275 találat a(z) végrehajtási jog cimkére

ÍH 2004.37 Jogszabályok és jogi tartalmak

P. P. önálló bírósági végrehajtó a 2003. január 13. napján kelt 95. V. 640/2002. számú foglalási jegyzőkönyv megküldésével megkereste a K. Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság cégjegyzékét vezető Pest Megyei Cégbíróságot azzal, hogy K. G. beltag üzletrészét a betéti társaságban lefoglalta.
A cégbíróság a 2003. február 10. napján kelt 5. sorszámú végzésével a cégjegyzék 35. rovatába bejegyezte a cég tagja vagyoni részesedésének lefoglalását a foglalási jegyzőkönyv adatai szerint. A vég...

BH 2004.2.68 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes keresetében az alperes mint készfizető kezes kötelezését kérte 19 238 719 Ft tőke, ennek 1999. november 5-étől a kifizetés napjáig járó évi 28 % késedelmi kamata, valamint a perköltség megfizetésére. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének helytadva kötelezte az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 19 238 719 Ft-ot, ennek 1999. november 5-étől a kifizetés napjáig járó évi 28% késedelmi kamatát és 1 000 000 Ft perköltséget. Az alperes fellebbezése folytán eljárt...

BH 2004.1.26 Jogszabályok és jogi tartalmak

A 2000. november 6-án kelt tagjegyzék szerint a társaság tagja: dr. H. Gy. 2 700 000 Ft névértékű, és H. E. 3 000 000 Ft névértékű üzletrésszel.
2001. július 19-én P.-né G. M. önálló bírósági végrehajtó tájékoztatta a cégbíróságot, hogy dr. H. Gy. üzletrészét 2001. július 12-én lefoglalta.
2001. július 26-án a cég jogi képviselője kérelmet nyújtott be a cég tagjainak személyében bekövetkezett adatváltozás bejegyzése iránt. A csatolt, 2001. május 20-án kelt üzletrész-átruházási szerződés sze...

EH 2003.963 Jogszabályok és jogi tartalmak

A 2000. november 6-án kelt tagjegyzék szerint a társaság tagja: dr. H. Gy. 2 700 000 Ft névértékű, és H. E. 3 000 000 Ft névértékű üzletrésszel.
2001. július 19-én P.-né G. M. önálló bírósági végrehajtó tájékoztatta a cégbíróságot, hogy dr. H. Gy. üzletrészét 2001. július 12-én lefoglalta.
2001. július 26-án a cég jogi képviselője kérelmet nyújtott be a cég tagjainak személyében bekövetkezett adatváltozás bejegyzése iránt. A csatolt, 2001. május 20-án kelt üzletrész átruházási szerződés sze...

BH 2003.11.461 Jogszabályok és jogi tartalmak

A végrehajtást kérő az 1991. november 26. napján kelt megállapodás alapján 10 000 000 forint összegű munkahelyteremtő alapjuttatást bocsátott a T., Rákóczi u. 71. szám alatti székhelyű K.-i Kft. rendelkezésére, mely megállapodásban a Kft. a visszafizetés biztosítékául a tulajdonában álló ingatlant jelzálogfedezetül ajánlotta fel.
A megállapodást a felek a későbbiekben úgy módosították, hogy a Kft. ingatlan fedezete mellett egyetemleges jelzálogfedezetül ajánlotta fel a tulajdonát képező inga...

BH 2003.9.378 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az M. L. adós elleni adó-végrehajtási ügyben az APEH Megyei Igazgatóságának Végrehajtási Osztálya (továbbiakban: kérelmező) a 2001. november 12-i ingófoglalási jegyzőkönyvben rögzítettek szerint lefoglalta M. L. és M.-né Sz. D. tagoknak a P. D. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (a továbbiakban: cég) lévő 1 500 000-1 500 000 Ft névértékű üzletrészeit, és 2001. november 15-én az elsőfokú bíróságtól kérte a lefoglalások tényének cégjegyzékbe való bejegyzését.
Az elsőfokú bíróság a ...

BH+ 2003.9.439 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperesek a keresetükben előadták, hogy a perben nem álló J. B. az alperes fő részvényese az alperes részvénytársaság megalakulását követően különféle osztrák és német állampolgárokkal lépett kapcsolatba, akiknek nagy összegű osztalékot helyezett kilátásba arra az esetre, ha a részvénytársaság részére befektetéseket eszközölnek. Előadták, hogy a fenti ígéretben bízva az I. r. felperes 60 000, a II. r. felperes 280 000, a III. r. felperes 80 000, a IV. r. felperes 60 000, az V. r. felperes ...

BH+ 2003.5.235 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 36. sorszámú ítéletével megállapította, hogy a II. és III. r. alperesek között a B., belterület 1907. hrsz-ú, "üdülőépület és udvar" művelési ágba sorolt, 709 nm területű ingatlan árverésen kívüli értékesítéséről 1998. június 23-án megkötött szerződés érvénytelen. Kötelezte a II. r. alperest, hogy az ingatlant ingóságaitól kiürítve 30 napon belül bocsássa az I. r. alperes birtokába. Intézkedett a határozat jogerőre emelkedését követően a Körzeti Földhivatal megkeresése i...

BH 2003.2.85 Jogszabályok és jogi tartalmak

A W. Aktiengesellschaft I. r. és az R. Korlátolt Felelősségű Társaság II. r. felpereseknek a T. Részvénytársaság alperes ellen cégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti perében a bíróság az 1999. április 16-án kelt végzésével a felperesek ideiglenes intézkedés iránti kérelmének helyt adott, a per jogerős befejezéséig azonnali hatállyal eltiltotta az alperest a T. vezérszó használatától. A bíróság 1999. április 16-án kelt ítéletével szemben az alperes által benyújtott fellebbezés foly...

BH+ 2002.7.348 Jogszabályok és jogi tartalmak

A hitelező az adós felszámolása iránti kérelmét 1999. december 6-án nyújtotta be az elsőfokú bírósághoz. Az eljárás lefolytatására az 1993. évi LXXXI. és 1997. évi XXVII. törvényekkel módosított 1991. évi IL. törvény (többször módosított Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A hitelező az adós fizetésképtelenségének megállapítását arra hivatkozva kérte, hogy az adós bevalláson és jogerős adóhatósági határozaton alapuló, 60 napon túl lejárt 1 801 865 Ft összegű tartozását nem fizette meg, am...

BH 2002.3.111 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen a felszámolási eljárás 1992. évben indult meg, a felszámolási eljárás lefolytatására az 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) rendelkezései alkalmazandók.
Az adós felszámolója Á. A. munkaviszonyát 1992. június 28. napjára felmondta, egyidejűleg a munkaviszonya megszüntetésével összefüggő bér jellegű juttatásait megállapította. Az adós által fizetendő végkielégítést 9 havi átlagkeresetnek megfelelően állapította meg. A felszámoló az Á. A. javára elis...

BH+ 2002.2.92 Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett Szervezett Választottbíróság (továbbiakban: Választottbíróság) a 2000. október 2-án kelt ítéletében megállapította, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület I. r. alperes az 516/1998. (XII. 14.) számú határozatával a Művelődési Közlönyben 1998. augusztus 6-án megjelent, budapesti körzeti 95,3 Mhz. frekvenciára vonatkozó pályázata elbírálásakor, megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt, valamint a pályázati kiírás ...

BH+ 2002.1.35 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen 1998. június 10-én kezdeményezett, majd a Cégközlöny 1998. július 9-i számában közzétett felszámolási eljárásban az elsőfokú bíróság a 243. sorszámú végzésével a hitelező kifogását elutasította. A határozat indokolásában megállapította: a hitelező és az adós 1997. október 3-án 400 tonna malmi búza - 200 tonna BL 80-as kenyérliszt, és 200 tonna BL 55 tisztaliszt - adásvételére kötöttek megállapodást, melynek értelmében az adós mint eladó vállalta, hogy az áru...

EH 2002.783 Jogszabályok és jogi tartalmak

A W. Aktiengesellschaft I. r. és az R. Korlátolt Felelősségű Társaság II. r. felpereseknek a T. Részvénytársaság alperes ellen cégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti perében a bíróság az 1999. április 16-án kelt végzésével a felperesek ideiglenes intézkedés iránti kérelmének helyt adott, a per jogerős befejezéséig azonnali hatállyal eltiltotta az alperest a T. vezérszó használatától. A bíróság 1999. április 16-án kelt ítéletével szemben az alperes által benyújtott fellebbezés foly...

BH 2001.10.488 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 1988. október 21-től határozatlan idejű munkaviszonyban állt az R. I. és K. Kft.-nél üzletvezető munkakörben. A munkáltató az 1991. november 5-én kelt intézkedésével a felperessel szemben elbocsátás fegyelmi büntetést szabott ki. A Munkaügyi Bíróság az 1992. június 23-án meghozott ítéletével a munkáltató által a felperessel szemben kiszabott elbocsátás fegyelmi büntetést hatályon kívül helyezte, és a munkáltatót 118 188 Ft munkabér és 6000 Ft eljárási illeték megfizetésére kötelezt...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Aktív időbeli elhatárolás biztosításoknál

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Tanulószerződés esetén törvényes távollét

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Közvetítő által kiállított vevői számla

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 december
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs