101 találat a(z) tárgyi adómentes cimkére

Kötelező számlaadás egyéb humán egészségügyi ellátások kapcsán Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy internetes tájékoztatás szerint 2020. július 1-jétől egyes tárgyi adómentesség alá eső szolgáltatásnyújtásokról, termékértékesítésekről kötelező lesz számlát adni (nem lesz már elegendő másfajta számviteli bizonylat). A számlaadási kötelezettség érinti a humán egészségügyi szolgáltatásokat is. Egy optika látásvizsgálatot (optometriai vizsgálat) is végez tevékenysége során, mikor meghatátozza, hogy milyen szemüveg kell a vevőnek, melyet a 8690' 08 Egyéb humán egészségügyi ellátás tevékenység alatt végez. A látásvizsgálatot tárgyi adómentesen végzi. Kérdés 1. Helyesen jár el az optika, hogy ez alatt a kód alatt végzi a látásvizsgálati tevékenységet, és hogy TAM-sen? Kérdés 2. Július 1-től kötelező lesz számlát kiállítani a látásvizsgálatról is? Előre is köszönöm a válaszát!

Online adatszolgáltatás július 1-jétől Kérdés

Tisztelt Szakértő! Már "a csapból is az folyik", hogy 2020. július elsejétől minden kiállított számláról kötelező online adatot szolgáltatni. Az információk viszont zavarosak, nem egyértelműek, ezért a következő két kérdést teszem fel: 1.) A rendelkezés a valamely ok folytán áfamentes (alanyi, tárgyi) vállalkozókra, vállalkozásokra is vonatkozik-e? 2.) A vonatkozó jogszabály szövege hol lelhető fel (rendelet, törvény konkrét száma)? Köszönettel: Nagy Zoltán

Áfakorrekció könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2020. január 1-jétől egy nonprofit kft. kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat. Az áfaalanyiság változása miatt áfakorrekciót kell végrehajtani az áfatörvény 135. paragrafusa alapján az ingóság és ingatlan tekintetében is. Az ingatlan esetén ez több mint 10 millió forint fizetendő áfát jelent, ami építkezés végett 2016-2018. közötti időszakban került visszaigénylésre. A végleges használatba vételi engedély 2018. novemberi keltezésű, ekkor történt meg az ingatlan aktiválása is. Jól értelmeztük-e, hogy már a 2019. évi utolsó időszaki (negyedéves) '65-ös bevallásban ennek az összegnek az 1/20-ad részét kell a fizetendő oldalon szerepeltetnünk, és a 20 éves követési idő miatt 20 éven keresztül kell soron kívüli áfabevallást benyújtanunk? Ha igen, akkor a korrekció miatt visszafizetendő összeget hogyan kell könyvelnünk? Az építkezés miatt voltak fordítottan adózó munkálatok is, ezeket hogyan kell kezelnünk? Ráfordításként, vagy – mivel tudjuk, hogy melyik eszköz után milyen összegű áfát kell visszafizetnünk – aktiváljuk 2019.12.31-ei dátummal az adott tárgyi eszközre értéknövekedésként? 2019-ben kell a visszafizetendő áfát egyösszegben, ráfordításként elszámolni, vagy van mód elhatárolásra 5, illetve 20 évre, hogy ne vigye ekkora veszteségbe az évet? Válaszukat előre is köszönöm!

Alanyi mentes számlája tárgyi adómentes szolgáltatásról Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentes vállalkozásként a számláinkban az áfakulcshoz az AAM rövidítést használjuk. Kérdésem, hogy hibát követek-e el akkor, ha AAM rövidítéssel állítok ki számlát, egy adó alóli mentesség alá tartozó szolgáltatásról, és a számlára megjegyzésként felvezetem, hogy a szolgáltatás az áfatörvény 85. §-ában foglaltak alapján mentes az adó alól. Esetleg alanyi adómentesként kiállíthatom-e úgy a számlát, hogy áfakulcsként a TAM rövidítést alkalmazom, és a megjegyzésben szövegesen rögzítem, hogy miért mentes a nyújtott szolgáltatás? És lenne még egy kérdésem: kérem, segítsen értelmezni az áfatörvény 169. § m) szakaszát, hogy pontosan milyen „egyértelmű utalást kell” a számlára hivatkozásként felvezetni! Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel Dobosi Pálné

Közlekedési eszköz bérbeadása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hajót szeretnénk bérbe adni hosszú távon belföldön, kb. 6000 e forint havi bérleti díj ellenében. A kérdésem az lenne, hogy csak vállalkozásszerűen adhatunk bérbe, vagy adószámos magányszemélyként is lehetséges-e? Illetve, hogy vonatkozik-e a hajó bérbe adására, a tárgyi mentesség, mint a az ingatlanoknál? Köszönöm válaszát!

Közösségi szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! "Tárgyi adómentes" biztosításközvetítéssel foglalkozó vállalkozás jutalékról szóló számlát fogad be Szlovákiából. Jól gondolom-e, hogy a közösségi szolgáltatás igénybevétele miatt az áfát be kell fizetni, levonással nem élhet? Köszönöm! Vágner Emília

Idősgondozás áfaelbírálása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. (nem nonprofit) főtevékenysége TEÁOR 8710 idősgondozás, ehhez egy új idősotthont épített, a működési engedélyt megkérték. Általános áfaszabályok szerinti működés mellett a tevékenység hosszú távon sajnos nem fenntartható. Megoldást jelenthet az idősgondozás tárgyi adómentes jellege, ha a gondozási díjat nem terhelné áfatartalom. Egy nyereségorientált kft. milyen feltételekkel állíthat ki tárgyi adómentes tartalmú számlát, bejelentési kötelezettség terheli-e ezzel kapcsolatban? Az idősek előgondozása már megkezdődött, működési engedélye azonban még elbírálás alatt van. A végleges működési engedély feltétele lehet a tárgyi adómentességnek, és addig 27 százalékos áfatartalmú számlát kell kiállítaniuk? Érdemesebb lenne a fenntartást egy civil szervezetnek/alapítványnak átadni? Válaszukat előre is köszönöm!

Tárgyi adómentes adóalany tárgyieszköz-értékesítése Kérdés

Üdvözlöm! Kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végző vállalkozás (gépjárművezető-képzés) befektetés céljából vásárolt egy telket áfával növelt ellenértéken, 2019 januárjában. 2019 szeptemberében az ingatlant (telek) értékesíteni kívánja. A számlát áfával növelten kell kiállítania. Jól gondolom-e, hogy a beszerzéskor előzetesen felszámított áfát levonásba helyezheti a 240 hónap figyelése mellett az értékesítés hónapjában? Köszönöm válaszukat: L: Vida Erika

Áfaspecialitás Kérdés

Tisztelt Adózóna! A társaságunkat érintő kérdésben kérem álláspontjukat. A társaság kizárólag adómentes tevékenységet végzett korábban (fogorvosi tevékenység). Az áfakörbe így is volt bejelentkezve. 2018-ban pályázott és 2019-től elnyert egy alkalmazott kutatási pályázatot, amelynek során kifejleszt egy terméket, amelyet maga is felhasznál, de értékesítést is végezni tervez. Miután a korábbi adómentes tevékenység már nem kizárólagos lesz, bejelentkezett az áfa hatály alá 2019.01.01. nappal. A tevékenységhez az unióból vásárolt egy berendezést. Ennek áfáját meg kell állapítani, és meg kell fizetni, mert a beszállító a számlába nem állít be áfát. A beszerzett eszköz saját maga által megállapított és megfizetett úgynevezett uniós áfájának levonásba helyezése okoz fejtörést, hogy mikor és milyen arányban tehető ez meg. Az arányosítás nyilvánvaló. Kérdés: • a levonási jog az áfa tv. 120. §.b) pontja alapján megnyílik, de jelenleg csak a korábban is végzett „tárgyi” adómentes szolgáltatásnyújtás történik, az az értékesítés nem, amelyhez az eszköz beszerzése kapcsolódik. Nincs mit arányosítani. És akkor az áfát „elbukta”. • az arányosításba be kell-e vonni az ún. hagyományos, adómentes szolgáltatás árbevételét? Ha igen, akkor gyakorlatilag nem vonható le az áfa, ugyanis nagyon alacsony lesz a levonási hányad. És nem érvényesül az áfatörvény 120. §-a. • ha ez utóbbi pontban leírt értelmezés helyes, akkor már csak az a kérdés, hogy a levonás mikor tehető meg. Az első gyártás 2020-ban várható. A gyártás évében, netán az áfát elhatárolva az elévülési időre. • és akkor még nem esett szó arról, hogy milyen értékben aktiválom az eszközt. Nem ha az arányosításba csak a beszerzett eszközzel előállított adóköteles és adómentes termékértékesítést kell figyelembe venni (szerintem az áfatörvény 120. § első bekezdése szerint igen), alkalmazható-e az áfatörvény 123. § (3) bekezdésére hivatkozással a 123. § (1) bekezdésén alapulva az a megoldás, hogy az eszközzel majdan előállított mennyiség képezze a megosztás alapját. Vagyis az értékesített mennyiség adólevonási jogot keletkeztet, míg a saját felhasználású nem. • egyszerű kérdés, ezért is kérem az Önök álláspontját, amely nagy segítséget jelentene számomra a probléma kezelésében. Segítő együttműködésüket megköszönve. Üdvözlettel: Bíró Sándorné

