éven belül szerzett biztosításban töltött napok számától, azaz csak ennek megfelelő időtartamára jár, de a csed legfeljebb 168. napig, míg a gyed a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, ikergyermekek esetén további egy évig.   

A csed és a gyed összege a naptári napi alap 70 százaléka, de a gyed legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka lehet, ami 2015-ben 147 ezer forint/hó.

A kalkulátor a 2015. évben hatályos szabályok alapján számítja ki több évre vonatkozó ellátás összegét.

Csecsemőgondozási díj

Csecsemőgondozási díjra jogosult, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

– a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül, vagy
– a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

A pontos számításhoz kérjük, hogy írja be az ellátás alapjául szolgáló naptári napi összeget. Ezt az összeget a honlapunkon levő táppénzkalkulátor segítségével számolhatja ki.

Ha a naptári napi alap nem állapítható meg a 180, illetve ennek hiányában 120 naptári napi NAV felé bevallott jövedelme alapján, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része.

Ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg. 

Gyermekgondozási díj

Gyermekgondozási díj jár

– a biztosított szülőnek, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli, illetve

– az anyának, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 40. § (4) bekezdésében meghatározott személynek, aki részére csecsemőgondozási díjat állapítottak meg és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

A gyermekgondozási díj számítása megegyezik a táppénzkalkulátorban foglalt táppénzszámítással.

Gyermekgondozási segély

Gyermekgondozási segély

– a gyermek 3. életévének betöltéséig,
– ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jár.

2015. évben a gyermekgondozási segély havi összege 28 500 forint, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén:

– 2 gyermek esetén 57 000 forint,
– 3 gyermek esetén 85 500 forint,
– 4 gyermek esetén 114 000 forint.

Készítette: Béres Molnár Gergely eredeti kalkulátora alapján a BDO Magyarország Kft.
Szakértő: dr. Radics Zsuzsanna

 

Fogalommagyarázat

Csecsemőgondozási díj
2015. január 1-jétől a terhességi-gyermekágyi segélyt a jogszabály csecsemőgondozási díjnak (csed) nevezi. A csedre való jogosultság feltételei azonosak a 2014. december 31-éig járó terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság feltételeivel. A 2014. december 31-éig megállapított és folyósított terhességi-gyermekágyi segélyt változatlanul terhességi-gyermekágyi segélyként kell továbbfolyósítani. 2015. január 1-jétől változtak az ellátás folyósítását korlátozó rendelkezések. E szerint – többek között – nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. A gyermekvállalással természetes módon együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, a csed a kieső jövedelmet pótolja. Csed annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és – a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy – a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. A csedre való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani: – a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj – kivéve az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E § alapján megállapított gyermekgondozási díj – folyósításának az idejét, – közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, – a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Mértéke naptári napi alap 70 százaléka.

Gyermekgondozási díj
Gyermekgondozási díjra jogosult – a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, – a terhességi-gyermekágyi segélyben (csedben) részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani – a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét, – a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot, – a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj legfeljebb a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár, ha az ikergyermekek 2013. december 31-e után születtek. A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 2015. évben 147 ezer forint /hó.

Gyermekgondozási segély
Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt a) gyermek 3. életévének betöltéséig, b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. A gyermekgondozási segélyt a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. A gyermekgondozási segély mértéke A gyermekgondozási támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével – ami 2015-ben 28 500 forint –, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200 százalékával, 3 gyermek esetén 300 százalékával, 4 gyermek esetén 400 százalékával, 5 gyermek esetén 500 százalékával, 6 gyermek esetén 600 százalékával.

Kapcsolódó tartalom

Általános információ

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az adozona@adozona.hu címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!


Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X