Osztalék kalkulátor 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

Az osztalék forrásának országa

Az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye:

Alacsony adókulcsú állam:

Felvett osztalék összege

Forint

Külföldön megfizetett osztalékadó

Forint

Az adóévben elért, a szochofizetési felső határnál figyelembe veendő jövedelmek (Ld. Használati útmutató és a szocho törvény)

Forint

Megnevezés

 

 

Osztalékot terhelő SZJA

Forint

Szociális hozzájárulási adó (13%)

Forint

Összes közteher

Forint

Adóterhelés

%

Az osztalék-kalkulátor a fizetendő közterheket, valamint a nettó jövedelmet számítja ki a személyi jövedelemadó (szja) kötelezettség szempontjából kizárólag a belföldi (magyarországi) adóilletőségű magánszemély osztalékként adóköteles belföldről (Magyarországról), vagy külföldről származó bevétele, illetve osztalék címén kifizetett, de egyéb jövedelemként adóköteles külföldről származó bevétele esetében.

Az osztalék-kalkulátor a fizetendő közterheket, valamint a nettó jövedelmet számítja ki a személyi jövedelemadó (szja) kötelezettség szempontjából kizárólag a belföldi (magyarországi) adóilletőségű magánszemély osztalékként adóköteles belföldről (Magyarországról), vagy külföldről származó bevétele, illetve osztalék címén kifizetett, de egyéb jövedelemként adóköteles külföldről származó bevétele esetében. 

 

Osztalék forrásának országa mezőben kell jelölni, hogy az osztalék Magyarországról, vagy külföldről származik-e. 

 

Az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye mezőben szükséges jelölni, hogy van-e Magyarország és a forrásország között kettős adóztatást elkerülő egyezmény.  

 

Alacsony adókulcsú állam mezőben szükséges jelölni, hogy a forrásország alacsony adókulcsú államnak minősül-e. 

 

Felvett osztalék összege mezőbe szükséges beírni a felvett osztalék összegét. 

 

Külföldön megfizetett osztalékadó 

 

A belföldi illetőségű magánszemélynek a belföldről és külföldről származó, az szja törvény szerint osztalékként adóköteles bevétele után Magyarországon 15 százalék szja-t kell fizetnie, amelyből külföldről származó osztalék esetében levonható 

 

 • a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint az osztalék forrás-országában megfizetett adó, de legfeljebb ennek az osztaléknak a 15 százaléka, azzal, hogy nem vonható le a külföldön megfizetett adónak az a része, amely nemzetközi szerződés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a magánszemély részére visszajár;
 • adóegyezmény hiányában az osztalék után az osztalék forrás-országában megfizetett adó, azzal, hogy a külföldön megfizetett adó levonása következtében a fizetendő szja nem lehet kevesebb az osztalék 5 százalékánál, illetve nem vonható le a külföldön megfizetett adónak az a része, amely nemzetközi szerződés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a magánszemély részére visszajár.

 

A belföldi illetőségű magánszemélynek alacsony adókulcsú állam adózója által, vagy megbízása alapján osztalék címén fizetett, egyéb jövedelemként szja-köteles bevétel után az adókötelezettséget Magyarországon kell teljesítenie. A fizetendő szja az osztalék 0,89-szorosa után 15 százalék, amelyből levonható a jövedelem forrás-országában megfizetett adó 90 százaléka, de legfeljebb ennek a jövedelemnek a 0,89-szorosa után számított 15 százaléka, illetve nem vonható le a külföldön megfizetett adónak az a része, amely nemzetközi szerződés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a magánszemély részére visszajár. 

 

FONTOS! Ha Ön bejelölte, hogy az osztalék olyan országból származik, amellyel van Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, a „külföldön megfizetett osztalékadó” cellába az igazoltan levont összeget, de legfeljebb az egyezmény szerint megengedett adókulccsal számított összeget írja be. Ha az utóbbi összeg kevesebb az igazoltnál, a különbözet az adott állam adóhatóságától jár vissza. 

 

Az adóévben elért, a szochó-fizetési felső határnál figyelembe veendő jövedelmek 

 

Az osztalékként adóköteles bevétel után fizetendő szochó mértéke 2022. január 1-jétől 13 százalék. A szochót azonban csak addig kell megfizetni, amíg a természetes személy  

- összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelme, 

- vállalkozásból kivont jövedelme, 

- értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme, 

- az osztaléka, vállalkozói osztalékalapja, 

- árfolyamnyereségből származó jövedelme, 

- Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme 

a tárgyévben eléri a minimálbér összegének a huszonnégyszeresét 

 

Az egyéb jövedelemnek minősülő osztalék után a fizetendő szochó a bevétel 0,89-szorosa után 13 százalék. 

Belföldi adóilletőségű magánszemély
a) a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel); b) az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogát az adott naptári évben – a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve – legalább 183 napig Magyarország területén gyakorolja; c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogállású, illetve hontalan személy; továbbá d) az a)–c) pontban nem említett természetes személy, akinek - da) kizárólag belföldön van állandó lakóhelye; - db) létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel; - dc) szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei központja sem állapítható meg; azzal, hogy a létérdekek központja az az állam, amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb személyes, családi és gazdasági kapcsolatok fűzik.

Külföldi illetőségű magánszemély
A belföldi illetőségű magánszemélynek nem minősülő természetes személy, valamint – a fenti, c) alpontban foglaltaktól eltérően – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35. § (1) bekezdésének e) pontja hatálya alá tartozó letelepedett jogállású személy, feltéve, hogy bármely 12 hónapos időszakban – a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve – kevesebb, mint 183 napot tartózkodik Magyarország területén.

Alacsony adókulcsú állam
Az az állam, amelyben törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget vagy az előírt adómérték kevesebb, mint 9 százalék, kivéve, ha az állammal Magyarország egyezményt kötött a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén.

Osztalékként adóköteles jövedelem
a társas vállalkozás magánszemély tagja számára kifizetett, a társas vállalkozás által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott adóévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített adóévi adózott eredmény terhére jóváhagyott részesedés; – az adóévi várható osztalékra tekintettel az adóévben kifizetett előleg; – a külföldi állam joga szerint osztaléknak minősülő jövedelem; – a kamatozó részvény kamata; – a kockázatitőkealap-jegy hozama; – a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a kezelt vagyon hozamainak terhére a vagyonkezelő által a kedvezményezett vagy a vagyonrendelő magánszemély részére juttatott vagyoni érték; – a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett tagja részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg, – az adóévi várható osztalékra tekintettel az adóévben kifizetett osztalékelőleg.

Egyéb jövedelemként szja-köteles jövedelem
Az ellenőrzött külföldi adózó által, vagy megbízása alapján a belföldi illetőségű magánszemélynek fizetett osztalék (osztalékelőleg).

Ellenőrzött külföldi adózó
Az olyan államban illetőséggel bíró jogi személy, egyéb szervezet, vagy egyébként az ellenőrzött külföldi társaság, amely államban törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget vagy az előírt adómérték legfeljebb 10 százalék, kivéve, ha az állammal Magyarország egyezményt kötött a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint belföldi
– a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, – a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy, – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező azon személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, – a hontalan.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

 1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
 2. Kattintson az első „Számol” gombra
 3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
 4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

 1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

 1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
 2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

 1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

 1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
 2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »