337 találat a(z) munkaidőkeret cimkére

Pótlékok a készenléti jellegű munkakörben Kérdés

Tisztelt Szakértők! Vállalkozásunknál a portásokat készenléti jellegű munkakörben dolgozó munkavállalónként szeretnénk foglalkoztatni. Két kérdés merül fel ezzel kapcsolatban: 1. A munkában töltött időnek ebben az esetben is a munkanapok száma * 8 órának kell lennie? Lehet-e Kell-e alkalmazni az ő esetükben a munkaidőkeretet? Ha munkaidőkeret, akkor ebben az esetben is a 4 havi elszámolás a maximum? 2. Milyen pótlékot kell részükre megfizetni (éjszaka, vasárnap, fizetett ünnep...)? Általában 12 órát dolgoznak és 24 órát pihennek. Köszönöm válaszukat!

Napi munkaidő-változás munkaidőkeretes foglalkoztatásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk napi 4 órás munkaviszonyban, (2 hónapos)munkaidőkeretben foglalkoztat egy alkalmazottat. Augusztus hónapban, vagyis hónapon belül változtatható-e a napi 4 óra 8 órára, vagy meg kell várni a hónap végét? Köszönöm.

Munkaidőkeret Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaidőkeret számításánál vetődött fel kérdés az alábbiak szerint. Órabéres és több műszakos munkavállalók 4 havi munkaidőkeretben dolgoznak. A 4 havi keret elszámolásakor összehasonlítottuk a keretben megállapított óraszámot az általános munkarend szerinti óraszámmal, és amennyiben amennyiben a keret óraszáma több az általános munkarend óraszámainál, úgy keletkezik a keret végén elszámolandó 50 százalékos túlóra. A keret óraszámának megállapításánál viszont kérdésként merült fel, hogy a nem igazolt és fizetés nélküli napokat is úgy kell figyelembe venni, mintha beosztása szerint akkor dolgozott volna a munkavállaló,vagy ezeket a nem fizetett és nem igazolt napokat a keretszámításnál figyelmen kívül hagyjuk? Úgy látjuk, hogy az Mt. csak távollétet említ ez esetben. Előre is megköszönve válaszukat

Munkaidőkeret, szombati munkavégzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaidőkeretben, gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló szombati munkavégzése esetén kell valamilyen bérpótlékot fizetni? Köszönöm.

Munkaidőkeretben való foglalkoztatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy trafik alkalmazottjának munkaszerződésében az alábbi kitétel szerepel: ”A munkarendet heti 40 órás munkaidőkeretben állapítják meg, amelyben a napi munkaidő nem lehet kevesebb 4 óránál és nem lehet több 12 óránál. Ezen belül az esetenként elrendelt túlmunka nem minősül fizetett túlórának. A heti 40 órát meghaladó előzetes munkáltatói engedély vagy utólagos munkáltatói leigazolás alapján végzett túlmunka ellenértékének elszámolása tekintetében a munka törvénykönyve 147. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. A heti munkaidő-beosztást a tárgyhetet megelőző hét utolsó munkanapján köteles a munkavállalóval egy hétre előre közölni.” A dolgozó munkarendje: 1. nap 13:30-21:00, 2. nap 6:00-13:30, 3. nap 6:00-13:30, 4. nap 13:30-21:00. Munkaszüneti napon munkarend szerint dolgozott (Pünkösd). A teljes munkaidős dolgozó hónapokon keresztül nem dolgozza le a törvényes munkaidőt a munkarendje alapján. Kérdéseim: 1. Fenti kitétel megfelel-e a jogszabályoknak különös tekintettel a munkarend kihirdetésére? 2. A változó munkarend miatt kell-e műszakpótlékot fizetni? Ha igen melyik intervallumra a példa szerint? 3. Munkaszüneti napra (példa szerint) kell-e 50 százalékos bérpótlékot fizetni? 4. Milyen szankcióval jár – a foglalkoztatóra és a dolgozóra nézve egyaránt – ha a dolgozó(k) nem dolgozzák le a törvényes munkaidőt ? A helyesbítésnek mi a módja? 5. A fizetett szabadságot fenti példa alapján mely napokra kell számfejteni? Köszönettel: Reményi Gyné

Vasárnapi munkavégzés a vendéglátásban Kérdés

Egy étterem keddtől vasárnapig tart nyitva. A dolgozók két havi munkaidőkeretben dolgoznak. Kell-e vasárnapi pótlékot fizetni a dolgozóknak és vonatkozik-e rájuk az az előírás, hogy havonta legalább egy szabad vasárnapot kell kapniuk?

Sofőr munkavégzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Autóvezetőt alkalmazna a munkáltató teherautóra (nem tachográfos autóról van szó) változó óraszámban. A munkakörébe a szállításon kívül segédmunkás jellegű (rakodás) munkafolyamat is beleszámítana. Ilyen esetben meg kell neki adni a garantált bérminimumot? Maximum hány hónapos munkaidőkeretben lehet foglalkoztatni a munkavállalót? Az autóvezető mennyi óraszámot vezethet le egyfolytában pihenőidő nélkül, illetve mennyi pihenőidőt kell számára biztosítani? Ha a vezetés után nekilát a rakodói feladatainak, a napi munkaidejét a vezetéssel együtt kell feltüntetni a jelenléti íven, amire érvényes Mt. napi 12 órás határa? Ebbe beleszámít ilyen esetben a pihenőidő is? Válaszát köszönöm

Munkaidőkeret Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaerő-kölcsönzőn keresztül foglalkoztatott munkavállalót az alábbi munkaidőkeretben szeretnék alkalmazni: – heti 6 napon, hétfőtől szombatig 10 órát dolgoznak, vasárnap pihenőnap – a 4. héten három napon dolgoznak 10 órát, 4 nap pihenőnap. Így összesen 210 órát dolgoznak egy hónapban. Ez így szabályos? Illetve van-e bármilyen felelőssége a munkáltatónak (kölcsönbeadó cégnek) a jelenléti ív, munkaidőbeosztás miatt, ha azt nem ők írják, hanem a kölcsönvevő cég?

Megjelent a júniusi VálaszAdó Cikk

Vaskos adócsomagot nyújtott be a kormány, a tervezett módosításokról az Adózóna is számos cikkben beszámolt. Jelentős könnyítés, hogy elhalasztanák a számlázó programok NAV-hoz történő bekötését, s nem változna a belföldi összesítő jelentésben feltüntetendő számlák köre és értékhatára.

Rendkívüli munkavégzés munkaidőkeretben II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tehát akkor a 12 óra többlet órára – függetlenül attól, hogy előre elrendelt túlóra, mely a beosztásban rögzítve volt, vagy a beosztáson felül rendelte el váratlanul a munkáltató –, ugyanúgy egyformán jár a havi munkabéren felül a 12 óra túlórára jutó alapbér és az 50 százalékos bérpótlék?

Munkaidőkeret – vasárnapi munkavégzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkavállalóink 1 havi munkaidőkeretben dolgoznak (kezdő nap a hó első napja, utolsó nap a hó utolsó napja). Munkaidő-beosztás nem készül a munkavállalók részére, mivel mindig hétfőtől péntekig tart a munkahét, a munkáltatói tájékoztatóban pedig meg van határozva az egyenlőtlen munkaidő-beosztás lehetősége törzsidő (9-15 ó) és peremidő meghatározásával. Amennyiben évente 2-3 alkalommal szükségessé válik egy-egy szombat iés vasárnapi munkavégzés, hogyan tudjuk a munkaidő-beosztást úgy elkészíteni, hogy a hétvégi munka ne minősüljön munkaidőkereten felüli (rendkívüli) munkavégzésnek? Természetesen azt feltételezve, hogy a havi ledolgozott órák száma egyező lenne a munkaidőkeret óraszámával. Egyébként a hétvégi munka egy-egy kiállításon való részvételt, vagy egy 3-4 napos külföldi kiküldetés egyik napját (tanulmányút vagy tárgyalás) jelentené, amire napidíjat is kapnak, de gondolom, ennek nincs relevanciája. Azt gondoljuk: ha szombati napra osztjuk be munkavégzésre, ehelyett egyszerűen kap egy szabadnapot és rendben van. Megtehetjük-e, hogy havi 1 vasárnapra úgy osztjuk be, hogy ehelyett kap egy pénteki vagy hétfői szabadnapot? Ekkor kötelesek vagyunk-e bármilyen pótlék fizetésére? (Vállalkozásunk nem tartozik az Mt. 101. § i) bekezdése alá.) Ha e hétvégi munka napi 12 óra lenne már a munkaidő-beosztás szerint is, ebben az esetben is elegendő 1,5 nap szabadnapot adni helyette? Előre is köszönöm válaszát!

Rendkívüli munkavégzés munkaidőkeretben Kérdés

Tisztelt Szakértők! Cikkükben hivatkozott két esetben hogyan kell eljárni a bérpótlék számítását illetően? Tehát ha a rendkívüli munkavégzés a beosztástól eltérően történik, illetve ha a rendkívüli munkavégzés eleve le volt fektetve a beosztásban. Tehát például, ha a dolgozónak a kéthavi munkaidőkeret végén 12 óra többlet ledolgozott órája van 161 000 Ft/hó havibér mellett, a fenti két esetben hogyan kell a bérpótlékot számítani [műszakpótlék, éjszakai pótlék nincs, ünnepnapi munkavégzés 12 óra volt, vasárnapi pótlék nem jár (étterem)]? A munkaidőkeret első hónapjában egyezett a ledolgozott óraszám a teljesíthető órák számával, míg a második hónapban keletkezett a többletóra.

Munkaidőkeret: így kell munkabért és bérpótlékot fizetni Cikk

Munkaidőkeret, azaz egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a munkabér havi összege a munkaidő-beosztás függvényében ingadozhat, bizonyos bérpótlékok fizetése pedig a munkaidőkeret lejárta utáni időszakra tolódhat.

Munkaidőkeret túllépése Kérdés

Tisztelt Cím! Cégünk egy munkavállalóját tehergépjármű-vezető munkakörben alkalmazzuk 2 havi, 4 órás munkaidőkeretben. Milyen plusz költsége van a cégnek az alapbér (havibér) fizetésén kívül, ha a munkavállaló túllépi a 2 havi munkaidőkeretét? Ezt hogyan kell bizonylatolni, kell-e igazolni mindkét fél részéről? A másik kérdésem, hogy ha egy fuvarnál 2 tehergépjármű-vezető váltja egymást, akkor az az idő minek számít, amikor az egyik sofőr nem vezet, jár-e arra az időre valamilyen juttatás neki? Köszönöm.

Elszámolás a munkaidőkeret végén órabéres dolgozóknál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkavállalóink órabéres foglalkoztatásban, 4 havi munkaidőkeretben, napi 12 órás műszakbeosztásban (45 perces munkaközi szünettel) dolgoznak. Munkaidőkeret végén a 4 hónap alatt ténylegesen ledolgozott óraszám kevesebb, mint a 4 havi törvényes munkaidő alapján megállapított munkaidőkeret óraszáma. Havi bérezés esetén az állásidőre járó bért akkor is ki kell fizetni a dolgozónak, ha a ledolgozott óraszám nem éri el a törvényes munkaórák számát. Kérdésünk, hogy az órabéres dolgozóinknál is szükséges-e követni az előbbi gyakorlatot, miszerint kevesebb ledolgozott óraszám mellett is ki kell fizetni legalább a törvényes munkaórának megfelelő munkabért? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Társasház – bérbeadás szja

Lepsényi Mária

adószakértő

Nem saját tulajdonú ingatlan bérbeadása

Lepsényi Mária

adószakértő

Ingatlannal rendelkező társaság bejelentése

Kocsis Zoltán

közgazdász

Dr. Szeiler & Partners Könyvelő és Adótanácsadó Iroda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close