39 találat a(z) tőkekivonás cimkére

Jön a tőkekivonási adó Cikk

Fokozott sebességre kapcsolt az Európai Unió az adóelkerülés elleni harcban. Az idei évtől kezdve nem lehet kibújni a tőkekivonás után fizetendő adó alól. Ha egy magyar vállalkozás külföldre helyezi ki üzletvezetésének helyét vagy eszközeit, úgynevezett „exit tax” terheli – hívja fel a figyelmet a Niveus Consulting Group.

Beolvadás keretében tőkekivonás Kérdés

"A" kft.-ben 80% tulajdonnal rendelkezem, 20% a fiamé. "A" Kft. jegyzett tőkéje 3 millió forint, ebből 2 millió forint eredménytartalékból került felemelésre. A saját tőke 4 millió forint. Tevékenységemet be kívánom fejezni, olyan módon, hogy kft.-met be szeretném olvasztani a fiam cégébe, "B" Kft.-be. A "B" Kft.-ben tagként nem kívánok részt venni. "B" Kft. jegyzett tőkéje 3 millió forint, saját tőkéje veszteség miatt 1,5 millió forint. Az összeolvadás után is maradna a "B" Kft. jegyzett tőkéje 3 millió forint, tehát az "A" cégem saját tőkéje a "B" cég eredménytartalékába kerülne. Milyen adóvonzata lenne annak, ha kilépett tagként üzletrészem alapján csak 100 ezer forint összeggel számolnának el velem? Segítő válaszukat köszönöm.

Társaságiadó-változások: az adóalapot érintő módosítások 1. rész Cikk

A 2020. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályváltozások a társasági adózás területét sem kímélték. Négy törvény módosította 2019-ben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényt. Kétrészes cikkünk e törvények által az adóalapot érintő változásokat, így az első rész a tőkekivonás esetét, a második pedig az adóelkerülést mutatja be.

Legyen körültekintő a Brexit után! Így érinti a kilépés a társasági adózást Cikk

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő várható kiválása sok területen okoz változást az unión belüli országok életében. Nem kíméli ez az adózást sem. Cikkünk azt elemzi, hogy a kilépés után a társasági adózás területén mire kell fokozottan figyelni, feltételezve, hogy addigra nem születik az Egyesült Királysággal ezen „hátrányokat” kizáró megállapodás.

Ezentúl nem lehet kibújni a tőkekivonás után fizetendő adó alól Cikk

2020. január 1-jétől nem lehet majd jogszerűen kibújni a tőkekivonás valós piaci értéke után fizetendő adó alól. Ha egy vállalkozás külföldre helyezi üzletvezetését, áttelepíti eszközeit, vagy üzletágát értékesíti külföldre, akkor ezentúl meg kell fizetnie a nemzetközi szaknyelvben exit taxnak nevezett adót. „Annak ellenére, hogy bizonyos vagyonáthelyezések már az új adó bevezetése előtt is adókötelesek voltak, eddig erre a területre nem igazán figyeltek. 2020-tól várható, hogy szigorúbban fogják ellenőrizni különösen a kapcsolt vállalkozásoknál.” – figyelmeztetett Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

Tőkeleszállítás könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! „A” Kft.-nek „B” Kft. 40%-ban tulajdonosa. „B” Kft. a részesedését a könyveiben 12 millió forinton tartja nyilván. „A” Kft. tagjai tőkeleszállításról döntöttek tőkekivonással, melyet a cégbíróság bejegyzett. A tőkeleszállításból a „B” Kft. felé fennálló kötelezettség a tőkecsökkenés 40%-a, 6 342 986 forint. Kérdés: „B” Kft.-nél mivel szemben kell könyvelni a fennálló követelést? A részesedés könyv szerinti értékét kell vele csökkenteni? A pénzügyi rendezés még nem történt meg. Válaszát előre is köszönöm.

Összeolvadás, tőkekivonás Kérdés

Tisztelt Szakértő! „A Kft." és „B Kft.” szeretne összeolvadni. Mindkét vállalkozásban az ügyvezető személye azonos. A két cég jegyzett tőkéje 3000-3000 EFt. B Kft. olvadna be A Kft.-be. Kérdésem, hogy az összeolvadás után A Kft. jegyzett tőkéje 6000 EFt lesz, melyek lennének a helyes lépések, ha az ügyvezető az így létrejött cég jegyzett tőkéjét 3000 EFt-ban határozná meg? Az összeolvadással egyidejűleg lehetséges-e a 3000 EFt tőkekivonás, vagy azt csak az egyesülés után lehetséges megvalósítani? Az eredménytartalékok mindkét kft.-nél pozitívak. A tőkekivonásnak milyen adóügyi vonzatai lennének? Tisztelettel.

