619 találat a(z) kapcsolt vállalkozás cimkére

Kapcsolt vállalkozás – kölcsön kamata Kérdés

Tisztelt Adózóna! A következő kérdésre kérjük a válaszukat: egy magyar kft. fióktelepet nyitott Szerbiában. Az első évben a kft.-nek kölcsön formájában meg kell finanszíroznia a fióktelep működését. Kérdés: kell-e a kft.-nek ez után a kölcsön után kamatot számítania, ha igen, ennek mértéke szabályozott-e. Válaszukat köszönjük!

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Cégünk február közepétől 51 százalékot vásárol meg a szomszédos kft.-ből. Üzleti kapcsolatban állunk már több éve. Az 51 százalékos tulajdonszerzés kapcsán kapcsolt vállalkozás leszünk-e, vonatkozik-e ránk a transzferár-nyilvántartás kötelezettsége, illetve mit értünk az 50 milliós határ alatt? Ez a határ cégenként vonatkozik vagy össze kell számítani (például 50-50 millió, vagy 20-30 millió)? Vonatkozik-e ránk a létszám és árbevétel összeszámítása (például iparűzési adó kiszámításánál).

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott két kft, „X” és „Y”. „X” Kft. tulajdonosai: a, b, c, d magánszemélyek. A négy magánszemély egymásnak testvérei, valamennyien 25 százalékban tulajdonosai a cégnek. „Y” Kft. tulajdonosai: a-né, b-né, c-né és d-né, vagyis az előző négy fiútestvérnek a feleségei. Itt is 25-25 százalék a tulajdonosi részesedés. A hölgyek egyébként nem közeli hozzátartozói egymásnak. Kérdésem, hogy a két vállalkozás kapcsoltnak tekinthető-e? Van még a „képben” egy szociális szövetkezet is, amelynek jelenleg 8 tagja vagy: a-né, (igazgatósági tag) b-né, (igazgatósági tag) c-né, d-né, (igazgatósági tag) e (a, b, c, d, f testvére) f (a, b, c, d, e testvére) e férje a Cigány Önkormányzat. Valamennyien egyenlő 12,5 százalékos tulajdonosi részesedéssel. Kérdésem ugyanaz, hogy fennáll-e a kapcsolt viszony valamelyik céggel? Köszönöm szépen a segítséget! Vágner Emília

Kapcsolt vállalkozások: bt. és egyéni vállalkozás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az alábbi esetre nézve kérem a segítségüket és megerősítésüket: Adott egy katás bt. és egy katás egyéni vállalkozás. A katás bt. katás beltagja és az egyéni vállalkozó egyenesági rokonsági viszonyban vannak. A két vállalkozás között egyetlen tranzakció történik, egy darab tárgyi eszközt ad bérbe a bt. az egyéni vállalkozónak. Ügyfélkörük ugyan azonos, de egymás között nem történt semmilyen számlázás vagy egyéb tranzakció. Kérdésem az lenne, hogy a kapcsoltsággal és az egybeszámítással kapcsolatosan milyen teendői vannak a két vállalkozásnak? Véleményem szerint az egyetlen bérbeadással kapcsolatos tranzakciót a bt.-nek be kell jelentenie a NAV-nak 15 napon belül. A kapcsoltsági viszony miatti egybeszámítás pedig nem releváns és nincs teendő, mert nem megrendelő-megbízott viszonylatban áll fenn a kapcsolt viszony. Válaszukat nagyon várom, segítésüket előre is köszönöm.

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A feleség katás egyéni vállalkozó szeretne lenni. A férj 100 százalékban tulajdonos és ügyvezető egy kft.-ben. A feleség adminisztrációs szolgáltatást számlázna a férj kft.-jének és egy másik cégnek. A férj és feleség vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak tekinthető-e?

Kapcsolt vállalkozás-e Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésünk, hogy kapcsolt vállalkozás-e két betéti társaság, ha az egyik normál adózású, kültagja, aki egyben ügyvezetője és többségi tulajdonosa is egy másik katás bt. beltagjának testvére? (Az utóbbi beltag a katás bt.-ben nem vesz részt személyesen a bt. tevékenységében) Kapcsolt vállalkozás a két bt. ilyen esetben? Válaszukat előre is köszönve tisztelettel: Molnár Tibor

Kapcsolt-e egy vállalkozás, ha az egyikben csak együttes az aláírási jog? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott két vállalkozás: az egyikben a tulajdonos önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető. Ugyanez a személy egy másik vállalkozásban nem tulajdonos, hanem vezető tisztségviselő. A vezető tisztséget azonban csak együttes aláírási joggal tudja megvalósítani. Ha jól értelmezem a törvényeket, e két társaság nem fog kapcsoltnak minősülni? Egy másik kérdésem: ha adott egy egyéni vállalkozó, aki ugyanebben a társaságban csupán együttes ügyvezetési joggal rendelkezik, nem tulajdonos, ebben az esetben sem minősül kapcsolt vállalkozásnak? Válaszukat előre is köszönöm!

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy egyszemélyes kft. ("A" Kft.), a tag és az ügyvezető ugyanaz a magánszemély. Az "A" Kft. tulajdonosának egyik szülője alapított egy kft.-t ("B" Kft.). Ebben a kft.-ben a szülő 49 százalékban tulajdonos, tag. Az ügyvezetője egy harmadik személy. Kapcsolt vállalkozásnak tekinthető-e az "A" és "B" Kft., a gyermek-szülő kapcsolat okán? Válaszát köszönöm!

Engedményezés, beszámítás számvitele Kérdés

’A’ és ’B’ Kft. kapcsolt vállalkozások. Mindkét cégben ugyanaz a tulajdonos magánszemély van 100 százalékban. Mindkét cégnél magas pénztárállomány és az állandó finanszírozási probléma. A következőképpen szeretnék megoldani a fenti problémákat (Kiegészítés: mindkét cégnél korábbról született már osztalék döntés) ’A’-ban osztalékot fizetnek nettó 12 750 ezer Ft értékben, így a pénztárállomány ezzel csökken, maradna további 7 250 ezer Ft a pénztárban. ’B’-ben osztalékot fizetnek nettó 19 125 ezer Ft értékben, de miután a pénztárban csak 12 millió Ft a fedezet, ezért a magánszemély a különbözetet átruházza és engedményezi, azaz az osztalék hiányzó 7 125 ezer Ft-t a ’B’ cég helyett ’A’- ból veszi fel. Korábban a ’B’ cég 7 125 ezer Ft kölcsönt adott ’A’ cég számára. Az osztalékfizetés engedményezésnél ezt a kölcsönt beszámítják. Jól gondolom-e, hogy az osztalékfizetésnél az engedményezést B: egyéb bevétel/ A: egyéb ráfordítással szemben, a hitel beszámítást pedig fordítva B: egyéb ráfordítás/ A: egyéb bevétellel szemben kell könyvelni? Köszönöm ha válaszolnak, üdvözlettel CsK

Transzferárnyilvántartás-készítési kötelezettség II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! A mellékelt kérdés, és a kapott válasz alapján újabb kérdés merült fel bennem. Az eredeti kérdésben említett társaságok más gazdasági esemény kapcsán is érintettek lehetnek nyilvántartás készítésében, a vállalkozások kapcsolódó vállalkozások tulajdonosi egyezőség miatt, az egyik kisvállalkozás ingatlant és ingó eszközöket ad bérbe kapcsolódó vállalkozásainak. A bérbeadás értéke együttesen, illetve egy társaság esetében önállóan is meghaladja éves szinten az 50 millió forintos értékhatárt. A kérdésem a következő lenne: köteles-e valamennyi kapcsolódó vállalkozás transzferár-nyilvántartást készíteni, vagy csak abban az esetben szükséges ez, ha a két társaság között eléri az 50 millió forintot a bérbeadás értéke, és ketten együtt már középvállalkozásnak minősülnek? A többi társaság bár az összevont méretük miatt kötelezettek lennének, de abban az esetben, ha a bérbe adó és a bérlő társaság között az ügylet értéke nem éri el az 50 milliós értékhatárt és/vagy összevontan kisvállalati méretűek maradnak, akkor nem válnak kötelezetté? Eredeti kérdés, és válasz: https://adozona.hu/kerdesek/2019_1_9_Transzferar_nyilvantartas_keszite_jts

Kapcsolt vállalkozás megítélése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Két testvér (A és B) 50-50%-os tulajdonos X cégben, ahol „A” személy az ügyvezető. Ugyanezen testvérpár 50-50%-ban tulajdonos Y cégben, ahol „B” személy az ügyvezető. Y cég 1/1 arányú tulajdonosa Z cégnek, ahol „B” magánszemély az ügyvezető, tehát közvetetten Z cégben is „A” és „B” magánszemélyek az 50-50%-os tulajdonosok. A konkrét kérdésem, hogy a Tao. tv. 4. § 23. a)–c) pontjai szerint X cég (közvetetten) kapcsolt vállalkozások-e Z céggel gazdasági tevékenységük kapcsán? Megköszönve válaszát üdvözlettel: Bakonyi Mónika

Kapcsolt vállalkozás? Kérdés

Egy kft. nehézáru-forgalmazással foglalkozik. Az ügyvezető katás egyéni vállalkozóként végzi a kiszállítást. A kft. – amennyiben az ügyvezető egyéni vállalkozása végzi a szállítást – a szállítási díjjal megegyező kedvezmény ad a vevőnek bizonyos összeg felett. A webáruházban ez ingyenes szállításként jelenik meg. A vevő így két számlát kap. Helyes-e ez így? Ha így csináljuk, van-e bármi többlet adóvonzata ennek?

Nonprofit szervezet kapcsolt vállalkozása: díjfizetés, árazás Cikk

Kell-e szerződésben rögzíteni és díjkötelesek-e a nonprofit közhasznú társaságnak a tulajdonában álló nonprofit kft.-vel való viszonyában a kht. által nyújtott adminisztratív szolgáltatások, ha igen, van-e valami követelmény az árazásukkal kapcsolatosan? – kérdezte az Adózóna olvasója. Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt.

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

A kft.-ben két tulajdonos van, az egyik 10, a másik 90 százalékban. A 10 százalékos tulajdonos egyben az A Kft. ügyvezetője is. B Kft. 100 százalékos tulajdonosa az "A" Kft.-ben 10 százalékos tulajdonnal rendelkező tagnak a lánya. B Kft. ügyvezetője nem tulajdonos, alkalmazott ügyvezető. "A" és "B" Kft. között üzleti kapcsolat van. Ez kapcsolt vállalkozás-e?

Nonprofit szervezet kapcsolt vállalkozása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nonprofit közhasznú társaságunk 100 százalékos tulajdonában áll egy nonprofit kft. A kft. nem rendelkezik saját dolgozókkal, ügyvezetője nem alkalmazott. A nonprofit kft. kizárólag üzleti tevékenységet folytat, ehhez megbízási és vállalkozási szerződéseket köt. A tevékenység lebonyolításában az anyaszervezet jelentősen támogatja azzal, hogy munkatársai az Nkft. működéséhez szükséges adminisztratív feladatokat (jogi háttér biztosítása, szerződések írása, könyvelés és bérszámfejtés vezetése, adózás és egyéb beszámolás kezelése, levelezés kezelése stb.) ellátják. Kérdésem, hogy szükséges-e a nonprofit közhasznú társaságnak a nonprofit kft.-vel való viszonyában az ellátott adminisztratív feladatokat szerződésben rögzíteni, illetve szükséges-e ebben az esetben díjfizetés megállapítása. Kérdésem továbbá, hogy van-e valami követelmény ebben az esetben a szolgáltatás elvárt árával (piaci árazás) kapcsolatosan. (A közhasznú társaság mentes a társasági adó alól, míg az Nkft. alanya annak.)

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Vendéglátó egység nyitása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Garázskapucsere

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Egyéni vállalkozó szja-bevallása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close