48 találat a(z) vagyonfelosztás cimkére

Végelszámolás Kérdés

2017.06.01-gyel indul a kft. végelszámolása. A záró beszámolóban egy gépkocsi, pénz és saját tőke lesz. A végelszámoló nyugdíjas, tagja a kft.-nek. Érdeklődöm, hogy ha a vagyonfelosztásban a személygépkocsit kapja az egyik tag, a többieket készpénzben fizeti ki a kft., és a saját tőke a jegyzett tőke alá ment, van-e a gépkocsi után valamilyen fizetendő közteher? Kérem, szíveskedjék tájékoztatni a végelszámolás alatti teendőkről, bevallásról, adatszolgáltatásról, egyebekről, amit a végelszámolónak meg kell tennie ahhoz, hogy a céget minél hamarabb töröljék a nyilvántartásokból, és megszűntnek tekinthető legyen. Köszönöm.

Végelszámolás vagyon utáni adózás Kérdés

Társaság végelszámolása esetén a végelszámolási mérlegben lehetnek-e a vagyontárgyak nyilvántartási (bekerülési) értéken, ha igen, a befektetett eszközök között lévő üzletrész vagyon felosztáskor nyilvántartási áron kerül a tulajdonos céghez. Kell-e a tulajdonosnak adózni, a vagyonfelosztásból nyilvántartási értéken átvett vagyon után és egy valamilyen módszerrel meghatározott piaci érték különbözete után.

Vagyonfelosztás adókötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy Vadászó Földtulajdonosok Közösségének, amely nem társasági adóalany, febr. 28-án megszűnik a vadászati joga. Adószámmal rendelkezik, áfa adóalany. Egyesületi formában fog működni, amely egyesületet már létre is hozták, ezért a Vadászó Földtulajdonosok Közössége megszűnik. A meglévő vagyont felosztják a tagok között, akik a belépéskor egy egyszeri belépési díjat fizettek (ez nem azonos az évente fizetendő tagdíjjal). A magánszemély tagoknak ekkor keletkezik-e, és ha igen, milyen jogcímen adókötelezettsége? A bevételből levonható-e az alakuláskor befizetett belépési díj? A társaságot terheli-e ezzel kapcsolatban bevallási (08-as) és adófizetési kötelezettség ?Nyilatkoztatni kell-e a magánszemélyeket a költségelszámolás módjáról (tételes vagy 10%-os költséghányad)? Segítségét előre is köszönöm! Tisztelettel: Erdélyi Andrea

Végelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bt. vállalkozásunk egyszerűsített végelszámolással megszűnik. A bt. vagyona között szerepel egy ingatlan, melyet magánszemélytől vásároltunk (áfa nélkül). Az értéknövelő felújítás miatt viszont levonható áfánk keletkezett, melyet vissza is igényeltünk. A végelszámolás befejezésekor vagyonfelosztással fog a tagok tulajdonába kerülni. Kérdésünk: hogyan kell az áfát bevallani, illetve mi lesz az áfa alapja, ha az ingatlannak egy része(felújítás) után volt csak levonható áfája?

Egyszerűsített végelszámolás beltag halálakor Kérdés

Egy bt. egyetlen beltagjának halála miatt egyszerűsített végelszámolást indítanak. A bt.-nek sem tartozása, sem kötelezettsége nincs. A bt. kültagja az elhunyt beltag házastársa. Kit kell szerepeltetni a vagyonfelosztási javaslatban az eredménytartalék jogosultjaként? Teljes egészében a kültagot, vagy a beltag részét osztalékként a gyermekeiknek kell elszámolni? A hagyatéki tárgyalás már lezárult, abban nem történt utalás a bt.-tulajdonra. Az örökösök egyébként semmilyen igényt nem támasztanának az egyébként sem túl jelentős összegre.

