275 találat a(z) végrehajtási jog cimkére

2017. évi CLIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

E törvényt kell alkalmazni az állami adó- és vámhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság - ideértve azt az esetet is, amikor az állami adó- és vámhatóság a különleges gazdasági övezet tekintetében önkormányzati adóhatósági feladatkörében jár el - által (a továbbiakban együtt: adóhatóság) megállapított, nyilvántartott, törvényen vagy önkormányzati rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek végrehajtása során.
Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat...

T/17782. számú törvényjavaslat indokolással - az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) E törvényt kell alkalmazni az állami adó- és vámhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) által megállapított, nyilvántartott, törvényen alapuló fizetési kötelezettségek végrehajtása során.
(2) Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni arra a végrehajtásra, amelyet az általános közigazgatási rendtartás alapján az állami adó- és vámh...

2017. évi L. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

E törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 236., 237., 240. és 242. alcím 2017. december 31-én lép hatályba.
Az 1-390. §, a 391. § (1)-(8) bekezdése, a 392-517. §, a 241. alcím, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.
E törvény 2018. január 2-án hatályát veszti.

Zálogjoghoz hasonló jog Kérdés

Tisztelt Szakértő! Válaszát kérném, hogy mi minősül zálogjoghoz hasonló jognak az Szt. szöveges kiegészítő mellékletét illetően. A szöveges kiegészítő mellékletben be kell mutatni „azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy HASONLÓ jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját". Kérdésem, hogy a NAV vagy más adóhatóság által ingatlanra bejegyzett végrehajtási jog, vagy végrehajtási határozatban rögzített követelésfoglalás, ingóság foglalás/zár alá vétel az HASONLÓ jogokkal biztosított kötelezettség-e? Válaszukat előre is köszönöm!

Végrehajtási joggal terhelt telek vásárlása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelünk telekvásárlás után szembesült azzal, hogy végrehajtási joggal terhelt a telek, holott az eladó tehermentesen adta el. Ügyfelünk kifizette a tehermentesítés összegét és valószínűleg per útján próbálja visszaszerezni a tehermentesítéssel kapcsolatos kiadást. Ügyfelünk szeretné a telek aktiválási értékébe beszámítani a tehermentesítés érdekében kifizetett összeget, de véleményem szerint ez egyéb ráfordításként kell elszámolni. Kérem szíves állásfoglalását a fenti kérdésben. Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Varró Mária

2016. évi XVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

T/9541. számú törvényjavaslat indokolással - a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. éví CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) a következő 105/A. §-sal egészül ki:
"105/A.§ (1) E törvénynek a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról szóló 2016. évi ... törvénnyel módosított 104/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."
Az Are. tv. 104/A. § (1) bekezdésében a "2016. március 1. napjáig," szövegrész helyébe a "2016. szeptember 30. napjáig," szö...

2015. évi CXCIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2015.12.342 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adóigazgatósága (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) végrehajtási eljárást folytatott a N. I. Kft. adóssal szemben a folyószámláján fennálló, lejárt esedékességű adótartozás behajtása érdekében. Az elsőfokú adóhatóság 2010. január 20. és 2012. február 16. közötti időszakban több alkalommal hatósági átutalási megbízást bocsátott ki az adós felperes által vezetett bankszámlái terhére, összesen: 139 020 098 Ft összegben, azonban felperes a hatósági átut...

21/2015. (IX. 2.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a követke...

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 6. § (2) bekezdésében hivatkozott, az e rendeletben foglaltak szerint az adósságrendezésbe nem tartozó vagyontárgyakat és bevételeket az adósságren...

231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 23. pontja szerinti forgalmi érték az adós vagyonának egyes elemeire vonatkozó, pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén a...

2015. évi CVII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1-2. §, a 4-5. §, a 6. §, a 7-12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 14-40. §., az 53. § és az 54-62. § 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.
A 13. § (3) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba.
A 3. § és a 13. § (2) bekezdése 2018. január 1. napján lép hatályba.

2015. évi CV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó új törvényi szabályozás eszköz arra, hogy az adós és valamennyi hitelezőjének felelős együttműködése az adós fizetőképességét helyreállítsa, hozzájáruljon a fizetési nehézségekkel küzdők, valamint a túlzottan eladósodottak számára olyan fizetési fegyelmet megkövetelő adósságtörlesztési terv összeállításához, amely figyelembe veszi a hitelezők méltányos érdekeit, ugyanakkor az adós és annak családja létfenntartásának és lakhatásának biztosít...

T/4891. számú törvényjavaslat indokolással - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A végrehajtási lap eredeti példánya a bíróságnál marad. A végrehajtási lapról annyi kiadmányt kell készíteni, hogy a végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali szerve, valamint minden végrehajtást kérő és adós (a továbbiakban együtt: felek) egy-egy példányt k...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Aktív időbeli elhatárolás biztosításoknál

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Tanulószerződés esetén törvényes távollét

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Közvetítő által kiállított vevői számla

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 december
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs