101 találat a(z) megszűnés cimkére

Végrehajtó megszűnése Kérdés

T. Adózóna! Végrehajtó iroda 2018. január 1-jétől akkor működhet, ha a vezető rendelkezik jogi diplomával, vagy felvették jogi egyetemre. Ha ez nincs, akkor az iroda a törvény erejénél fogva megszűnik. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt hogyan kell lebonyolítani, illetve milyen bevallásokat kell beadni.

Így járnak az alkalmazottak, ha megszűnik a munkáltató Cikk

Előző írásunkban azt elemeztük, hogyan szállnak át a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek munkajogi jogutódlás esetén az átadóról az átvevő munkáltatóra. Nézzük meg egy példa segítségével, mik az alkalmazottak lehetőségei, ha a munkáltató jogutód nélkül szűnik meg!

Megszűnik a munkáltató – mi lesz az alkalmazottakkal? Cikk

Míg a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével a munkaviszony minden további intézkedés nélkül megszűnik, addig munkajogi jogutódlás esetén a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át, tehát minden ugyanabban a mederben folyik tovább. Cikkeinkben két példa segítségével tekintjük át a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével és a munkajogi jogutódlással kapcsolatos szabályokat.

Egyéni vállalkozás megszüntetése, újrainditása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó kénytelen megszüntetni vállalkozását (rokkantsági ellátás megállapítása miatt), majd pár nap múlva újra kiváltja vállalkozói igazolványát. Több milliós árukészlete, részben amortizált tárgyi eszközei vannak. Véleménye szerint "el kell játszani" a megszűnést (például készletek miatti fizetendő áfa), vagy lehet folyamatosan könyvelni, mivel az éves bevallásban úgyis összeadódik a "két" vállalkozás? Köszönöm válaszát !

Osztalék kifizetése vállalkozás megszűnése esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Június 30-án befejezte tevékenységét egy kft. Ezt a cégbíróságnak is bejelentette. Leadta a bevallásait. Elkészítette a zárómérlegét. A mérlegben a jegyzett tőkén kívül még van eredménytartalékban pénze ,amit osztalékként ki tudna fizetni. A pénz nem áll rendelkezésére, mert a NAV-nál van túlfizetésként. Kifizetni csak akkor tudja, ha visszakapta a pénzét. Ha ez megvalósul, az osztalék utáni szja-t mint magánszemély fizeti be az adóhivatalnak, vagy a kft.-nek kell leadni pótlólag egy 1708-ast és a vállalkozás utalja? Válaszukat előre is köszönöm.

Egyéni vállalkozás megszűnésekor selejtezés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozás megszüntetésével kapcsolatos teendőkről szeretnék érdeklődni. Elsősorban a megmaradt árukészlet – köztük dohánytermék – és tárgyi eszközök leselejtezésével kapcsolatosan. Milyen módon kell a selejtezést elvégezni, megszűnésnél az eredményre van-e hatása, esetlegesen áfavonzata stb.? Ha lehetséges mindenre kiterjedő (megszűnéssel kapcsolatos) részletes tájékoztatást szeretnék kérni. Válaszát előre is köszönöm!

Előnyösen változnak a katázás szabályai Cikk

Több ponton is kedvező változásokat fogadott el a katás adózókra a tavaszi adócsomagban az Országgyűlés.

Munkaviszony megszűnése végelszámolás alatt? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk (kft.) a közeljövőben végelszámolását tervezi. Mikor kell (lehet) a dolgozók munkaviszonyának megszűnését kezdeményezni? Addig a kft. végelszámolása nem érhet véget, míg a dolgozók felmondási (felmentési ) ideje le nem telik? A 60 évet betöltő dolgozók milyen szociális ellátásban bízhatnak, ha nem sikerül munkahelyet találniuk?

Megszűnő cégek nyomában: harmaduk kényszertörléssel tűnik el Cikk

Idén, az első négy hónapban a cégbíróságok 4378 vállalkozás nevét húzták ki kényszertörléssel a céglistáról, 32 százalékkal kevesebbet, mint 2016 első négy hónapjában (6429). A 2012 augusztusában bevezetett jogintézmény hozzájárult a gazdálkodási fegyelem javításához – tájékoztat a feketelista.hu portál, amelyen a 14 közhiteles állami nyilvántartásnak csak az egyike a kényszertörölt cégek köre.

Kft., kötelező jegyzett tőke módosítása Kérdés

Egy kft. 500 ezer forint tőkével alakult, ezt az összeget kellett megemelni 2017.03.15-éig 3000 ezer forintra. A társaság azonban nem kívánja emelni törzstőkéjét, így vagy átalakulásról vagy megszűnésről kell határoznia. Ellene azonban, egy vitatott, kártérítésből származó kötelezettség miatt peres eljárás van folyamatban már 2015. évtől. Az első fokú bíróság ezen kft.-t kötelezte a megállapított kártérítés megfizetésére, ezt a döntést azonban a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte (az első fokú bíróság illetékességének hiánya miatt) úgy, hogy teljesen új első fokú eljárást rendelt el. A másodfokú bírósági ítélet már jogerős, azonban az új elsőfokú bírósági eljárás még nem indult el, idézést, végzést az új eljárás megindításáról nem kaptunk. Ilyen esetben, hogyan jár el jogszerűen a kft., hogy a törzstőke emelésének hiánya miatt ne kapjon az illetékes hatóságtól büntetést? A peres eljárás alatt indítható végelszámolás saját elhatározásból? Mivel a kötelezettség jogosságáról jogerős bírósági végzés még nem született, így a "hitelezők" azt jogosan nem követelhetik, tehát ők nem indíthatnak felszámolási eljárást. Vagy felszámolási eljárást kell indítani még akkor is, ha nem ismerjük el a kötelezettségünket? Ez utóbbit ki indíthatja? Mi a megfelelő eljárás peres eljárás alatt, ha nem szeretné a kft. törzstőkéjét emelni?

Katás adózó megszűnése, a készlet megítélése? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyéni vállalkozó 2017. január 1-jétől a kata szerinti adózást választotta, áfafizetésre kötelezett adóalanyként. A december 31-ei anyagkészletet leltár szerinti értéken nyilvántartásba vette. Az anyagbeszerzések áfája korábban levonásra került. Tevékenységét március 16-án megszünteti. Kérdésem, hogy a nyilvántartott anyagkészlet értéke most a katás bevételét növeli, illetve van-e áfafizetési kötelezettsége? Válaszukat előre is köszönöm.

Átlépés katából Kérdés

2013.06.10. óta katás, főállású egyéni vállalkozó 2017.03.31-én kilép a kata alól és 2017.04.01-től belép főállású egyéni vállalkozóként az szja alá. Jól gondolom-e, hogy a katából kilépéssel kapcsolatban az alábbi teendők vannak: 1) 17T101E nyomtatványt 2017. 03 hónapban beadni és a 14. sor „A kata-adóalanyiság megszűnése: Ha a bejelentés hónapjának utolsó napjával nem kívánja alkalmazni a kisadózó adózók tételes adójára vonatkozó rendelkezéseket, ezt a megfelelő sorban elhelyezett X-el jelölheti. A kisadózó vállalkozásra vonatkozó rendelkezéseket a bejelentés hónapjának utolsó napján még alkalmazni kell, az adóalanyiság a következő hónap első napján szűnik meg.” X beírása után a vállalkozó 2017.04.01. napjával már nem tartozik a kata hatálya alá. 2) 17KATA nyomtatvány beadása az adóalanyiság évközi megszűnése esetén: az adóalanyiság megszűnését követő 30. nap, jelen esetben 2017.01.01-2017.03.31-i időszakról 2017.04.30-áig. 3) Helyi iparűzési adó változás bejelentő + bevallás a kata adóalanyiság megszűnését követő 15 napon belül a katás időszakról: 2017.01.01-2017.03.31. időszakról 2017.április 15-éig. 4) 2014. évben beadta a 14T1041 bejelentőlapot: 1341.kóddal főfoglalkozású egyéni vállalkozó, így mivel a státusza nem változik, gondolom, hogy ezzel nincs teendő. Van-e még valami teendő az átlépéssel kapcsolatban? Még egy kérdés: jól gondolom továbbá, hogy az egyéni vállalkozó csak 2019.01.01, napjától választhatja újból a katát?

Egyesület megszüntetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy egyesület, amely már évek óta nem működik, tevékenységet nem folytat, bevétele és kiadásai sincsenek. Egy kevés adóssága van a gazdátlansága révén. Bírságot szabtak ki rá, illetve a bank is felmondta a folyószámla-szerződését. Szeretne megszűnni, de még az erről szóló határozatot sem tudják összehozni, mert a tagokat nehéz megtalálni, és egy gyűlésre invitálni. Milyen lehetőség adódik az egyesület törlésére? Régen még közhasznú volt, de idővel hivatalból ezt a státuszt is törölték. Mivel már nem köteles kettős könyvvitelt vezetni, áttérhet a pénzforgalmi nyilvántartásra, és adhat le PK-141-es bevallást év végi zárásként? Az áttérést kell jelezni valamelyik hatóságnak? Válaszát előre is köszönöm!

Szabadságról lemondás Kérdés

Tisztelt szakértő! gyeden lévő munkavállaló közös megegyezéssel szeretné megszüntetni a munkaviszonyát, mert pályázat miatt főfoglalkozású egyéni vállalkozóvá kell hogy váljon. A munkáltató és a munkavállaló között létrejöhet-e olyan egyezség a munkaviszony megszűnését követően, hogy a munkavállaló lemond a szabadságmegváltás összegéről? Ha ez lehetséges, akkor a munkáltatónak keletkezik-e járulékfizetési kötelezettsége? Másik lehetőség: lemondó nyilatkozat egyezség keretében. A dolgozó felmond. A munkavállaló és munkáltató megegyezik abban, hogy a munkaviszony megszűnik a felmondás napjával és a dolgozó szabadság megváltásra nem tart igényt. Ebben az esetben nincs mit számfejteni és nincs járulékbevallási és fizetési kötelezettség sem?

Megszűnő egyéni vállalkozó tárgyi eszközei Kérdés

Tisztelt Szakértő! Jelenleg szünetelő (2016.10. hótól) egyéni vállalkozó rendelkezik 2015-ben vásárolt nagy értékű tárgyi eszközzel (kb. 2,7 M Ft nyilvántartási értékű). A vásárlás évében veszteséges volt, így bár az eszköz kizárólag üzemi célt szolgál, az értékcsökkenés megkezdésének évében (2015-ben) a nettó értéket nem tudta elszámolni, mint osztalékalap csökkentő tételt. Kérdéseim: 1. Ha eladná az eszközt a megszűnés előtt, akkor az eszköz eladási árával szemben tudja-e érvényesíteni a nyilvántartás szerinti értéket mint költséget a 1753 záró szja bevallásában (értékcsökkenés elszámolva 2016.09.30-ig)? 2. Ahhoz, hogy értékesítse az eszközt, újra kell-e indítani például 1 napra a vállalkozást, hogy utána szüntesse meg véglegesen? 3. Amennyiben szünetelésből szűnik meg, szünetelés alatt értékesítheti-e az eszközt, és amennyiben igen, akkor az a vállalkozásból származó jövedelem lesz, vagy magánszemélyként egyéb jövedelem? Ha magánszemélyként egyéb jövedelem vagy ingóságértékesítésből származó, akkor milyen költséget számolhat el az eladási árral szemben? 4. A megszűnés évéről benyújtandó szja-bevallásban a korábbi évek nyilvántartott vesztesége is csak az adóévi nyereség 50 százalékáig vehető figyelembe, vagy megszűnéskor nem kell alkalmazni az 50 százalékos szabályt?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Nemzetközi fuvar áfája

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szabadságmegváltás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close