301 találat a(z) szakképzési hozzájárulás cimkére

Külföldön élő kft. tulajdonos és ügyvezető járulékai Kérdés

Tisztelt Széles Imre szakértő úr, köszönöm, hogy figyelmet szentelt a külföldön élő, de itthon is aktív munkavállalók problémáira. Esetem lassan egy éve húzódik és ahány könyvelő, annyiféle módon értelmezik a törvényeket. Hat éve élek az Egyesült Királyságban, ahol magánvállalkozó vagyok (sole trader). Azonban Magyarországon alapítottam egy kft.-t melynek tulajdonosa és ügyvezetője is vagyok. A munkavégzés helye Anglia (online ügyintézés). Az A1 formom szerint az angol államhoz tartozom. Az első könyvelő, aki itthon bérszámfejtett, azt állapította meg hogy havi szja-t kell csak fizetnem (bár én úgy tudom hogy Angliában kellene fizetnem adót a magyar fizetésért, melyet megbízási szerződéssel látok el). Egy másik könyvelő szerint pedig szja-t, szochót és szakképzési hozzájárulást is kell fizetnem (mivel azt a ‘cég’ fizeti és nem én). Tudna segíteni hogy mely törvények alapján lehetne pontosan látni hogy mi a teendő? Jelenleg mindkét államban fizetek járulékot és adót is, de szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem lehet a jó megoldás hiszen két EU-s országról van szó. Válaszát előre is nagyon köszönöm!

Szakképzési hozzájárulás Kérdés

Kérdésem a következő: úgy tudjuk, hogy az egyéni vállalkozók saját maguk után nem kötelesek szakképzési hozzájárulást fizetni. Ebből kiindulva azt gondoljuk, hogy egy kft.-ben a főállású tagnak talán saját maga után sem kell megfizetnie a szakképzési járulékot? A mi eredeti információnk az volt, hogy a kft. főállású tagja után minden esetben meg kell fizetni a szakképzési hozzájárulást legalább a minimálbér 112,5%-a után. Ezt rosszul tudtuk és van esetleg valamilyen olyan jogszabály, mely mentesíti a szakképzési hozzájárulás megfizetése alóla a főállású tagot? Válaszát köszönöm!

Nyugdíjas evás – szakképzési hozzájárulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyugdíjas evás társas vállalkozó jövedelmet nem vesz fel, megfizeti a havi egészségügyi szolgáltatási járulékot. Nulla jövedelemkivét mellett keletkezhet szakképzési hozzájárulási kötelezettsége?

Angol nyelvtanfolyam 55 év feletti női munkavállalónak a szakképzési hozzájárulás terhére Kérdés

Tisztelt Adózóna! 55 év feletti női munkavállalónak, az eddig betöltött munkaköréhez immáron elengedhetetlenné vált az angol nyelvismeret. A szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozható-e a nyelvtanfolyama vagy milyen más ( a cég számára költséghatékony) lehetőség létezik? Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel.

Szakképzési hozzájárulás háziorvos esetében Kérdés

Tisztelt Szakértő! Két könyvelő vitája, hogy a háziorvosnak (aki az OEP-pel szerződést kötött) az alkalmazottja után kell-e szakképzési hozzájárulást fizetni. A háziorvos végez még egyéb tevékenységet, például jogosítványhoz alkalmassági vizsgát, melyből bevétele származik, de csak ő végzi ezt a munkát. Főfoglalkozású egyéni vállalkozóként saját maga után nincs szakképzési hozzájárulás, de az alkalmazottak után nem egyértelmű, hogy kell-e fizetnie? Átolvastuk a 2011. évi CLV. törvény 2. § 5. pontját, és az 1997. évi CLIV. törvény 3. § f. pontját. Hogyan kell értelmezni, hogy az "őt terhelő" szociális hozzájárulási adó alapja után nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni? Személy szerint őt, vagy a vállalkozását? Köszönettel: Hortobágyiné

Szakmunkástanuló utáni kedvezmény Kérdés

Van egy karosszérialakatos szakmunkástanuló, akivel van tanulószerződés, a képzési idő három év. A gyakorlati képzés kezdete: 2017.06.16., a tanulószerződés alapján fizetendő pénzbeli juttatás a minimálbér 18 százaléka. Szeretnék segítséget kérni, hogyan vehető igénybe utána a kedvezmény, mikor kell bevallani, illetve visszaigényelni. Ha a szakképzési hozzájárulás kevesebb, mint a visszaigényelhető kedvezmény, átvezethető-e az másik adónemre? Milyen időszakokra vehetem figyelembe a kedvezményt, a teljes évre (12 hónap) vagy csak az iskolaidőszakra? Várom szíves segítségüket, mert ahány szakirodalmat olvastam, mindenhol mást írnak. Köszönöm előre is a segítséget.

Egyéni vállalkozó tanulószerződés alapján kapott normatívája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó tanulót foglalkoztatott a 2017. évben. A szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége egyik hónapban sem érte el a havonta tanulónként érvényesíthető normatíva összegét, így folyamatosan visszaigénylő pozícióban volt a szakképzési hozzájárulás adónemen. Kérdésem ezen egyéb bevétel soron megjelenő összeg adózásával kapcsolatos. A helyiadó-törvényben az alábbi törvényi hivatkozást találtam: "a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó, illetve őstermelő esetén a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott – általános forgalmi adó nélküli – ellenérték, növelve a kompenzációs felárral és csökkentve az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, hogy azt bevételként elszámolta, továbbá azon bevétellel, amelyet a számvitelről szóló törvény alapján egyéb bevételként kellene elszámolni;" Jól értelmezem, hogy az egyéni vállalkozó más adóalanytól eltérően MINDEN egyéb bevételként könyvelt bevételét köteles beleszámítani az iparűzési adó alapjába? A kapott támogatást is, ami egyéb bevétel soron szerepel? Válaszát előre is köszönöm.

Szakképzési hozzájárulás de minimis tartalma Kérdés

A szakképzési hozzájárulási kedvezmények közül mi minősül de minimis kedvezménynek? Cégünk jelentős összegű szakképzési hozzájárulási jóváírást kap a tanulók után, amit egyéb bevételként számolunk el. Szeretnénk pályázni, de nem tudjuk, hogy ez beszámít-e a de minimis kedvezmények körébe. Előre is köszönöm.

Egészségügyi szolgáltató és a szakképzési hozzájárulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! NEAK-kal szerződött fogorvosi tevékenységet végző bt.-ben, illetve gyógyszertárat működtető kft.-ben a munkabérek után fizetendő szakképzési hozzájárulás összegéből elszámolható-e valamilyen kedvezmény? Köszönettel: Szabó É.

Gyakorlati képzőhely Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik fodrászati tevékenységet folytató cégem gyakorlati képzőhellyé szeretne válni, fodrászoknak szeretne gyakorlatot biztosítani. Azt tudom, hogy a területileg illetékes kamaránál kell kezdeményezni a regisztrációt, majd, ha megkapta a cég az engedélyt, akkor minden egyes tanulószerződést iktatni szükséges. A tanulóknak átutalással bért kell fizetni, melyet a minimálbér és gyakorlati képzési idő arányában kell meghatározni. Milyen járulékokat kell vonni számfejtésnél a tanulónak fizetett bérből? Az is kérdéses, hogy a szakképzési hozzájárulásból milyen mértékben lehet kedvezményt érvényesíteni és milyen nyilvántartást szükséges vezetni ezen kedvezmények kimutatására?A fodrászokhoz kapcsolódó éves alapnormatíva 590 208 Ft (ez a 480 000 Ft x súlyszorzó). Ez azt jelenti, hogy ha egy fodrásztanuló egész évben a cégnél gyakorlatot folytat, akkor ez a kedvezmény 1/12-ed része teljes összege érvényesíthető a szakképzési hozzájárulásból a 1808-as bevallásban? Illetve a beruházáshoz kapcsolódó kizárólagos kedvezmény mire vonatkozik? Ha az üzletben új fejmosó tálat építenek be, az már feltételezi a kizárólagosságot? És ezt a kedvezményt is a 08-as bevallásban kell szerepeltetnem? Továbbá ennek mértéke az alapnormatíva és a létszámadathoz kapcsolódó szorzó?Majd ezt követően az éves társasági adóbevallásban is érvényesíthető adóalap-csökkentő tétel a tanulónak kifizetett minimálbér 24 százaléka? Hálásan köszönöm megerősítő és részletes válaszát! Kriszti

Szakképzési hozzájárulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy alapítvány által fenntartott általános iskolánál, melynek semmi más bevétele nincs, csak az állami normatíva, és a pedagógusok alkalmazottak, kell-e szakképzési hozzájárulást fizetni, és ha igen mi lesz az alapja? Másik kérdésem, hogy egy közhasznú alapítványnál, melynek bevétele csak adománygyűjtésből származik, alkalmazottja nincs, és megbízás keretében egy ügyintéző névleges megbízási díjat kap munkájáért, kell-e szakképzési hozzájárulást fizetni, és ha igen, mi lesz az alapja? Köszönettel: Erdélyi Jánosné

Szakképzési hozzájárulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adóköteles bevétel-e az egyéni vállalkozónál a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás, ami a tanulószerződéssel rendelkező tanuló után csökkentő tételként vehető figyelembe? Ebben az adóban havonta visszaigénylése van, amit ki is utalnak.

Szakképzési hozzájárulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy belföldi székhelyű kft.-ben 1 magánszemély részesül juttatásban, megbízási jogviszony keretében. Létezik-e olyan körülmény, ami alapján nem köteles a cég szakképzési hozzájárulási kedvezményt fizetni (nem vesz igénybe semmilyen kedvezményt)? Válaszát köszönöm.

Szolgálati járandóság melletti munkaviszony adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szolgálati járandóságban részesülő magánszemély egy kft. ügyvezetését munkaviszony keretében kívánja ellátni 2018-ban. – Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek, ha a jövedelem a jogszabály által meghatározott maximális keretösszeg, azaz havi 207 ezer forint? – A bruttó bér után egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot kell-e fizetnie, vagy csak a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot? – A társaságnak a 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adón felül kell-e szakképzési hozzájárulást is fizetnie az ügyvezető bére után? – A szolgálati járandóság folyósítását korlátozza-e a heti munkavégzés óraszáma (heti 40 óra)?Köszönettel.

Egyéni vállalkozó támogatása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Válaszát köszönöm, mely az alábbi volt: http://adozona.hu/kerdesek/2017_12_11_egyeni_vallalkozo_tamogatasa_wxs#utm_source=dailypost&utm_medium=email&utm_campaign=notice Ez a válasz már kiegészítés volt egy kérdésemre, most mégis újabbat tennék fel és ez úton is köszönöm türelmét! Egyrészt jelezni szeretném, hogy a szakképzési hozzájárulásnál nem egészen egzakt az állítás, mely szerint ez költség-visszatérítés lenne. Ugyanis a szakképzésben részt vevő gyakorlati képzőhelyek fizetendő szakképzési hozzájárulása havonta – létszámtól függően – hozzávetőleg 10 ezer forint alatt van, míg a tanulókra tekintettel kapott támogatás jellemzően a 100 ezer vagy több százezer forint, hiszen itt nem a visszakapott szakképzési járulékról van szó, hanem egyfajta normatíváról, melynek nagysága több körülmény függvénye, de mindenképpen meghaladja a szakképzési hozzájárulás fizetendő összegét. Kérem erősítsen meg, hogy ezzel együtt is fenntartja véleményét! (Nagyon köszönöm!) A másik problémám az, hogy sajnos nem egészen világos számomra a konklúzió az MVH támogatás ügyében: sima szja-s vállalkozónál tehát adóköteles az Ön véleménye szerint ez a támogatás – ha jól értem. (Az átalányadózást pusztán összehasonlításképp emeltem ki, hiszen ott nem az.) Kitartó türelmét köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Katás egyéni vállalkozó szülése II.

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Munkaerő-közvetítés áfa

Bunna Erika

adótanácsadó

Egyéni vállalkozó kapcsoltsága

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close