Kata 2019 kalkulátor

A kalkulátor egyszerűsített módon meghatározza, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója alapján mekkora lenne a nettó jövedelme a tárgyévben.

Ajánljuk még

Áfateljesítési kalkulátor 2019

Áfateljesítési kalkulátor 2019

A kalkulátor a folyamatos teljesítésű, időszaki elszámolású ügyletek számlázásához nyújt segítséget, a teljesítés időpontjának meghatározásában, a 2016.01.01-től hatályos szabályok alapján. A 2015.07.01-től érvényes átmeneti szabály, a könyvelési, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásokra nem szerepel a számításban. Az elszámolási időszak kezdő és utolsó napjának, a számla keltének és a fizetési határidőnek a megadása után a kalkulátor automatikusan kiszámolja mi lesz a teljesítés napja, így könnyedén ellenőrizhetőek a bejövő számlák, illetve számlakiállítás előtt a tervezett számlakép.

Átalányadó 2019

Átalányadó 2019

Az átalányadó 2019 kalkulátor a különböző átalányadózási feltételek alapján meghatározza az adóköteles jövedelmet és a fizetendő személyi jövedelemadót..

Bér- és kedvezménykalkulátor 2019

Bér- és kedvezménykalkulátor 2019

A bér- és kedvezmény kalkulátor a havi bruttó munkabér megadásával kiszámolja a munkabért terhelő levonásokat, a nettó bért és a munkáltatói terheket.

Csed/gyed/gyes kalkulátor 2019

Csed/gyed/gyes kalkulátor 2019

A kalkulátor a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozást segítő ellátási bruttó és nettó összegeit és ellátásra való jogosultsági időszakokat számolja ki.

EKHO kalkulátor 2019

EKHO kalkulátor 2019

Az EKHO 2019 kalkulátor a nem nyugdíjas/nyugdíjas magánszemély számára kiszámítja a havi összes bérjövedelemből választott ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó rész után fizetendő közterheket, a magánszemélyt megillető nettó bért és annak arányát a munkáltatót terhelő összes költségben. A családi kedvezményre jogosult magánszemély esetén alkalmas annak figyelembe vételére az általános szabályok szerint adózó jövedelemnél, illetve a kedvezmény maximális érvényesítése érdekében az ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó jövedelemrész optimális meghatározására.

EVA kalkulátor 2019

EVA kalkulátor 2019

A kalkulátor meghatározza a fizetendő EVA összegét, kiszámítva az EVÁ-s vállalkozó helyi iparűzési adóját, valamint meghatározza a különböző biztosítási jogviszonyok után fizetendő járulékokat. Az EVA kalkulátor külön nem említ speciális adóalap korrekciós tényezőket, amelyeket az adott élethelyzetekben figyelembe kell venni.

GYES/GYED szabadság kalkulátor 2019

GYES/GYED szabadság kalkulátor 2019

Ez a kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg egy adott évre. A szabadságra való jogosultságot a szülésével kapcsolatos távollét (szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság) figyelembevételével állapítja meg. Így a születési szabadság kezdetét kötelezően ki kell tölteni a kalkulátor helyes működéséhez.

Illeték-kalkulátor autóvételhez 2019

Illeték-kalkulátor autóvételhez 2019

Számítsa ki az autó vagy motor vásárlása után fizetendő átírási illetéket! Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese. Kapcsolódó jogszabály(ok): 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Ingatlan-értékesítési szja-kalkulátor 2019

Ingatlan-értékesítési szja-kalkulátor 2019

A bevétel és az elismert költségek különbözeteként kapott összeg (a számított összeg) a törvényben meghatározott feltételekkel és mértékben csökkenthető.

Ingatlan-illeték 2019

Ingatlan-illeték 2019

Az ingatlan-illeték 2019 kalkulátor az ingatlanokra (lakás, telek, termőföld, egyéb ingatlan) vonatkozó vagyonszerzési illeték összegének meghatározására szolgál egyszerűsített formában. A számított adatok tájékoztató jellegűek.

KATA, KIVA, EVA, TAO összehasonlító kalkulátor 2019

KATA, KIVA, EVA, TAO összehasonlító kalkulátor 2019

A kalkulátor összehasonlítja az eva, a társasági adó, a kata és a kisvállalati adó (kiva) alá tartozó adózók nettó jövedelmeit, egyszerűsített számítással és formában. A számítás eredménye tájékoztató jellegű. Számolja ki, hogy melyiket célszerű választania!

Kiva-Tao 2019 összehasonlító kalkulátor

Kiva-Tao 2019 összehasonlító kalkulátor

A kalkulátorral összevetheti, hogy a két adózási mód közül melyik a legelőnyösebb az Ön számára. Figyelem! A kalkulátor az összehasonlíthatóság kedvéért sok esetben egyszerűsített feltételezésekkel számol, és csak éves adatokkal. Az iparűzési adó kulcsot 2%-ként számolja, de természetesen a gyakorlatban ez önkormányzatonként eltérhet. Amennyiben a társasági adóban a nyereségminimum után keletkezne az adófizetési kötelezettsége, feltételezzük, hogy ez alapján fizeti meg és nem nyilatkozik. Továbbá feltételezzük, hogy szociális hozzájárulási adóban a gazdasági társaság nem vesz igénybe kedvezményt. Ezen kívül érdemes figyelni a KIVA alanyiság megszűnését okozó értékhatárokra, és a belépési korlátra is.

Minimumadó-kalkulátor a 2019-es adóévre

Minimumadó-kalkulátor a 2019-es adóévre

A 2019-es adóévre használható minimumadó-kalkulátor meghatározza az általános szabályok szerinti adózás, illetve a minimumadó feltételei szerinti adózás szerint fizetendő társasági adó összegét.

Nyugdíjkalkulátor 2019

Nyugdíjkalkulátor 2019

A kalkulátor a társadalombiztosítási öregségi nyugdíj összegének meghatározására szolgál.

Osztalék kalkulátor 2019

Osztalék kalkulátor 2019

Az osztalék-kalkulátor a fizetendő közterheket, valamint a nettó jövedelmet számítja ki a személyi jövedelemadó (szja) kötelezettség szempontjából kizárólag a belföldi (magyarországi) adóilletőségű, ehoköteles magánszemély osztalékként adóköteles belföldről (Magyarországról) vagy külföldről származó bevétele, illetve osztalék címén kifizetett, de egyéb jövedelemként adóköteles külföldről származó bevétele esetében.

Szabadság kalkulátor 2019

Szabadság kalkulátor 2019

A kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg.

Szochokedvezmény-kalkulátor 2019

Szochokedvezmény-kalkulátor 2019

A kalkulátor egyszerre három különböző havi bruttó jövedelemhez kiszámolja a szociális hozzájárulási adóból leírható különféle adókedvezményeket. Így az egyéb feltételek teljesítése mellett össze lehet hasonlítani, hogy melyiket célszerű igénybe venni.

Táppénz kalkulátor 2019

Táppénz kalkulátor 2019

A kalkulátor a biztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállaló betegség miatti kereső képtelenségének idejére eső táppénz napi összegét számolja ki, beleértve a fekvőbeteg ellátás esetén érvényes napi táppénz összegét is. Az alábbi szabályok figyelembevételével töltse ki a kalkulátorban a megfelelő mezőket!

Tárgyi eszköz értékcsökkenés-kalkulátor 2019

Tárgyi eszköz értékcsökkenés-kalkulátor 2019

A tárgyieszközértékcsökkenés-kalkulátorral pontosan kiszámíthatja egy-egy tárgyi eszköz értékcsökkenését. Ellenőrzésre is alkalmas, ha a cég egyébként rendelkezik tárgyi eszköznyilvántartó szoftverrel.

TEAOR kalkulátor

TEAOR kalkulátor

Ezzel a TEAOR-szám keresővel megnézheti, hogy az adott tevékenységi körhöz a régi helyett melyik új TEÁOR szám tartozik.

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X