337 találat a(z) munkaidőkeret cimkére

Bértámogatás: már kétórás foglalkoztatás után is igényelhető lesz Cikk

Egyszerűsödik a munkahelyvédelmi bértámogatás igénylése, és bővül a kedvezményezettek köre, a támogatásokért egyszerűen és gyorsan, a https://nfsz.munka.hu/ holnapon elérhető űrlapok kitöltésével lehet jelentkezni – közölte mai sajtótájékoztatóján György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. A támogatás napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz, miután a kieső munkaidő felső határa 75 százalékra nő. A vállalkozások ezen felül mindössze 0,1 százalékos kamattal, 9 havi bérre, 2 éves futamidejű, munkahelymegtartó hitelt is kérhetnek majd.

Munkaszerződés módosítása, írásbeli jognyilatkozat közlése otthon dolgozók esetén Cikk

Jelen járványügyi helyzetben egyre gyakrabban felvetődik a munkaszerződés módosításának szükségessége. Problémát okozhat ugyanakkor, hogy a munkavállalók jelentős része otthonról végzi a munkát, így a felek közvetlen kontaktusa korlátozott. A munkaszerződést módosítani ugyanakkor csak írásban lehetséges. Ezen túlmenően a munkáltató számos, egyoldalú döntését írásba kell foglalni. Hogyan lehet ezt jelen helyzetben megtenni? Az alábbi elemzésben ezekre a problémákra mutatjuk a megoldást.

Bértámogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az új bértámogatással kapcsolatban néhány dolog tisztázatlan maradt számomra, melyben most a segítségét szeretném kérni: 1. Egyéni fejlesztési idő... Ez mit takar pontosan és ezt hogyan lehet igazolni. 2. Munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került... Tehát aki beadja a kérelmet, kellett, hogy alkalmazza a munkaidőkeretet? Aki nem bővített munkaidőkeretet az be sem adhat kérelmet? 3. Ahol már rendelet szerint kapnak járulékkedvezményt, kérhetik a támogatást? A felsorolásban nem látom kritériumnak, bár gondolom, miután egyéni elbírálás alá esik minden kérelem, majd a járási hivatal fogja ezt mérlegelni. 4. Valamint mihez képest nézik, hogy a rendelés vagy az árbevétel visszaesett, és ki vizsgálja, a NAV? És az előző hónapokhoz nézik? Az szezonális cégeknél ez nem reális. Vagy az előző évhez? Köszönöm.

24 hónapos munkaidőkeret: így lehetne javítani Cikk

A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben mind a bértámogatásról, mind a 24 hónapos munkaidőkeretről szóló rendeletek alapvető segítséget jelenthetnek a munkáltatók számára, hogy a jelenlegi nehéz körülmények ellenére képesek legyenek alkalmazásban tartani munkavállalóikat. A hosszabb munkaidőkeretet szabályozó, pénteken napvilágot látott rendelet hatékonysága ugyanakkor növelhető lenne néhány módosítással, emellett szükséges lenne a munkavállalók érdekeit védő garanciális szabályok bevezetése a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda szerint.

Munkaidőkeret átlagában pihenő nap Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünknél a munkavállalók 1 (állandó délelőtt), 2 (1 hét délelőtt, 1 hét délután) és 3 ( 1 hét délelőtt, 1 hét éjszaka, 1 hét délután) műszakban vannak foglalkoztatva. 3 havi munkaidő keretet alkalmazunk, egyenlőtlenül is beoszthatók a munkavállalók.A jelenlegi munkaidő keretünk március 01-május 31.között tart. A munkaidőkeret átlagában a rendkívüli munkavégzéssel együtt sem haladja meg a beosztott munkaidő a 48 óra munkavégzést.A napi pihenőidők: 11 és a 8 óra be van tartva. A koronavírus veszélyhelyzet ellenére cégünknél van munka. Kérdés a pihenőnapokra vonatkozik. Ha szombatra is beosztjuk mint munkanap, akkor a vasárnap lesz csak pihenőnapja. Tehát a munkaidőkeret végéig ki kell adni plusz 1 pihenőnapot. Ha viszont a szombatot nem osztjuk be munkanapnak, hanem rendkívüli munkavégzést rendelünk el, tehát elszámoljuk mint hétvégi túlóra: 100% túlórapótlékkal. (nem váltjuk meg szabadnappal és 50% túlórapótlékkal). Ekkor sincs meg a heti 2 nap pihenő, csak a vasárnap. Ekkor is (tehát amikor túlórában kifizetjük a szombatot) az elmaradó 1 pihenőnapot ki kell adnia a cégnek a munkaidőkeret végéig? A 2 és 3 műszakosoknál, tehát több műszakosoknál: szintén a munkaidőkeret átlagában ki kell adni a 2 pihenőnapot? Rájuk is vonatkozik a 105. § (1) bekezdése? Például: 10-11 napot osztunk be pihenő nélkül. aztán kiadunk 1-2 pihenőnapot. Elvileg 2 nap pihenő elmaradna. Köszönöm a válaszukat Kertész Mónika

Veszélyhelyzet: ismét változnak a foglalkoztatás szabályai Cikk

A veszélyhelyzet időtartama alatt, április 11-étől átmenetileg változik a munka törvénykönyve a ma megjelent 71. számú Magyar Közlönyben közzétett 104/2020. kormányrendelet szerint. A munkaidőkeret tartama 24 hónapra növelhető. Nem tartalmaz a kormányrendelet eltérési lehetőséget sem a munka minimális díjazásával, sem a rendkívüli munkaidővel kapcsolatban.

Így alkalmazzuk a rendkívüli munkaidő szabályait Cikk

Míg jelen járványügyi helyzetben a munkaerőpiacot az atipikus foglalkoztatási formák, azon belül a távmunka uralja, ezzel egyidejűleg (kompenzációs lépésként), illetve a járvány lecsengését követően szükségképpen növekedni fog a rendkívüli munkaidő aránya. Szükséges tehát, hogy ennek szabályait megfelelően ismerjük. A törvényi rendelkezések ismertetésével összefüggésben figyelembe vesszük a munkajogi szabályoktól eltérést engedő 47/2020. (III. 18.) kormányrendelet szabályait is.

Havibéres időkeretes távolléti díj számítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: cégünknél a havibéres dolgozók munkaidőkeretben dolgoznak. Hogyan számítódik a távolléti díj abban az esetben, ha például egy hónapban az OEP naptár szerint 20 munkanap (160 óra) van, de a dolgozók csak csak 18 napra (144 óra) vannak beosztva? Alapbér/160 vagy alapbér/144?

Meddig tartható készenlétben a munkavállaló? Cikk

Lehet-e valaki egész hónapban készenlétben? Munkát nem végez. Nem akarjuk elküldeni, és fizetés nélküli szabadságra sem akarjuk küldeni, de pillanatnyilag nem tudunk részére munkát biztosítani. A bére 20 százalékát számfejtenénk csak részére, hogy biztosítása legyen. Ez megoldható lenne így? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.

Fizetés nélküli szabadság Kérdés

Tisztelt Szakértő! Dolgozóink kéthavi munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgoznak. A fizetett szabadságokat órában tartjuk nyilván és a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesülnek a munkavégzés alól. Dolgozóink egy része ebben a hónapban március 18-áig dolgozott, március 19-étől pedig közös megállapodás alapján fizetés nélküli szabadságon vannak. Március végéig kiadtuk a munkavállalók munkaidő-beosztását. Kérdésem az, hogy a fizetés nélküli szabadság napjait március hónapban napi 8 órával kell figyelembe venni, vagy a munkaidő-beosztás szerinti munkaórával a havi munkaidő számításakor. Előre is köszönöm válaszát.

Munkaidőkeret veszélyhelyzet idején Kérdés

A 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet 6. § (4 ) bek. szerint külön megállapodást köthetünk a dolgozóinkkal, hogy az egyébként is alkalmazott munkaidőkeretet meghosszabbítsuk 1 évre (nincs kollektív szerződésünk). A kérdés ezzel kapcsolatban, hogyan kell értelmezni a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig történő alkalmazást. Például ha június végével megszűnik a veszélyhelyzet, akkor július 30-áig vissza kell állítani a munkaidőkeretet a megengedett 4 havi maximumra, akkor például ha addig összegyűjtenek -80 órát, azt nem tudják ledolgozni 30 nap alatt, így viszont semmi értelme nem lenne az éves munkaidőkeretnek. Az éves munkaidőkeret 04. 01-jétől 2021. 03. 31-éig tartana.

Koronavírus-járvány: kisokos munkáltatóknak, munkavállalóknak Cikk

A koronavírus-járvány következtében feje tetejére állt mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók élete. Nézzük meg, hogy milyen potenciális veszélyforrások leselkednek a felekre, és azokra milyen jogi megoldások találhatóak!

munkaidőbeosztás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérem szíves állásfoglalását: egy gazdasági társaság olyan üzletet működtet, mely szombaton is nyitva van, 9–12 óra között. Alkalmazottainál a munkaidőbeosztás havi munkaidőkeretben történik, egyenlőtlenül elosztva a munka- és pihenőidőt, napi 8 órás munkaidő alapulvételével. Aggályom van a szombati munkavégzéssel kapcsolatban, mert úgy tudom, hogy munkaidőkeretben történő foglalkoztatás esetén a legrövidebb beosztható időszak 4 óra naponta. Abban az esetben is igaz ez, ha az üzlet szombati nyitvatartása pusztán 3 óra? Miként tudjuk ezt úgy áthidalni, hogy ne szegjünk törvényt? A másik kérdés számomra ezzel kapcsolatban az, hogy van olyan dolgozó, aki minden szombaton dolgozik ebben a három órában, és előtte a hét 5 napján is – bár nyilván nem minden nap 8 órát. Nem aggályos az, ha így nem kapja meg a heti 2 pihenőnapját? Arról is olvastam hogy ilyen esetben elegendő lehet az, ha a pihenőidő eléri a folyamatos 40 órát, ami biztosított, mert ha szombaton 12 órakor zár az üzlet és csak hétfő reggel nyit 9-kor, akkor ez teljesül. Ezzel megfelel a cég a vonatkozó előírásoknak? A beosztás mindig összhangban van a ledolgozott órákkal. Pótlékköteles így a foglalkoztatás? Válaszát köszönöm!

Szinészek rendkívüli ideje Kérdés

Tisztelt Szakértő! Színház vagyunk és színészeinket 4 havi munkaidőkeretben foglalkoztatjuk. A munkaidőkeret végén el kell számolni a rendkívüli időket és ez mindig problémát jelent. Adott esetben, ha az időkeretben ledolgozandó órát nem lépték át a dolgozók, de a 4 hónapban pl. volt egy hét, amikor kiírt munkaidő-beosztás szerint folyamatosan 6 napon keresztül napi 10 órát dolgoztak, mert próbahét volt, akkor van-e, és mennyi a rendkívüli idő, amit el kell számolni a dolgozóknak? Figyelembe kell venni a színészek speciális esetét is, mivel a munkaidő-elszámolásnál érvényes rájuk a 2008. évi XCIX. törvény 31. § és 32. §- a is.

Heti 48 órás munkaviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk heti 48 órás munkaidőkeretben akarja foglalkoztatni a munkavállalót, rendes munkaidőben. Szerintem ez nem lehetséges, mert ha az év 52 hetéből minden héten 48 órára van beosztva a munkavállaló rendes munkaidőben, az akkor heti 48 órás munkaviszony. Szerintem nem lehet heti 48 órás munkaviszonyt létesíteni a munkavállalóval (max. 40 órásat lehet csak). Az egy másik dolog, hogy a munkaidőkeretben egyenlőtlenül osztja be a munkáltató a munkaidőt, és előfordulhat heti 48 órás beosztás is. De ennek ellenére az 1 havi vagy 4 havi munkaidőkeret végére, akkor sem lehet több a rendes munkaidőben ledolgozandó órák száma, mint a munkaidőkeret munkanapjai szorozva 8 órával, nem? Mi erről a véleménye? Köszönöm válaszát

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Antitestmérés

Lepsényi Mária

adószakértő

Harmadik országbeli állampolgár csed jogosultsága

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Kiva, társas vállalkozó

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
hirdetÉs