190 találat a(z) nők 40 cimkére

Nők 40 éves nyugdíjazása III. Kérdés

Tisztelt Winkler Róbert nyugdíjszakértő! Köszönöm válaszát! De nem értek egyet vele. "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. § (6) bekezdése, többek között arról rendelkezik, hogy az 1988. január 1-jétől elért, nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereseteket, jövedelmeket naptári évenként csökkenteni kell a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékek figyelembevételével számított természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj, vállalkozói járulék, valamint 2010. január 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék összegével." Az én értelmezésem szerint a fent említett hatályos jogszabály taxatív felsorolást tartalmaz a jövedelemcsökkentés mértékéhez, és nem azt mondja ki, hogy a különböző biztosítotti jogviszonyokra az általánosan alkalmazott járulékokat kell levonni. A mai napig érvényben van az 1997.évi LXXXI. törvény20. § (1)-(2) bekezdése; 22.§ (1) bekezdése mely szerint "A havi átlagkereset meghatározása során a kereseti ( jövedelmi ) adatokat a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása alapján kell számításba venni. A heti 36 órát meghaladó munkaviszony melletti egyéni vállalkozó nyilvántartásai nem az általánosan alkalmazott járulékokat tartalmazza.Többes jogviszony alapján járulékfizető, és nem az Ön által kiegészítő tevékenységű vállalkozónak minősülő vállalkozó. Véleményem szerint az igazgatóság nyugdíjszámítása nem felel meg a törvényi előírásoknak.

Nyugdíjkedvezmények gyermekek után Cikk

A biztosítottak a kötelező társadalombiztosítás bevezetésével egyidejűleg gyermekeik után bizonyos kedvezményeket vehettek, vehetnek igénybe a nyugellátásuk megállapítása során.

Nyugdíj összege nők 40 éve után Kérdés

Tisztelt Winkler Róbert! Az ugyanezen a címen 2015. 06. hóban feltett kérdésemre szeretnék visszatérni (lent bemásolva), ugyanis ma az Onyf-nél személyesen azt közölték velem, hogy ebben az esetben csak a 40 év számít szolgálati időnek és csak 80 százalékot kapok. Azt javasolták, hogy kérjem most a nők 40 éve utáni nyugdíjat és utána dolgozzak a nyugdíjkorhatár eléréséig (2017 vége). Ezt követően kérjem a nyugdíjam összegének újbóli megállapítását és akkor fogják az egyetemi éveket is beszámítani. Kérem szíves véleményét. Köszönöm Tisztelt Szakértő! A nők 40 évnyi munkavégzése alapján történő nyugdíjba vonulás esetén a nyugdíj összegének megállapításánál a 40 éves (80 %) szorzó érvényes, vagy a felsőfokú tanulmányokat is figyelembe vevő teljes szolgálati idő alapján számolják a nyugdíj összegét? Köszönettel. Tisztelt Kérdező! A nők kedvezményes nyugdíjazása esetén is az összes megszerzett szolgálati idő - beleértve a kedvezményes jogosultsághoz figyelmen kívül hagyott időszakokat (pld: tanulmányi idő, munkanélküli ellátás, stb) – alapján kell kiszámítani a nyugdíj mértékét. Pld: az adott személy 1970.01.01.- 2015.04.30. között 4 évig felsőfokú tanulmányokat folytatott és 40 évig folyamatos munkaviszonyban állt (keresőtevékenységet folytatott), mely 40 év munkaviszony (keresőtevékenység) alapján a kedvezményes nyugdíjra jogosultságot szerez. 2015. április 30-án összesen 44 év szolgálati idővel fog rendelkezni, ezért a nyugellátás összegeként a havi átlagkeresete 88%-a illetné meg

Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó Kérdés

A kérdésem az lenne, ha van egy nők 40 éves munkaviszony után elment nyugdíjas társas vállalkozó, aki személyes közreműködés után kap 150 000 forintot, akkor milyen adó, illetve járulék vonzata van. Kell-e szochót fizetni utána? A reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte még be, vonatkozik rá a szoch 455. §-ban foglalt saját jogú nyugdíjasra vonatkozó mentesség? Köszönöm előre is a segítséget.

Nők 40: ami beszámít a nyugdíj-jogosultsági időbe, és ami nem Cikk

Nem egyszerű eligazodni a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó szabályok között. Összefoglaltuk, mi számít jogosultsági időnek, és mi nem, hogyan fordulhat elő, hogy adott esetben 40-nél több évet is kell produkálni.

Nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíjának megkapása Kérdés

A fenti témában adategyeztetési eljárás, elutasítás, fellebbezés benyújtása megtörtént. Amire választ szeretnék kapni, amennyiben a fellebbezésben benyújtott okmányok valamelyikét mégsem fogadják el, azaz időt nem ismernek el, mi a következő lépés? A kedvezményes 40 évem már megvan, január 5-étől a számolásom alapján. Nem mondok le a kedvezmény igénybevételéről. Ügyvéd? Munkaügyi bíróság vagy hova fordulhatok, ha szükséges lesz rá? Ezt már most tudnom kell, mert abban a pillanatban, ha nem jó választ kapok a fellebbezésemre, fellebbezek tovább. Köszönöm előre is!

Nyugdíj előtt... Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az egyik ügyvezető (munkaviszonyos) a "nők 40" lehetőséget kihasználva március 1-jétől szeretne nyugdíjba menni. Mikor kell megszüntetni a munkaviszonyát? Jól tudom-e, hogy ezt követően elegendő a 7 050 forintot fizetnie (ha jövedelmet nem vesz ki), és társas vállalkozónak bejelenteni? Most fognak még társasági szerződést módosítani, tudomásom szerint abban (is) jelölni kell, hogy ezt követően ügyvezetőként, megbízás alapján tevékenykedik. Mire kell még ezen kívül figyelni? Köszönöm! Vágner Emília

Nyugdijjárulék-tartozásom utólagos rendezése U-982866 Kérdés

Köszönöm írását – de nemigazán értem – ezek szerint 72 évesen mehetek kedvezményes nyugdijba?(Most 61 éves vagyok.) Az öregségi nyugdijkorhatárhoz még 3 évem van, vagy ez sem biztos? Lehet, nem írtam világosan. 2014 elején kértem szolgálati idő megállapítását, ennek 2 éve, azóta is, és most is dolgozom. Szeretnék pontositani. Idézem "A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdijra jogosultsághoz figyelembe vehető idő: 32 év 251 nap, ebből kereső tevékenységben szerzett idő: 29 év 201 nap. Az ellátás összegének megállapításakor figyelembe vehető szolg.idő: 1970.09–2009. 04-ig: 35 év 87 nap (ezt kaptam 2 éve) nem jól tudom, hogy 32 év kell a keresőtevékenyként? 1 gyermeket neveltem az 3 év 1975-től. Azt nem értem, ha 2 éve volt 35 év szolg.időm, akkor miért nem 3 kell a 40-hez? Miért 11 év? Az öregségi nyugdijhoz (1955-ös vagyok, 3 év szükséges), akkor ez a lehetőség a nyugdijba vonulásomhoz, ez a közelibb? Belezavarodtam,bocsánat,segitsen kérem! Mit ajánl, mit tehetnék? Tisztelettel köszönöm közreműködését!

Nyugdijjárulék-tartozásom utólagos rendezése Kérdés

61 éves vagyok – a nők kedvezményes (40 éves) nyugdijjogosultságom érdekében szeretnék tájékoztatást kérni. 2 éve kértem adategyeztetést, mely szerint 29 év jogosultsági időm, és közel 36 év szolgálati időm van. A NAV nem igazolt több évet, mert tartozásom van, ebben nyugdijjárulék is kamatokkal, késedelmikkel. Jelenleg is dolgozom, egyéni vállalkozóként(kényszervállalkozóként) fizetési könnyitéssel éltem, és kaptam. Kérdésem a Tisztelt adószakértőhöz az irányú, hogy érhetem el nyugdijbavonulásom mielőbbi időpontját törvényesen, becsülettel. Van-e lehetőség az elmaradt nyugdijjárulékom utólagos rendezésére, hogy biztosítási jogviszonyom keletkezzen, éveim így növekedjenek. A kamatok, késedelmik utólagos elengedése miként lenne lehetséges?Talán igy 2-3 évet tudnék a 40 évhez biztositani, melyet kölcsön segítségével tudnék talán megoldani.Tisztelettel kérem tanácsát kérdésemre.

40 év szolgálati idővel nyugdíjba menő egyéni vállalkozó Kérdés

Az egyéni vállalkozást folytató nő 40 év szolgálati idővel rendelkezik, saját jogú nyugdíjas 60 évesen. A nyugdíjazását követően – mivel nem 65 évesen ment nyugdíjba – mennyi járulékot kell fizetnie egyéni vállalkozásában, kiegészítőnek, nyugdíj melletti vállalkozónak minősül?

Nyugdíj és kereset: amikor kizárják vagy korlátozzák egymást Cikk

Dolgozhat-e a korhatár előtti ellátásban, illetve a „nők 40” jogosultság alapján nyugdíjban részesülő személy, és ha igen, mennyit kereshet? Vállalhatnak-e bárhol munkát a nyugdíjasok? Ismertetjük a legfontosabb szabályokat.

"Nők 40 év "nyugdíj melletti kereset Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társas vállalkozás tagja júliusban nők 40 éves kedvezményes nyugdíját vette igénybe. A tört évben mennyi jövedelmet vehet ki? A teljes évi jövedelemlehetőséget kihasználhatja (minimálbér 18-szorosa), vagy csak időarányosan. Köszönöm szíves válaszukat.

Az ő nyugdíjuk nő Cikk

Bejelentették a nyugdíjemelés mértékét, ám kérdéses, hogy megőrzi-e a nyugdíj a reálértékét. Marad a Nők 40 program.

Nők 40 éves nyugdíjánál a kereset számítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015 augusztusáig katás jövedelemmel rendelkező korhatár előtti ellátásban részesültem. Főállású katásként megfizettem a havi 50 ezer forint katát. 2015. augusztusban elmentem a nők 40 éves jogviszonyával nyugdíjba. 2015. október elsejétől heti 36 órás munkaviszonyban kerültem alkalmazásba. Jelen esetben a kereseti arányokat hogyan kell alkalmazni, hogy ne lépjem át a minimálbér 150 százalékát? Ha jól gondolom, ezt éves szinten kell megállapítani, azaz 1 millió 890 ezer forintig lehet jövedelmem. Jelen esetben a katás 81 300 forint vélelmezett járulékalap beszámít-e ebbe 2015. 1-8. hónap vonatkozásában? Válaszukat előre is köszönöm.

Nyugdíj: így számít a gyermekneveléssel töltött idő Cikk

Mi minősül gyermekneveléssel, gondozással, ápolással töltött időnek a nők kedvezményes nyugdíja szempontjából? Összefoglaltuk, mit kell jogosultsági időként figyelembe venni.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Osztalékelőleg adózása a kettős adóztatás szempontjából

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Ünnepnapi pótlék

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Végelszámolás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 december
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs