1636 találat a(z) számlázás cimkére

5 százalékos lakásáfa generálkivitelező esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Beruházó cég a lakóingatlan-építést generálkivitelezőre bízta. Viszont egyes anyagok (például ablakok) számlái a beruházó nevére szólnak, nem a generálkivitelezőére. Az 5 százalékos értékesítéshez szükséges végleges építési engedély 2018. november előtti. Más építtető cégektől azt az információt kapta, hogy ha nem minden számla a generálkivitelező nevére szól, hanem mint beruházó közvetlenül is fogad be számlákat, akkor elveszíti az 5 százalékos áfával számlázás lehetőségét. Ebben kérném véleményét, hogy ez valóban fennáll-e, illetve ha igen, akkor milyen törvényi hivatkozás alapján. Válaszát előre is köszönöm.

Szállásadás számlázása Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Partnerünkben az alábbi kérdés merült fel, melyben kérném segítségét: "Szállást foglal a leendő vendég, számlára átutalja az egy éjszakára járó szállásdíjat vagy a szerződésben vállalt összeget. Megérkezik a számlára a pénz. Hogyan töltse ki a szállásadó a számlát helyesen? Mi a teljesítés időpontja? Az amikor utalta a pénzt? Mi a jogcím? Szállásdíjelőleg vagy szállásdíj 1 éjszakára? Van-e feladata az átutalt összeggel akkor, amikor megérkezik a vendég? Arra az esetre gondolok, hogy például foglalt a vendég 4 éjszakára szállást, ebből egy éjszakára járó szállásdíjat átutalt előlegként, erről a számlát kiállítottam és postáztam, majd amikor megérkezik a vendég, 3 éjszakára állítok ki számlát, tekintve, hogy átutaláskor már egy éjszakáról kiállítottam?" Válaszát tisztelettel előre is köszönöm!

Közösségi szálláshely számlája Kérdés

Tisztelt Adózóna! Segítségüket szeretném kérni az alábbi üggyel kapcsolatban: Ha egy vállalkozás a közösségen belül szálláshelyet vesz igénybe (nevezetesen Angliában), akkor milyen számlát várjon el a partnertől, hogy az azt a magyar könyvelésében szerepeltethesse, és költségként elszámolhassa? Történetesen az angol partner kijelentette, hogy nincs közösségi adószáma, ezért ilyen számlát nem tud kiállítani számunkra. Befogadható enélkül is a számla? Mit kell tennem magyar vállalkozóként az áfában? Bevallásban nem tudom szerepeltetni a közösségi adószám hiánya miatt. Kérem, segítsenek, mi ilyenkor a helyes eljárás! Köszönettel: Városi Ágnes

Kompenzálás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Partnercégünk kompenzálást szeretne végrehajtani. Az általunk kiállított számla forintban van kiállítva, az általuk kiállított számla pedig euróban. Ebben az esetben lehetséges-e a kompenzálás? Előre is köszönöm válaszát

Fuvarozás harmadik országba, illetve országból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy magyar fuvarozó kft. A kft. Svájcba tartó, illetve Svájcból induló fuvart számláz közösségi adóalany részére, áfamentesen. Ezeket az A60-as bevallásban szerepeltetni kell? Valamint szintén Svájcból, illetve Svájcba tartó fuvart közösségi adóalany (alvállalkozó) számláz be a magyar kft. részére. Itt szintén az lenne a kérdésem, hogy az összesítő nyilatkozaton szerepeltetni kell? Illetve az áfabevallásban fizetendő adó között és a levonható adó között is kimutatható? Válaszát előre is köszönöm!

