48 találat a(z) vagyonfelosztás cimkére

A végelszámolás formái – azonosságok, eltérések Cikk

Az utóbbi időben több kérdésben érdeklődtek olvasóink a végelszámolási eljárásról. Írásunk a különféle eljárások alkalmazásának lehetőségét és azok eltéréseit mutatja be.

Társas vállalkozás végelszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. 2003-ban egyéni cégből alakult át egyszemélyes kft.-vé, majd később új tag is belépett a társaságba. A kft. végelszámolás mellett döntött. A jegyzett tőke ebben az esetben adózott pénznek számít a vagyonfelosztásnál? Köszönettel. Hné

Egyszerűsített végelszámolás befejezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. egyszerűsített végelszámolásának befejező dátuma 2019.03.31. A törvényben úgy van írva, hogy egyidejűleg kell minden bevallást, taggyűlésit, vagyonfelosztási javaslatot és zárómérleget beküldeni 60 napon belül. Jól gondolom, hogy akkor a NAV-nak a 19T201T bevalláson a végelszámolási záró dátumot (03.31-ét) is csak 60 napon belül kell benyújtani? Csak azért mert amikor bejelentettem a végelszámolás kezdetét, azt a taggyűlési jegyzőkönyv dátumától számított 8 napon belül be kellett jelenteni a NAV-nak. Nem szeretném, ha esetleg elkerülte volna a figyelmemet, hogy a végén is van ilyen határidő a bejelentésre. Köszönöm a segítségét.

Bt. megszűnésekor ingatlan utáni áfa Kérdés

A bt. 2019.02.01-ével elindította egyszerűsített végelszámolását. A társaság tulajdonában van egy gazdasági épület az alakulástól kezdve. Az alakulás éve 1998 volt. A cég az ingatlant adóköteles gazdasági tevékenységéhez használta, kisebb karbantartásokat megcsináltatott az évek alatt, és az áfát ez után visszaigényelte. Most megszűnéskor az ingatlan a vagyonfelosztási javaslat alapján kerülne kiadásra a bt. tagja részére. A bt. az áfafizetési kötelezettségét az általános szabályok alapján állapítja meg, ingatlan tekintetében nem választott adókötelezettséget. Kérdésem: megszűnéskor az ingatlan után van-e áfafizetési kötelezettség? Köszönöm a válaszát.

Kényszertörléssel megszűnt cégből kapott ingatlan adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kényszertörléssel megszűnt cégben lévő ingatlant a cégbíróság a megszűnt cég magánszemély tagjai között vagyoni hozzájárulásuk arányában felosztotta, és felhívta a földhivatalt, hogy a magánszemély tagok tulajdonjogát jegyezze be. Ebben az esetben az ingatlan értéke után a magánszemélynek vállalkozásból kivont jövedelemként lesz adókötelezettsége, illetve van-e egyáltalán adókötelezettsége, és ha van, akkor ki vallja be, és ki fizeti meg az adót (a megszűnt cégnek korábban már törölték az adószámát, bevallást ezért nem fogadott el tőle a NAV)? Köszönöm.

Egyszerűsített végelszámolás Kérdés

Egyszemélyes kft. 2019.01.01. napjával megkezdte a végelszámolását, 2019.01.03. napján benyújtotta a 19T201T nyomtatványt. Előzőleg már benyújtotta a 1808-as, a 1865-ös, és a 1801-es bevallást. Mi a teendő a következő időszakban? Nem egészen érthető, hogy mikor is kell a vagyonfelosztási javaslatot és a határozatot a cégbírósághoz megküldeni, illetve minden 13-tól 18-ig terjedő nyomtatványt meg kell küldeni a cégbírósághoz?

Végelszámolás Kérdés

A végelszámolás befejezésekor mi kell, hogy szerepeljen a vagyonfelosztási javaslatban, és van-e erre minta?

Társaságiadó-elhatárolás felhasználása kiválás után Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015-ben egy kft.-ből kiválással alakult egy új kft. Mindkét kft. azóta is működik. Az első (jogelőd) kft. korábban, több éven keresztül felhalmozott, elhatárolt társasági adójáról a kiválási okiratokban nem történt említés. Az a kérdésem, hogy ezt teljes mértékben felhasználhatja-e a első kft.? Esetleg egy külön megállapodásban ezt írásba foglalva? Vagy az elhatárolt társasági adó is a megállapított vagyonfelosztás alapján kerülhet csak és kizárólag "szétosztásra"? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel.

Felszámolás végén ingatlanátadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. hitelező volt egy felszámolási eljárásban. A felszámolási eljárás 2018. 01. hóban lezárult, és a felszámoló a záróanyagot, a vagyonfelosztási javaslatot megküldte az eljáró bíróságnak. A felszámolási eljárást lezáró bírósági végzés 2018. 08. hóban lett jogerős. A jogerős végzés alapján a felszámolónak a hitelezői igény kielégítésére természetben kell átadnia egy 6 millió forint értékű ingatlant. Kérdésünk: a felszámolás alatt álló cégnek kell-e az átadott ingatlan értékéről számlát kiállítania a hitelező felé, vagy a hitelezőnek a jogerős végzés alapján kell a könyveiben szerepeltetnie az átvett ingatlant? (A felszámoló nem akar számlát kiállítani, mivel a felszámolást 2018. 01. hóban lezárta, és a NAV felé a záró bevallásokat is beküldte.) Válaszukat előre is köszönöm.

Céges vagyon – magánszemély vagyona Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy áfás egyszemélyes kft. végelszámolással szűnik meg. A cég vagyonfelosztásában az ügyvezető a kft.-nek adott tagi kölcsön összegének megfelelő nettó összegű tárgyi eszközt kap meg, mint magánszemély. Ekkor van-e valamilyen adófizetési kötelezettsége a megszűnő cég ügyvezetőjének? A vagyonfelosztás során a magánszemélyként megkapott ingatlan áfamentesen került 15 évvel ezelőtt a cég tulajdonába, vásárlás útján, ezért úgy gondolom, hogy itt ebben az esetben nem jön szóba a 240 hónapos áfaarányosítás a vagyonfelosztás kapcsán. Jól gondolom? További kérdésem, hogy van a magánszemély tulajdonába kerülő tárgyi eszközök között mezőgazdasági gép, amit annak idején áfásan vásárolt meg a kft. Ezeket a gépeket a magánszemély által 2016-ban alapított családi gazdaság fogja tovább használni, amely áfás tevékenységet végez. A családi gazdaság vezetője a megszűnt cég ügyvezetője. A kérdés az, hogy ebben az esetben van-e a 60 hónapos áfaarányosítás? Hiszen a gépeket áfás tevékenység végzéséhez használják. A családi gazdaság szerződésének módosításával kerülnek be a családi gazdaság használatába. Ez így elegendő? Köszönöm válaszukat.

Vagyoni részesedés kiadása vadásztársaság végelszámolása során II. Kérdés

Nagyon köszönöm a választ. A régi Ptk. szerint alakult egyesületek végelszámolása esetén is a válasz szerint kell eljárni? Az egyesület ügyvédjének az a véleménye, hogy a Ptk. átmeneti rendelkezése szerint a régi szabályok alapján a tagok között – az alapszabályuk szerint – szétosztható a vagyonfelosztási javaslatban szereplő vagyon. Köszönettel: Tóthné Kis Mária

Végelszámolás bejezésének sorrendje Kérdés

Segítséget szeretnék kérni. Bt. végelszámolás alatt van 2017.01.01-től. Most 2017.12.31-ével be szeretnénk fejezni a végelszámolást, tartozás nincs, a gépek aladásra kerültek, csak pénz van a pénztárban. Azt szeretném megkérdezni, hogy a két tagnak kell kifizetni egyenlő arányban? Lesz egy kevés jegyzett-tőke-visszafizetés, a különbözet osztakékként kerül kifizetésre. Hogyan kell sorrendben a zárást elkészíteni, mérleg–vagyonfelosztás–mérleg? Mikor kell kifizetni a pénzt: a záró bevallások beadása előtt, NAV-ellenőrzés előtt vagy utána? Ebben kérném a segítséget, hogy lépésről lépésre hogyan fejeződik be a végelszámolás. Elöre is nagyon szépen köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Kutasi Gabriella

Gépkocsibeálló végelszámolásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy bt. a végelszámolását tervezi. A bt. tulajdonában van 1998. október óta egy gépkocsibeálló és a hozzá tartozó telek. Az első kérdésem az lenne, hogy ezt a beltag eladhatja-e az édesapjának a könyv szerinti értéken? Vagy csak piaci árfolyamon adhatja el? A második kérdésem, hogy ha ezt a gépkocsibeállót nem adja el, hanem elviszi végelszámolásban, akkor a vagyonfelosztásban milyen értéken kell szerepeltetni, könyv szerinti vagy piaci értéken? Amennyiben bekerül a vagyonfelosztásba, akkor jól tudom, hogy meg kell fizetni a 15 százalék szja-t és a 14 százalék ehót? Előre is köszönöm a válaszát! Üdvözlettel: Noémi

Végelszámolás befejezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. 2017.12.01-jével végelszámolását határozta el. A tevékenységet lezáró beszámoló, adóbevallás elkészült, beküldésre került. Decemberben megmaradt készletét értékesítette, melyből minden kötelezettségét rendezte. Jelenleg a bankban és a házipénztárban van kisebb összeg (jóval kevesebb a jegyzett tőkénél). 2018.01.22-jével a végelszámolást be kívánja fejezni. Kérdésem a következő lenne: - a még várhatóan felmerülő költségek (például havi bankköltség) hogyan kerül elszámolásra? - a végelszámoló megbízatása ezzel a nappal megszűnik, nem lesz járulékfizetési kötelezettség utána - hiszen ezzel egyidejűleg még nem kerül a Cégbíróságnál törlésre a cég? - a végelszámolási záróbeszámolóban a felosztandó pénzeszköz már nem szerepel? ... mi ennek a könyvelési tétele? - milyen mérlegsorokon lesznek tételek, ha csak pénzeszköze és saját tőke elemei vannak? - a vagyonfelosztáskor a jegyzett tőkét meg nem haladó összeg után nem keletkezik adófizetés? Köszönettel:

Végelszámolás, fel nem vett osztalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőben kérném tájékoztatását. 2016.12.01-jével végelszámolás kezdődött korábban evás cégnél. A fel nem vett (evas időszak alatt keletkezett) osztalék adókötelezettségére kérdeznék rá. Ez már csak a rendes osztalékszabályok szerint vehető fel, vagy szétosztható a tulajdonosok között a vagyonfelosztási javaslat alapján? Tisztelettel Szűcsné Urbán Ágnes

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Osztalék kifizetése ingatlannal

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Munkáltatói biztosítás

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Gyógyszertár szolgáltatási díj, online számla

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close