Végelszámolás befejezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes vállalkozás a végelszámolási, vagyonfelosztási javaslatát készíti. Mennyi lesz a magánszemély vállalkozásból kivont jövedelme, illetve hogyan történik annak számviteli elszámolása és bevallása az alábbi esetben: bankszámla 600 eFt, pénztár: 2000 eFt, jegyzett tőke: 3000 eFt, tőketartalék 6 eFt, eredménytartalék 800 eFt. Várom szíves válaszukat! Köszönettel.

Végelszámolás lezárása utáni NAV-megállapítás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy kft. a végelszámolási folyamat végén elkészítette a záró bevallásokat, beszámolót, és beadta a törlési kérelmet. A NAV ezután kezdte meg az ellenőrzést, és megállapítást tett. Az így keletkezett adóhatósági tartozásra már nincs fedezet a kft.-ben. A NAV-megállapítással nem értünk egyet, és fontolgatja a végelszámoló annak bíróság előtti megtámadását. Kérdéseim ezzel kapcsolatban: Számvitelileg mi a teendő egy közzétett beszámolóval és vagyonfelosztási javaslattal lezárt könyveléssel, elő kell-e írni a NAV megállapításait, és ha igen, technikailag hogyan? Milyen dátummal? Újranyitom a könyvelést egy végelszámolás utáni időszakra? A NAV-ellenőrzés miatt több költség merült fel, mint amire eredetileg számított a vállalkozás, ami nem szerepelt a zárásban. A vagyonfelosztási javaslatban szereplő pénzeszközök terhére költhet-e a végelszámoló igazolt üzleti célú (például ügyvédi) kiadásokra? A vállalkozás vagyona nem fedezi az előírt NAV-tartozást, és a még várhatóan előírandó illetékkötelezettséget. Ha a tulajdonosok nem kívánnak további pénzt tenni a vállalkozásba, mi történik? A NAV-tartozás miatt felszámolásba megy át a végelszámolás? Ezt kezdeményezheti a végelszámoló is – mivel egyértelmű, hogy nincs fedezet a NAV-tartozásra? (Más tartozás nincs.) Kérem, válaszukban térjenek ki a konkrét számviteli/bevallási/újraközzétételi (?)feladatokra. Előre is köszönöm!

Végelszámolás: így kell felosztani a vagyont a tulajdonosok között Cikk

Végelszámolás alatt álló cégnél mi a teendő a beszámoló zárása előtt? – kérdezte olvasónk. Sinka Júlia, okleveles adószakértő, mérlegképes könyvelő válaszolt.

Végelszámolás zárását megelőző feladatok Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy bt. 2015. 06. 01-től egyszerűsített végelszámolás alatt áll. Ezt szeretnénk befejezni, a közzétételi költséget befizettük. Tárgyi eszköze nincs. Van viszont bankban, illetve a pénztárban pénze. Az eredménytartalékában is van pénze, a főkönyve szerint kevés vesztesége van a végelszámolás zárásakor. Kérdésem, hogy jól értelmezem-e, illetve jól gondoltam-e, hogy a beszámoló és adóköteletettség zárása előtt az eredménytartalékból levont záráskori összeget – meghagyva a jegyzett tőke összegét – kifizetem a tulajdonosoknak. Így beállítva majd a beszámolóba, a 08-as és a többi bevallásba, alacsony – a jegyzett tőkével majdnem megegyező – összeg felosztása kerül a vagyonfelosztási javaslatba. Azaz szinte minden kötelezettség és kifizetés is szerepel a zárásokban! Jól gondolkodom-e a fentiekkel kapcsolatban? Köszönöm válaszukat!

Üzletrész visszafizetése végelszámoláskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem a segítségét. Végelszámolás után, ha a fennmaradó vagyon nem több, mint a jegyzett tőke, kell-e a tagoknak adót, járulékot fizetniük a vagyonfelosztás során? Előre is köszönöm segítségét!

Végelszámolás záróbeszámolója és az utána következő költségek Kérdés

Tisztelt Szakértő! A végelszámolás zárómérlegében, vagy csak a kiegészítő mellékletében kell beállítani azokat a költségeket, követeléseket, melyek még várhatóan jelentkeznek, de csak később, mint például a bankköltség, melynek összegét még nem is tudhatjuk. A vagyonfelosztási javaslatban, vagy határozatban ezt hogyan kell figyelembe venni? Megtehetjük-e azt, hogy erre csak a kiegészítő mellékletben utalunk, vagy a mérlegben is egy várható összegben szerepeltetni kell, vagy be sem állítjuk, csak a jövőben elszámoljuk, és a vagyonfelosztási határozatban szereplő vagyont a kiosztásnál ezzel csökkentjük? Válaszát előre is köszönöm.

Végelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Igazolás kiadásában szeretném a segítségét kérni. 2014 szeptemberében egy cég végelszámolása befejeződött, a vagyonfelosztás megtörtént, amit a záróbevallásokban 2014 szeptemberében bevallottunk, és az adót befizettük. A NAV rendben talált mindent és a Bíróság is. Így a vagyon kifizetésre került, de csak 2015. márciusban. A kérdésem a következő: a tagoknak az igazolást 2014-re állítom ki, mivel az szja és az eho megfizetése és bevallása akkor történt, vagy 2015-re, mivel a magánszemély részére a jövedelem kifizetése 2015. márciusában történt. Tisztelettel Renkecz Andrea

Végelszámolást lezáró beszámoló Kérdés

Egy bt. 2014. 12. 31-ei mérlegfordulónappal elkészítette a végelszámolást lezáró beszámolót, melyet a törlési kérelemmel és a vagyonfelosztási javaslattal együtt beküldött a cégbíróságnak. Ebben a kötelezettségek között szerepel a zárónappal elszámolt, de még ki nem osztott vállalkozásból kivont jövedelem, ezt a kötelezettséget a vagyonfelosztási javaslatban a tulajdonosok részére kifizetendő pénzeszközök között szerepeltette. A cégbíróság hiánypótló végzést adott ki, hogy a becsatolt végelszámolási zárómérleg nem fogadható el, mert rövidlejáratú kötelezettséget tartalmaz. Két lehetőséget adtak – nyilatkozzunk, hogyan és mi módon lett kiegyenlítve a tartozás, vagy nyújtsunk be egy új kötelezettséget nem tartalmazó beszámolót. Ha jól gondolom, a vállalkozásból kivont jövedelem a cégbíróság törlési engedélyéig nem adható ki. Mi a helyes megoldás a hiánypótlás rendezésére?

Ingatlanvagyon-felosztás felszámolásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Felszámolási eljárás alatt álló társaság elkészítette a záró dokumentumait, a vagyonfelosztási javaslatot, amely alapján a vagyonfelosztás során a társaság osztrák adóalany tulajdonosának tulajdonába kerülnek az ingatlanok. Kérdésem, hogy felszámolási eljárás végén, a vagyonfelosztás során az ingatlan átadása az áfatörvény szerinti ingatlanértékesítésnek minősül-e, és alkalmazni kell-e rá az áfatörvény ingatlanértékesítésre vonatkozó speciális szabályait? Például, ha a felszámolás alatt lévő társaság adókötelessé tette az ingatlanértékesítéseit, és beépített ingatlanokról van szó (nem új ingatlanok), akkor ez az ügylet az osztrák adóalany tulajdonos felé áfás lesz-e? Erről az átadásról milyen bizonylatot kell kiállítani? Ha az osztrák tulajdonos közben kér Magyarországon adószámot, akkor alkalmazható lenne a fordított adózás?

Vagyonfelosztás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérni, hogy ha egy társaság végelszámolás keretében megszűnne, az ekkor kötelező vagyonfelosztási javaslat alapján még a tulajdonosoknak járó (fennmaradt) részről lemondhat-e más (akár másik tulajdonos, vagy akár harmadik személy, végelszámoló) javára, ha az azzal járó szja-, eho-kötelezettséget is átvállalja? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Nyugdíjba vonulás

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

Osztalék kifizetése ingatlannal

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close