Adóelkerülés elleni előírások a társasági adóban Cikk

A T/6349. számon benyújtott törvényjavaslat az európai uniós irányelvekben megfogalmazott vitás kérdések és adóelkerülések rendezésének megfelelő szabályozást tartalmaz a Tao. tv. módosításával, illetve új előírásoknak a törvénybe iktatásával.

A tőkekivonási adó az adócsomagban Cikk

A T06349. számú törvényjavaslat az uniós jogharmonizáció miatt szükséges módosításokat tartalmazza. Társasági adózás szempontjából a legfontosabb az úgynevezett ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive), magyarul Adókikerülés Elleni Irányelv és módosításainak tagállami bevezetése. Néhány szabály, például az ellenőrzött külföldi társaságok új definíciója, illetve az új kamatlevonhatósági előírások bevezetésére már tavaly sor került, idén a tőkekivonási adó és a hibridek vannak soron.

Jegyzett tőke csökkentése Kérdés

Tisztelt Adózóna! Jegyzett tőke leszállításának könyvelésével kapcsolatban fordulok Önökhöz. Egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft. jegyzett tőkéjét a tulajdonos 20 millió forinttal leszállította. A kft. saját tőkéje pozitív 400 ezer forint, a saját tőke csak pozitív eredménytartalékot és jegyzett tőkét tartalmaz. 200-200 ezer forint értékben.A tulajdonos a tőkekivonás ellenértékeként egy épületet kap, amelynek a nettó értéke 20 millió forint, piaci értéke 70 millió forint. Milyen könyvelési tételeket könyvelünk a jegyzett tőke leszállítása kapcsán? Az ingatlanértékesítést a kft. áfássá tette.

Ázsiós tőkeemelés apportból és az apport értékesítése Kérdés

Az ázsiós tőkeemelés magánszemély (új) tagtól kft. részére történne, ingatlanapport formájában, tehát a tőkeemelés üzletrészvásárlással együtt történne (új magánszemély tag kerül be). Az ingatlanapportot a vállalkozás értékesíteni fogja, ezért tőkeleszállítást szeretne ezzel egyidőben megvalósítani a cég. Az ingatlanapport kapcsán merül-e fel az áfán felül adófizetési kötelezettsége a cégnek? A tőkekivonás miként történhet meg (a régi és az új tagokat hogyan érinti)? (Úgy tudom, hogy a saját tőke részeit arányosan csökkentve lehet csak kivonni, de ez esetben a régi tagok kapcsán nem jelent ez gondot?) Az üzletrészvásárlás mely része számít igazolt költségnek, ami csökkenti majd a kivont jövedelem adóköteles bevételét a tagnak, és mely részét kell biztosan leadóznia (jegyzett tőkének, tőketartaléknak van szerepe)?

Törzstőke leszállítása tőkekivonással Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő témában kérném a segítségét. Egy kft.-nek három (A, B, C) tulajdonosa volt. A saját tőkéje a következőkből tevődött össze: A Kft. törzstőkéje 9 000 000 forint. A tulajdoni részesedés a három tulajdonos között egyenlő arányban oszlott meg. A Kft.-nek tőketartaléka is volt. A tőketartalék tőkeemeléskor keletkezett. Az A tulajdonos tőkeemeléskor 3 750 000 forint tőketartalékot, a C tulajdonos tőkeemeléskor 1 800 000 forint tőketartalékot fizetett be a kft.-be, így a tőketartalék 5 550 000 forint. A Kft.-nek 13 000 000 forint eredménytartaléka volt a 2017. évi beszámolóban. Az A tulajdonos megvette B és C tulajdonos tulajdonrészét. Az A tulajdonos B tulajdonos tulajdonrészéért 3 000.000 forintot fizetett – ez tulajdonképpen a törzstőke összege, ami nevesítve lett az adásvételi szerződésben –, míg a C tulajdonosnak 6 000 000 forintot – ez a törzstőke plusz a tőketartalék, valamint az eredménytartalék összege, viszont vásárláskor csak a törzstőke lett nevesítve a másik két sajáttőkeelem nem. Most az egyedüli tag tőkeleszállítást szeretne végrehajtani tőkekivonással. Tőkeleszállítás esetén a törzstőkeleszállítás arányában a többi sajáttőkeelemet is csökkenteni kell (tőketartalék plusz eredménytartalék). A kérdésem az lenne, hogy most a tőke leszállításánál a C tulajdonostól vásárolt tulajdonrész vásárlási értékét hogyan kell megosztani a tőketartalék és az eredménytartalék között? Mivel a tőketartalékban az A tulajdonos általa betett összeg (3 750 000 forint) és a C tulajdonostól megvásárolt összeg is szerepel, hogyan kell a jövedelmet megállapítani, ami után adófizetési kötelezettség keletkezik? Ha a tőkeleszállítást 2018. évben elindítja, viszont csak 2019. évben jegyzik be a lecsökkentett törzstőkét, akkor melyik évi eredménytartalékot kell arányosan csökkenteni?

Eredménytartalék terhére emelt saját tőke kivonása végelszámoláskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy végelszámolás alatt álló kft. A 2016-ban kötelező jegyzett tőke-módosítást eredménytartalék terhére (2 500 ezer Ft) teljesítette. Végelszámolás zárásakor a saját tőke helyzete: -jegyzett tőke : 500 ezer Ft, eredménytartalékból emelt jegyzett tőke: 2 500 Ft, eredménytartalék: mínusz. A kérdésem, hogy ebben az esetben a) a 2,5 millió Ft-ot, amit eredménytartalékból emelt, vissza kell könyvelnem eredménytartalékra és a fennmaradó eredménytartalékkal (ami közben negatív lett) elérhető tőkét (kevesebb, mint a jegyzett tőke) összege alapján fizettetem meg az szja-t és eho-t, b) mindentől függetlenül a 2,5 millió után meg kell fizetni az szja-t és ehot és a maradék tőke kerül taggal szembeni kötelezettségre (amit további adó nem terhel). Melyik út a helyes? Válaszát előre is köszönöm.

Tőkeleszállítás után a vagyoni hozzájárulások aránya Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az adott kft. tulajdonosa alapításkor a vagyoni hozzájárulást (10 millió forint), kb. 70 százalékban ingatlan apportálásával teljesítette a fennmaradó kb. 30 százalékot pedig pénzbeli hozzájárulásként. Tőkeleszállításról döntött az előző évek felhalmozott veszteségének rendezése céljából. Az eltelt időben a 2 db apportált ingatlanból 1 db eladásra került. Kérdésünk talán inkább jogi, mint számviteli: a tőkeleszállítás utáni új alapító okiratban hogyan kell feltüntetni az apport értékét és a pénzbeli hozzájárulás értékét? Az eredeti tőkeelemeket arányosan kell csökkenteni? Egy másik kft. kapcsán pedig olyan kérdés merült fel, hogy amennyiben van jegyzett, de be nem fizetett tőke, melyet a tulajdonos már nem kíván teljesíteni (a cég tőkeszerkezete ezen kívül is megfelel a törvényi előírásoknak), akkor ezt lehetséges-e tőkeleszállítással rendezni? Vagy szükséges a jegyzett, de be nem fizetett tőke teljesítése és utána lehet tőkekivonásos tőkeleszállítást végrehajtani? Válaszukat előre is köszönjük!

Tőkekivonás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy kft.-ből, ahol a jegyzett tőke 12 millió forint, és a tagok 50-50 százalékban tulajdonosok, az egyik fél kilép, az ő része, azaz a 6 millió forint megilleti, és ez adómentes, hiszen ő is adózott jövedelemből tette be annak idején. A másik tag marad egyedül továbbra is, de nem szeretné 12 millióra kiegészíteni a jegyzett tőkét, hanem leszállítani az ő részével megegyező összegre, azaz 6 millió forintra. Ez esetben a 6 millió forint mégiscsak adóköteles, de már a terhe a maradó tagot illetve a kft.-t terheli? Ha a könyvviteli elszámolását nézem, akkor a kilépő tag 6 milliója T411-K4792. Ezzel a jegyzett tőke is 6 millióra változik. Van-e egyáltalán adófizetési kötelezettsége a bent maradó tagnak, és ha igen, azt hogyan számolom el számvitelileg? Köszönettel: Szeleczkeiné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Nyugdíj számítása ekhósnál

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 február
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
hirdetÉs