Építőipari cég által vásárolt beton továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Cím ! Adott építőipari cég (ipari csarnokok betonozását végzi) csak betonozással foglalkozik. Milyen módon lehetne például, úgy számlázni, hogy a beton összege külön tételként szerepeljen a munkadíj mellett. Eddig ezek a a munkák FAD-os tételként kerültek kiszámlázásra egy összegben, tehát nem lett külön tételként feltüntetve az anyagköltség és a munkadíj. Ezek után hogyan kell számlázni az anyagköltséget és a munkadíjat ? Mind a kettő FAD-os ként kerülhet kiszámlázásra vagy például az anyagköltség áfá-san? Milyen tevékenységi körrel kell kibővíteni a cég tevékenységét? Kell-e hozzá például az ügyvetetőnek vagy az alkalmazottjának kereskedelmi végzettséggel rendelkezn ? Pénztárgép-köteles-e például a beton mint anyagköltség továbbszámlázása? Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Reinhardt Éva

Vissza nem térítendő támogatás önkormányzatnak Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy belföldi társaság (kft.) közérdekű kötelezettség vállalása keretén belül vissza nem térítendő támogatást (adományt) nyújt egy önkormányzatnak úgy, hogy az önkormányzati földút kerékpározható úttá történő kiépítését vállalja. Ezen munkát a kft. alvállalkozók, anyagbeszállítók bevonásával kívánja elvégezni. A földút az önkormányzat tulajdonában van, így a kft. által elvégzett szolgáltatás eredményeként létrejövő kerékpárút is az önkormányzaté lesz. Erről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül átadáskor. A kerékpárút kialakítása nem minősül építésengedély-köteles építési szolgáltatásnak. Kérdés: 1.) A kft. jogosult-e az alvállalkozók és beszállítók által kiállított beérkező számlák áfaösszegének levonásba helyezésére? 2.) A kft. a térítésmentes kivitelezési munkáról, szolgáltatásról (adományról) köteles-e számlát kiállítani? Ha igen, 27 százalék áfát fel kell számítania? 3.) Amennyiben áfás számlát állít ki a kft. a térítésmentes szolgáltatásról, a bruttó összeg minősül az önkormányzatnak nyújtott támogatásnak/adománynak? 4.) Ahhoz, hogy a kft.-nél a fenti támogatás a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás legyen, elegendő-e az önkormányzat által a Tao. tv. 3. sz. melléklet B)/17. pontja alapján kiállított igazolás? Válaszukat előre is köszönöm.

Katára áttérés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2018 novemberében szerződést kötött szolgáltatás végzésére. A szolgáltatás több munkafolyamatból áll, amelyek egymástól jól elkülöníthetők. A szolgáltatási díj kifizetése szerződés szerint: „Megrendelő a szolgáltatás során ellátott feladatokról, a teljesített csoportfoglalkozások száma és a benyújtott szakmai beszámoló alapján kiállított teljesítési igazolással együtt, az egyes programelemek, csoportfoglalkozások lezárását követően nyújthat be számlát.” Ezzel kapcsolatban az alábbiak a kérdésem: 1.) Mi a számla teljesítésének időpontja? A vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatokból az utolsó csoportfoglalkozást előreláthatólag 2019.07.31-ig fogja befejezni. Ebben az esetben a teljesítési időpontja az utolsó elvégzett munka dátuma? (Például 2019.07.31-e?) 2.) Vállalkozó szeretne belépni a kisadózás hatálya alá. 2019.07.01-től szeretne katás lenni. Ebben az esetben a 2019.07.31-ei teljesítési dátummal kiállított (előbb említett) számláját már kisadózóként fogja kiállítani? A katás adózási módra áttérés miatt nem kell az szja-alaphoz hozzászámítani a kiállított számlát vagy annak egy részét? 3.) Másik lehetősége a vállalkozónak, hogy befejezi a munkáját 2019.06.30-ig. Erről a számláját 2019.07.02-án fogja kiállítani. Ebben az esetben jó a teljesítés időpontjának 2019.06.30.? Ebben az esetben, ha 07.01-gyel lesz kisadózó, akkor a kiállított számla már kisadózó bevétel lesz vagy még szja-s? Köszönöm!

Teljesítés időpontjának meghatározása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk reklám-marketing szerződést köt! A szerződés aláírása 2019.05.30. A szerződés időtartama 2019. május 1-2021. április 30-áig szól! A szerződésben foglaltak szerint a tevékenység ellenértékéről szóló számlát a szerződés aláírását követően max. 30 nappal ki kell állítanunk, 90 napos fizetési határidővel. Kérdésem: mi a számla teljesítési dátuma ebben az eseten? Köszönöm válaszát! T. Ildikó

Ki, kinek, mennyit számláz? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatás három szereplős, az airbnb, a magyar közvetítője és a szálláshely bérbeadója. A vendég az airbnb-nek fizet, a bérbeadó a pénzt a magyar közvetítő cégtől kapja. Ki kinek számláz, és mennyit, ki ad számlát a vendégnek az általa fizetett összegről? Köszönettel!

Alvállalkozói anyagellátás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk gépértékesítéssel és azok felszerelésével foglalkozik. Az alvállalkozónkat, aki felszereli a készüléket, ellátnánk a kapcsolódó rögzítőanyagokkal, csövekkel. a) A szerelési költségeket csövekkel, tartóval, szerelési költséggel együtt az alvállalkozó számlázza ki a vevőnek. Hogyan tudjuk a rendszerünkből kivezetni a felhasznált anyagokat? Az alvállalkozónk alanyi mentes katás. Nem akar áfázni, mert csak áfásként tudjuk ki neki továbbszámlázni. Ismereteim szerint nem kellene neki a beszerzés áfa tartalmáról bevallást beadni, mert áfát nem tud alanyi mentesként levonni, mert ő arra hivatkozik, hogy nem akar áfabevallásokkal bajlódni, ezért nem akarja hogy neki bármit is kiszámlázzunk. b) Ha a cégvezetőnk szereli fel egyéni vállalkozó katásként, akkor neki a cég kiszámlázza az anyagokat és ő a felhasznált anyagokat számlázza ki a vevőnek. Vagy van más megoldás? Köszönettel:

Kaució gép bérbeadásakor: mikor kell róla számlát kiállítani? Cikk

Cég gép bérbeadásakor kauciót kér. Elegendő-e, ha a kauciót a könyveiben nyilvántartja mint a vevővel szembeni kötelezettséget, vagy számlát is ki kell állítani róla? – kérdezte olvasónk. Bunna Erika adótanácsadó válaszolt.

Export termék – környezetvédelmi termékdíj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy osztrák székhelyű cég reklámtartalmú kiadványt rendel magyar nyelven, a kiadvány szállítási címe, azaz a teljesítés helye Ausztria. Hogyan kell eljárni a környezetvédelmi termékdíj érvényesítésével kapcsolatban? Milyen áfatartalommal kell kiállítani a számlát?

Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk Magyarországon bejegyzett áfaalany vállalkozás. Egyik osztrák partnerünk megrendelt tőlünk egy szolgáltatást (amely nem tartozik az áfatörvényben említett főszabály alóli kivételek közé). A számlát áfamentesen állítottuk ki az áfatörvény 37. § (1) bekezdése alapján. Az osztrák partner azonban azt kérte, hogy a számlát a magyar adószámára állítsuk ki. Neki azonban Magyarországon semmiféle gazdasági illetősége nincs, mindössze regisztráltatta magát a magyar adóhatóságnál, és kapott egy magyar adószámot. Ezért továbbra is úgy gondoljuk, hogy jelen esetben a számlánkat helyesen állítottuk ki. Vagy a partner kérésére eltérhetünk az áfatörvény 37. §-ától, és kiállíthatjuk a magyar adószámára hivatkozva 27 százalékos áfával is a számlát? Kérem, hogy az áfatörvény paragrafusainak idézgetése helyett a feltett kérdésre szíveskedjen konkrét választ adni. Köszönettel: Herczeg Tibor

Németországi szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. Németországban ének mesterkurzus ellátására kötne szerződést egy iskolával, amelynek állítólag nincs adószáma. Amennyiben nem adóalanynak nyújtja a szolgáltatást a cég, az áfatörvény 43. §-a értelmében a számlát hogyan kellene kiállítani, vagy a 37. § (2)bekezdést kell alkalmazni? Köszönettel: Mohácsiné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kiskereskedelmi különadó 2020.

Antretter Erzsébet

adószakértő, mérlegképes könyvelő

Niveus Consulting Group Kft.

Családi gazdaság alkalmazottja

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close