Áfaarányosítás 142. § szerinti bevétellel együtt Kérdés

T. Szakértől! Cégünk végez egyenes áfás (27 százalékos) tevékenységet, tárgyi adómentes 6. § (1) biztosításügynöki jutalékot és 142. § munkaerő-kölcsönzést, ami FAD-os. Az lenne a kérdésem, hogy a számlálóban (és ezáltal a nevezőben is) szerepeltethető-e a fordított áfás munkaerő-kölcsönzés árbevételének összege is; hiszen tulajdonképpen az is adóköteles , csak a vevő fizeti; illetve ha ehhez a bevételhez levonható áfa van, akkor ugyanúgy levonható az egyéb feltételek fennállása esetén (akár még az építőiparban is).. A 86. § (1) bek. állandó jelleggel végezzük, azt azért számoljuk bele. Tehát teljesen egyenértékűként a 142. § szerinti árbevételnek is benne van a helye, akár az összes többi adónál. Köszönettel PA

Reklámhordozó utáni építményadó áthárítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk reklámfelületet ad bérbe. A szerződés szerint a bérbevevőre terhelt építményadó nem a szolgáltatás adóalapjának részeként kerül számlázásra, a bérletidíj-kalkuláció egyik meghatározó részeként beépítve a bérleti díjba (áfatörvény 70. § (1) bekezdés), hanem külön tételként, véleményem szerint helytelenül tárgyi adómentesen. Ön szerint mi a szabályos eljárás menete? Válaszukat előre is köszönöm!

Vámjogi képviselő – áfabevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar cég az általános szabályok szerinti áfát választotta, végez tárgyi mentes és áfás tevékenységet is. Most Koreából hoz be árut, melyet Magyarországon akar eladni (fogorvosoknak). Megbízta a DHL-t, mint vámjogi képviselőt a vámeljárások elvégzésével. A DHL vámoltat, rendezi az áfafizetést, és le is vonja a forgalmi adót. Jól gondolom, hogy nekem az áfabevallásban ezeket a beszerzéseket nem kell szerepeltetni, majd csak az értékesítés után fizetendő áfát kell bevallani és megfizetni? Tisztelettel: Matyi 914

Tárgyi adómentes – anyagbeszerzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi tárgyi mentes cég Angliából hoz a tevékenységéhez alapanyagokat, az angol cég 20 százalékos angol áfás számlát állít ki (a számlán csak az angol közösségi adószám szerepel), aminek ellenértékét a magyar cég megfizeti. Jól gondoljuk, hogy a számlán kellene szerepelnie a magyar közösségi adószámnak, és adómentesen kellene számlázni, s mivel a magyar cég tárgyi adómentes tevékenységhez használja fel az anyagot, a beszerzéskor nem keletkezik Magyarországon áfafizetési kötelezettsége sem? Ha nem jól gondolkodunk, akkor az áfabevallásban hová kerül, és kell-e A60-as összesítőt beadni? Tisztelettel: Matyi 914

Tárgyi adómentes – közösségi problémák Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar fogtechnikai cég (tárgyi adómentes) a levett fogmintákat kiküldi egy angliai fogászati laborba, ahol ebből a lenyomatból elkészül egy alapfogsor, aztán az vissza kerül a céghez, és ott kap majd végleges beépíthető alakot. Kérdés: az angol számlán az alábbiak szerepelnek: "Dental lab Work", a számla áfamentes. Jól gondoljuk, hogy magyar cégnek a tárgyi mentes tevékenységéhez felhasznált közösségi anyagok után nem keletkezik áfafizetési kötelezettsége ebben az esetben sem? Tanulmányozva az áfatörvényt, egyértelmű választ nem sikerült találni. Válaszukat előre is köszönöm. Matyi 914

Tárgyi adómentes szolgáltatás közösségen belülre Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. fogtechnikai szolgáltatást végez. Az adószáma 1-es, az esetleges egyéb (nem tárgyi mentes) tevékenységre az alanyi mentességet választotta. Közösségi adószámmal nem rendelkezik. Alkalmanként szlovák vállalkozónak végez fogtechnikai munkát, illetve néha német székhelyű cégtől szeretne anyagot vásárolni. A 10 000 eurót nem éri el a beszerzése. Kell-e kiváltania kötelezően közösségi adószámot, illetve van-e egyéb teendője mind a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan, mind pedig az EU-s beszerzésre tekintettel? Szíves válaszukat előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Egyszerűsítetett foglalkoztatás hétvégén

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Foglalkoztatási bejelentés elmulasztása

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs