132 találat a(z) teljesítés időpontja cimkére

Szállítói számla rögzítése Kérdés

A 2016-ban kiállított, áfatörvény szerint és a fizetési határidő szerint is 2016. évi teljesítésű vevő/szállítói számlákat abban az esetben a megelőző időszaki vevő/szállítói számlatartozásként kell nyilvántartani/könyvelni, ha csak és kizárólag előző időszaki (2015. évi) bevételeket/költségeket tartalmaz. Ilyen esetben az áfa 2015. évben "eltérő időszaki áfa", 36-os főkönyvi kartonon jelenik meg. Melyik évben kell szállítói tartozásként könyvelni, ha a számlakiállítás 2015. évi, de az áfateljesítés és a fizetési határidő is 2016-os, és csak és kizárólag 2016-os költséget tartalmaz? 2015-ben nem kell rögzíteni a kiállítás keltétől függetlenül, csak 2016-ban? Vagy 2015-ben rögzíteni kell szállítói tartozásként, és a tartalmát el kell határolni?

Szolgáltatásnyújtás ellenértéke meghatározott időszakra Kérdés

Tisztelt Szakértő! A társaság hardvert, szoftvert, licencdíjat vásárol, amelyeket továbbértékesít. A licencdíj, amit kiszámláz, több évre szól, amit a számlán is feltüntet. Kérdésem, hogy a teljesítés időpontja a jog átadásának időpontja vagy az áfatörvény 58. §-a alá tartozik az ügylet? (A felek a szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg.) Köszönöm válaszukat.

Időszakos elszámolású ügylethez viszontkérdés Kérdés

Tisztelt Adózóna! Gyors válaszukat köszönöm! Az 1/a kérdésre adott válasz a gyakorlatban nem kivitelezhető, mármint, hogy a bérleti szerződés tartalmazza azt, hogy melyik havi rezsiköltséget melyik havi bérleti díjjal számlázzuk tovább, inkább a likviditás miatt olyan fordulatok szerepelnek, hogy közműszámla beérkezésekor továbbszámlázza. Jellemzően például az áramszámla beérkezik következő hó második felében, a gázszámla pedig az időszakot követően 2,5-3 hónap múlva, és nem naptári hónapra szól. Ezeket beérkezésükkor rögtön, bérlőkre szétbontva, külön számlában számlázzuk ki. Az adozasitanacsadas.hu oldalon ökölszabályként szögezték le, hogy "ha a rezsiköltséget utólag külön számlázzuk, úgy a számla teljesítési időpontja mindig a számla kiállításának a napja". Visszajelzésüket előre is köszönöm!

Időszakos ügylet, helyes számlakiállítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét kérem a következő gazdasági esemény áfarendszerbeli megítélésében. „A” cég megállapodást kötött „B” céggel környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos tanácsadásra. A megállapodás szerint „B” cég folyamatos tanácsadást biztosít. A tanácsadás keretében elkészíti a negyedéves bevallásokat a kapott adatok alapján, helyszíni és telefonos konzultációt biztosít adott óra erejéig. A szerződés időtartama alatt az esetleges törvényi változásokról tájékoztatja a megrendelőt. A fizetési feltételek szerint a negyedéves bevallást követően, a megrendelő által igazolt teljesítés után (bevallás elkészülte, negyedévet követő 20. nap), a számla kézhezvételét követő harminc munkanapon belül teljesíthető a fizetési kötelezettség. A megállapodás szerint „B” vállalkozó a megállapodás dátumától folyamatosan teljesít. A megállapodás határozatlan időre jött létre. Kérdésem arra irányul, hogy az áfatörvény 58. §-a szerinti teljesítésnek megfelelően, és a számviteli törvény előírásait figyelembe véve milyen dátumokkal állítandó ki helyesen a számla (konkrét példa: 2016. I. negyedéves bevallás elkészítése)? További kérdés, hogy mi lesz a számviteli teljesítés időpontja a megrendelőnél és a szolgáltatást nyújtónál? Válaszát előre is köszönöm.

Számla teljesítésének időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy szervezet máshová nem sorolt (m.n.s.) felnőtt oktatás keretében, tagjai és nem tagjai számára továbbképzéseket szervez 2016. 02. 17., 03. 23., 04. 13. napokon. Meghirdették, hogy aki mindhárom rendezvényen részt vesz, számára a rendezvény díjából kedvezményt biztosítanak. A résztvevő mindhárom rendezvény díját egy számlában kéri leszámlázni január végén, például 01. 26-án. A fizetési határidőt 02. 10-ében állapítják meg. Milyen időpont kerül a teljesítés időpontja rovatba? Nem időszakos elszámolásnak minősítjük. Köszönettel: Forgács Á.

Időszakos elszámolású ügyletek: új szabályok az áfatörvényben Cikk

A korábbiaktól eltérően értelmezendő fogalmak, a fő- és mellékszolgáltatások meghatározása, részlet- és előlegfizetés: ismertetjük az áfatörvény néhány fontos változását.

Teljesítés időpontja 58. § 2016-ban Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1.) Időszakos elszámolás esetén mi a teljesítés időpontja, ha a szerződés szerint "a megrendelő a benyújtott számla összegét annak beérkezésétől számított 35 banki napon belül köteles szállító bankszámlájára átutalni"? 2.) Ugyancsak ezzel kapcsolatosan: ha a számlázó program a fizetési határidő beírása nélkül nem lép tovább (és csak számokat fogad el, tehát azt, hogy szerződés szerint, nem fogadja el), akkor milyen dátum kerüljön ide, az egzaktan amúgy sem meghatározható fizetési határidőhöz? Tudom, a fizetési határidő nem kötelező adat a számlán (de a számlázó program nem lép tovább). Szeretném helyesen kiállítani a számlát. Ha nincs helyes megoldás, kézi számlázással megoldom az 1.) pontban kérdezettre kapott válasza szerint. Gyors válaszát előre is köszönöm.

Időszakos elszámolású ügylet – Bérleti díj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk évek óta irodát bérel. Főbérlőnkkel kötött szerződésünk értelmében a bérleti díjról szóló számlát a bérbeadó tárgyhó 10-éig kiállítja, a bérlő pedig azt 8 napon belül megfizeti a bérbeadónak. A folyamatos teljesítésű ügyletek teljesítési dátuma főszabály szerint az elszámolási időszak utolsó napja. A főszabálytól eltérően: abban az esetben, ha mind a számlakiállítás dátuma, mind a fizetési határidő megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját (előre fizetés esetén), úgy a teljesítés dátuma a számla kiállításának dátuma. Feltételezném, ez a szabály vonatkozik jelen szerződéses kapcsolatra. Bérlőnk a 2016. 01. hónapról kiállított számlát az alábbi dátumozással látta el: Teljesítési és fizetési határidő: 2016. 01. 16., számla kelte: 2016. 01. 06. Helyesen járt el? Várom szíves válaszukat! Köszönettel.

"Folyamatos" teljesítés – teljesítés időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Karbantartási szerződés szerint az elszámolás időszaka a hó utolsó napja. Ezzel a nappal kerül kiállításra a számla, a fizetési határidő plusz 15 nap. Eddig a teljesítés időpontja a fizetési határidő volt. 2016. évtől ez hogyan változik? Válaszát köszönöm szépen! Reményik Anikó

Időszakos elszámolású ügyletek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállakozás folyamatos szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, előre meghatározott összegben. 2016. január 1-jétől hogyan alakul a teljesítés időpontja az alábbi esetben: az elszámolási időszak 2016. január 1-31., a fizetési határidő az elszámolási idòszak utolsó napja, a számlakiállítás dátuma január 21. Várom szíves válaszukat! Köszönettel.

Időszakos elszámolású ügyletek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállakozás folyamatos szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, előre meghatározott összegben. 2016. január 1-jétől hogyan alakul a teljesítés időpontja az alábbi esetben: az elszámolási időszak 2016. január 1-31., a fizetési határidő február 10., a számlakiállítás dátuma az időszak utolsó napja? Várom szíves válaszukat! Köszönettel.

Időszakos elszámolású áfaügyletek Kérdés

2015. november 1. és december 30. közötti elszámolású ügylet esetén, amennyiben a számlát 2016. január 4-én állítom ki, és a fizetési határidő 2016. január 12-e, mi lesz a teljesítés időpontja? Úgy gondolom, hogy mivel a számla kelte és a fizetési határidő is 2016. évi, ezért a 2016-os áfatörvény lép hatályba, viszont az azt mondja ki, hogy a teljesítés napja az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja, vagyis 2015. december 31.?

Teljesítés időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőkben kérnénk a segítségét. Egy iskola a közétkeztetését külsős céggel oldja meg, nincs saját konyhája. Az étkeztetéssel foglalkozó cég a tényleges adagszámokat mindig a következő hónapban számlázza ki, a teljesítés időpontjának az előző hónap utolsó napját megadva. Kérdésünk, hogy 2016-tól a teljesítés időpontja a fizetési határidő lesz, vagy az elszámolási időszak utolsó napja marad? Segítségét előre is köszönjük!

Teljesítés dátuma időszakos elszámolású ügylet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Partnerünk étkeztetési és idősgondozási tevékenységet is végez. Az étkezéstérítést havonta előre számlázza, a gondozási díjat utólag, elszámolás alapján. Az egyszerűség kedvéért és takarékossági szempontból a két tételt – tárgyhavi étkezés és előző havi gondozási díj – egy számlán számlázza ki a társaság minden hónap 5-én 15-ei fizetési határidővel. Ha jól értelmeztük a változást, az étkezéstérítés esetében – mivel a fizetési határidő és a kiállítás megelőzi a teljesítési időszak végét – a kiállítás dátuma az áfa dátuma, míg a gondozásnál, ahol a számla fizetési határideje és a kiállítás dátuma a teljesítést követő 30 napon belüli dátum, a fizetési határidő az áfa dátuma. Ha a két szolgáltatást továbbra is egy számlán szeretnénk kiszámlázni, 2016. évtől milyen áfadátumot kell a számlára írnunk? Válaszukat előre is köszönöm!

Ingatlanértékesítés számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. magánszemélynek értékesíti a tulajdonában lévő ingatlant. Az adásvételi szerződés napja: 2015. 12. 10. A vételár megfizetésére vonatkozó megállapodás szerint "a vevő a teljes vételárat az eladó vele szemben fennálló tagi kölcsöntartozásába a mai nappal beszámítja". Tehát 2015. 12. 10-ével a vételár megfizetettnek minősül azáltal, hogy a vevő kft.-vel szemben fennálló tagikölcsön-követelése csökken a vételárnak megfelelő összeggel. Az eladó az ingatlant 2015. 12. 31. napján adja a vevő birtokába és használatába. Kérdésem: milyen dátummal kell kiállítani a számlát? Mi lesz a teljesítés időpontja, a számla kelte? Milyen dátummal kell a kft. könyvei közül kivezetni az ingatlant?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kötelező bankkártyaterminál

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Beolvadás – sajáttőke-elemek

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Vadásztársaság áfakötelezettsége

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close