132 találat a(z) teljesítés időpontja cimkére

Gépkocsivásárlás teljesítési időpontja közösségi beszerzésnél Kérdés

A személygépkocsi beszerzéséről kiállított számla alapján vagy a magyar regisztráció dátuma alapján kell szerepeltetni társaságunk bevallásában a beszerzést?

Számla kiállítása Kérdés

Tanfolyamszervező cég adminisztrációs munkatársaként számlákat kell kiállítanom a befizetett tandíjakról. Kiderült, hogy vannak még 2018. januári és februári átutalt tandíjak, melyekről nem készült számla. A tanfolyam még nem fejeződött be, 2018. júniusig tart. Kérdés, hogy 2018. márciusi keltezéssel kiállíthatok-e számlát olyan átutalásokról, amelyek 2018. januárban érkeztek. A számlán "tanfolyami díj" szerepel, alanyi adómentes. Mi lesz a teljesítés időpontja és a számlakiállítás dátuma? Köszönettel.

Adózás, ha a bíróság mondja ki a teljesítést Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk építőipari tevékenységet végez. 2013. évben megrendelőnk nem írt alá egy építési projekt végelszámolásához kapcsolódó teljesítési igazolást, nem tudtuk a végszámlát kiállítani, ezért bírósághoz fordultunk. A bíróság első-, és másodfokon (2017-ben) is nekünk adott igazat, ily módon jogosulttá váltunk a végszámla kiállítására. A megrendelő részére ki nem számlázott építőipari munka önköltségét a készletek között tartottuk nyilván befejezetlen építőipari termelésként. Értékvesztést nem számoltunk el, céltartalékot nem képeztünk az adott munkához kapcsolódóan az előző években. Kérdésem arra vonatkozik, hogy a kiállított számlát 2013. évi, vagy a másodfokú ítélet jogerőre emelkedése szerinti teljesítési/áfateljesítési dátummal kell kiállítanunk – azaz mikor teljesült az ügylet adójogilag; illetve szükséges-e önellenőrzéseket benyújtani/számviteli helyesbítéseket végezni 2013. évre vonatkozóan? Arról is meg tudjuk magunkat győzni, hogy az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni mind az árbevételt, mind a befejezetlen termelés önköltségét, illetve arra vonatkozóan is sorakoztathatunk fel érveket, hogy miért lesz 2017. évi a bevétel és a költség. Várjuk szíves segítségét! Köszönettel.

EU-szolgáltatás árfolyam Kérdés

Az EU-ból érkező szolgáltatások számláinak áfabevallásakor mi a teljesítés időpontja? Mely időpont árfolyamán kell forintra átszámítani és bevallani az áfa összegét olyan esetekben, amikor az áfát a (áfatörvény 37. § (1) bekezdés) szolgáltatás igénybevevője mint áfaalany fizeti?

Teljesítési időpont Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk értékesített egy beépítetlen ingatlant szintén adóalany vevőjének. Az adásvételi szerződés (kelt 2017. 12. 01.) arról rendelkezik, hogy a birtokbaadás csak a teljes vételár kifizetését (várhatóan 2018. 03.31) követően történik meg. Ezen időpontig a földhivatal függőben tartja a tulajdonjog bejegyzését. 2017-ben kifizetésre kerül az "első vételárrész". Kérdésem: ebben az esetben mi lesz a számlán a teljesítés időpontja (az adásvételi szerződés kelte vagy a birtokbaadás dátuma)? Az első kifizetést tekinthetem-e a számla részkiegyenlítésének? Köszönettel: FM

Teljesítés időpontja végelszámolás esetén Kérdés

Külföldi tulajdonosok egy cég végelszámolásáról határoztak. A végelszámolást november 20-ai időponttal megkezdték. Ezt megelőzően a cég egy szolgáltatási munkát végzett. A teljesítési igazolás november 23-a keltezésű. Melyik időszakra kell elszámolni a bevételt? A végelszámolás előtti vagy a végelszámolás alatti időszak bevétele ez? A teljesítés igazolás miatt a számla teljesítése is november 23., de a tényleges munkavégzés a végelszámolás kezdete előtt történt. El kell határolni a bevételt? Előre is köszönöm.

Időszaki elszámolás – mellékszolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérném segítségét. Vállalkozás tehergépkocsit ad bérbe alvállalkozónak. A bérleti díjat havonta számlázza (fizetési határidő a hónap utolsó napja, egyben a teljesítés napja). A cég a negyedéves casco biztosítás díját is továbbhárítja. Jelen gyakorlat szerint – a tehergépkocsihoz hasonlóan – áfásan történik a továbbszámlázása, külön számlán, negyedévente. A teljesítés időpontja a casco biztosítás bizonylatán szereplő időszak első napja. Szerintem továbbszámlázáskor az időszaki elszámolás szabályai szerint a teljesítési időpont a számla kelte kellene, hogy legyen. Viszont, ha ezt mellékszolgáltatásnak tekintjük, akkor nem kellene-e a bérleti díjjal összhangban számlázni, hasonlóan az ingatlan-bérbeadás rezsiköltségéhez? Konkrét példa az lenne, hogy a 2017. november havi bérleti díjat november végén fogják számlázni, fizetési határidő, teljesítés időpontja: november 30. A casco, amelyet továbbszámláznak 2017. októbertől szól 2018. januárig terjedő időszakra. A casco bizonylatot 2017.11.18-án állította ki a biztosító. Az utolsó gondolatom az volt, hogy a 2017. novemberi időszak megjelölésével, a bérleti díjhoz hasonló számladátumokkal kellene továbbszámlázni vagy a bérleti díjjal együtt. Nem tudom, mi a helyes eljárás ilyen esetben, amikor a bérleti díj egy hónapra szól, a kapcsolódó biztosítás pedig negyedévre és előremutató időszakra. Esetleg minden hónapban számlázni kellene az arányos cascót a bérleti díjjal? Mi lesz a casco számla teljesítési időpontja? Egyben vagy külön számlázandó?

Tárgyi eszköz bérbeadásának teljesítési időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás bérbe adta egy tárgyi eszközét (traktor) tartósan. A bérleti díj összege az egyes hónapokban eltérő, ami a szerződés mellékletében meg lett jelölve, például januárban 100 ezer forint, februárban 150 ezer forint. Egyes hónapokban, márciustól júniusig 0 forint a bérleti díj, mert ilyenkor nem használja a bérlő az eszközt, de az eszköz ekkor is nála van. Júliusban ismét 100 ezer forint a bérleti díj. A bérleti díj mindig hónapot követően, havonta kerül kiszámlázásra. Azokban a hónapokban, amikor nem használja a bérlő az eszközt, nem állítunk ki számlát, mert ekkorra 0 forint bérleti díjban állapodtak meg a felek. Az lenne a kérdésem, hogy ez az ügylet időszakos elszámolásúnak számít, ezért a számla teljesítése a fizetési határidővel megegyezik? Vagy a hónap utolsó napja a teljesítés időpontja, mert lezárt hónapot követően állítjuk ki a számlát? Mi a helyes teljesítési időpont a számla kiállításánál? Köszönöm válaszát.

Fővállalkozó teljesítési időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! "E" Kft. egyszemélyi tulajdonosa a kerületi önkormányzat, amely rendszeresen az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújításával bízza meg a saját kft.-jét. A kft. a feladatokat minden esetben 100 százalékban alvállalkozó bevonásával végzi, az ügyletet csupán bonyolítja. A szerződés szerinti teljesítési időpont "E" Kft. és az alvállalkozó közötti szerződésben egyértelműen meghatározott, az a műszaki átvétel napja. Kérdésünk arra irányul, hogy mikor van az "E" Kft. és az önkormányzat közötti teljesítés időpontja? Az alvállalkozó teljesítésével egy időben vagy a saját számlájának kiállítási napján, ismerve az alábbi feltéteket: „E” Kft. a megbízó önkormányzat felé csak azt követően nyújthatja be a számláját, amikor az alvállalkozót kifizette. Ennek igazolására a saját számlája mögé fénymásolatban csatolni kell az alvállalkozó számláját és a banki utalásról szóló igazolást. A számlája összegének pontosan egyeznie kell az alvállalkozó számlájának összegével. Az alvállalkozó teljesítésétől számítottan viszont akár 60 nap is eltelhet, mire a számláját benyújtja és azt ténylegesen kifizetik. (Szerződés szerint 30 napon belül számlázhat, 30 napos fizetési határidővel.) „E” Kft.-nek folyamatosan gondot okozna, ha – havi áfabevalló lévén – már bevallással lezárt időszakra kellene a számlájának teljesítési időpontját meghatároznia. Köszönettel: I.K.

Áfakörös katás bt. Kérdés

Egy új ügyfelem katás bt. vezetője, akik evából téretek át, és bár nem érik el a bevételi határt, maradtak áfakörösek. Az előző könyvelő szerint – mivel a számláikat 45 napon túli fizetési határidővel fizetik ki – az áfát bevallani és befizetni nekik a kiszámlázott összeg beérkezésekor kell. Állítása szerint az ilyen vállalkozásokra nem vonatkozik a kettős könyvelési kötelezettség, mindössze bevételi nyilvántartást kell vezetniük, akár excel táblában is. Az én ismereteim szerint amennyiben áfakörös, a kettős könyvelés kötelező, függetlenül attól, hogy egyébként katás a vállalkozás. Az áfa bevallására és befizetésére pedig az általános áfaszabályok vonatkoznak, vagyis a teljesítés időpontja a meghatározó: ennek megfelelően kell bevallani és befizetni, függetlenül annak kifizetésétől. Mivel előzőleg egy "komolyabb" könyvelő irodánál volt, ügyfelem kételkedik szaktudásomban, és kéri állításom megerősítését. Önöknek mi a véleményük a kétféle állításról?

Fordított áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fordítottáfa-fizetési kötelezettséggel (munkaerő kölcsönzés – időszaki elszámolás) kapcsolatban szeretnénk megkérdezni: egy január havi időszakban teljesített szolgáltatás esetében mikor áll be az adófizetési kötelezettség? Február 15. vagy március 15.? A teljesítést követő hónap tizenötödik napját hogy kell értelmezni? A számlán ilyen esetben mit kell teljesítési időpontnak feltüntetni, különös tekintettel, ha késve kerül a számla kiállításra? Attól függetlenül a fizetési határidőt, hogy fordított az áfafizetési kötelezettség? Köszönettel: Nova-Audit Kft.

Előleg számlázása és áfaelszámolása Cikk

Internetes kereskedelemmel foglalkozó családi vállalkozás vevői többnyire magánszemélyek, és a teljes vételárat előre kell megfizetniük. A terméket ezt követően körülbelül két hét múlva postázzák, futárszolgálattal. Hogyan kell számlázni a kapott előleget, és milyen áfafizetési szabályokkal kell tisztában lennie a vállalkozásnak? – kérdezte olvasónk. Dr. Kelemen László adószakértő válaszolt.

Áfateljesítés időpontjának meghatározása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság folyamatos lakossági és közületi távhőszolgáltatást végez. Év közben havonta előlegszámlák készülnek, a végleges, fogyasztott hőmennyiség elszámolása évente egyszer (tényleges leolvasás alapján) történik. A számla kötelező adattartalmát esetükben a 2013. évi CLXXXVIII. számú, az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény is szabályozza. Az elszámolásról készített számla kelte 2017.08.10., fizetési határideje 8 nap, adattartalma pedig a következő egy példával: Hődíjelőleg-visszavét (2016.09.01-2017.07.31.) - 110 000 Ft Alapdíj (2017.08.01-2017.08.31.) 10 000 Ft Ténylegeshődíj-elszámolás (2016.06.30-2017.05.16.) 77 915 Ft Kérdésem: a fenti adattartalmú számlán helyesen milyen időpontot kell feltüntetni az áfateljesítés időpontjaként? Válaszukat előre is köszönöm!

Euróban kiállított számla egyéni vállalkozónál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó euróban is állít ki számlát belföldi kft. részére. A számlákat az egyéni vállalkozó forintalapú bankszámláján írják jóvá. Vannak olyan számlák, amelyeket kifizetnek határidőben, de vannak, amelyeket nem, és ott halasztott áfafizetés van (45 nap). Az áfabevallásban az áfát milyen árfolyamon kell bevallani a határidőben megfizetett, illetve a halasztásos esetben? Jó az úgy, ha a halasztásos esetben és a határidőben kifizetettnél is a számlán szereplő dátumok szerinti (számla kelte=teljesítés időpontja) MNB-árfolyamon számolom az áfa alapját, illetve az áfát? Szja szerinti bevételnek pedig a bankszámlán jóváírt forintösszeget kell könyvelni?

Számla helyesbítése Kérdés

Ügyfelem a 2016. évben bérleti díjról számlát állított ki. Majd ez a számla stornózásra került. Idén kiderült, hogy a stornózott számla helyett nem került újabb számla kiállításra. Érvényes szerződés van a két fél között, csak a számla nem került újból kiállításra. Kérdés az, hogy most kiállíthatunk-e tavalyi teljesítéssel bérleti díjról számlát? Köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kötelező bankkártyaterminál

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Beolvadás – sajáttőke-elemek

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Vadásztársaság áfakötelezettsége

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close