619 találat a(z) kapcsolt vállalkozás cimkére

Helyi adó sávos számítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunknak van egy 100%-os tulajdonában álló leányvállalata. Első ízben fordul elő, hogy a leányvállalat árbevétele meghaladja az 500 millió forintot, ezért sávos adószámítás szükséges, és mivel kapcsolt vállalkozás, az anyavállalat adataival összevontan kell a számítást elvégezni. A törvényből számomra nem teljesen világos a helyi adó alapjának kiszámítása a leányvállalatnál. Az anyavállalat árbevétele 2400 millió Ft, elabé 1950 millió Ft, a leányvállalat árbevétele 950 millió Ft, elabé 910 millió Ft. Válaszát előre is köszönöm.

Cég vásárol céget Kérdés

Munkáltatóm "A" Kft. Az ügyvezető egyben 100%-os tulajdonosa is "A" Kft.-nek. "B" Kft.-ben 30% tulajdonrésszel rendelkezik. "B" Kft.-től "A" Kft. megvásárolja a 70% tulajdonrészt. Lehet-e mindkét cégben ügyvezető ugyanaz a személy? "B" Kft. alvállalkozója lesz "A" Kft.-nek. Ez kapcsolt vállalkozás? "B" Kft.-ben eszközök, tehergépkocsik vannak. A vételárban külön kell szerepeltetni az eszközöket? Mert gondolom, ezekre áfát kell fizetni, és mi van az eszközök vételárán felüli vételárral áfa vonatkozásban? A vételár várhatóan magasabb lesz a cég valódi értékénél, ezzel mi a teendőm? Mire kell különös gondot fordítanom az ügylet könyvelése során? Köszönöm előre is a segítségüket!

Transzferár-nyilvántartás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk kapcsolt vállalkozásban áll egy másik kft.-vel! Transzferár-nyilvántartást kell készítenünk, amit eddig meg is tettünk, egy külsős könyvvizsgálóval. Az interneten megpróbáltam utánajárni, hogy a nyilvántartást készítő ki lehet, köti-e valami végzettséghez. Az egyik társaság alkalmazottjaként, mérlegképes könyvelő, illetve adótanácsadói végzettséggel elkészíthetem a nyilvántartást? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Fedor Krisztina

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft. ügyvezetője, aki egyéni vállalkozó. Az egyéni vállalkozó és családtagjai részesedése összesen a kft.-ben 33%-ot tesz ki. Az egyéni vállalkozó kapcsolt vállalkozás-e a kft.-vel? Köszönettel: Kiss Anita

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Cím! Az alábbi kérdés megválaszolásában kérem szíves segítségüket. 2019.01.01-től bekerült a Tao törvény kapcsolt vállalkozásokról szóló 4. § 23. g) pontjába az alábbi rendelkezés: g) * az a)-c) alpontban foglaltaktól függetlenül akkor is létrejön a kapcsolt vállalkozási viszony a 11. pont, az 53. pont és a 8. § (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában, ha az adózó és más személy viszonylatában legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett szavazati jog részesedés, vagy legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett tőkerészesedés, vagy legalább 25 százalékos nyereségrészesedés áll fenn, azzal, hogy ezen rendelkezések alkalmazásában az f) alpontban foglaltak teljesülését nem kell vizsgálni, A Tao törvény 53. pontja az adózás szempontjából különálló adózó fogalmát ismerteti, mely szerint: 53. * adózási szempontból különálló adózó: olyan adózó, amely nem tagja összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő vállalatcsoportnak, nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban más személlyel és külföldön nem rendelkezik telephellyel; Ennek értelmezéséhez kérnénk szíves segítségüket. Az illetéktörvény alapján (ami a tao törvényre hivatkozik) kapcsolt vállalkozás a 25% részesedés, vagy ezt a részesedést csak az adózási szempontból különálló adózó jogállásánál (ha jól értem a vállalkozások közötti kamat tao módosítása kapcsán) kell vizsgálni? Köszönettel, Laczkó Mónika

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Egy kft. tulajdonosai férj és feleség 50-50%-ban. Mindketten ügyvezetőként szerepelnek a társasági szerződésben, személyesen a férj vesz részt a kft. irányításában, a feleségnek van egyéni vállalkozása, melyben dolgozik. Az a kérdésem, hogy ha a feleség vásárolna a kft.-től tárgyi eszközt, ez kapcsolt vállalkozási ügyletként szerepelne-e? Válaszukat előre is köszönöm.

Kapcsolt vállalkozásnak számít-e? Kérdés

Egy középvállalkozás tulajdonosi szerkezete jelenleg 2 belföldi magánszemély 50-50%-os megoszlásában van. A vállalkozás a tulajdonosi szerkezet megváltoztatását tervezi. 20%-kal egy 3. magánszemély szállna be, akinek többségi befolyása van egy kft.-ben – közeli hozzátartozó kapcsolat áll fenn a jelenlegi egyik tulajdonossal. További 20%-kal szállna be egy 4. magánszemély, akinek többségi tulajdonlása van egy nagyvállalatban – rokoni viszony áll fenn a jelenlegi másik tulajdonossal. A két eredeti tulajdonos tulajdonrészei 30-30%-ra csökkennének. Az új tulajdonosi szerkezet alapján kapcsolt vállalkozásnak fognak-e minősülni? Miután magánszemélyként szereznek tulajdonrészt, a transzferár-nyilvántartás fog-e rájuk vonatkozni? Valamint a folyó, illetve lezárt uniós forrású fejlesztések összeadódnak-e? Megtisztelő válaszukat ezúton is nagyon köszönjük! Üdvözlettel, Kiss Anna

Katás számlázása Kérdés

Kedves Szakértő! Katás, nyugdíjas egyéni vállalkozó egy kft. egyik ügyvezetője. A kft.-nek nem tulajdonosa. Számlázhat-e a lft.-nek mint katás egyéni vállalkozó ügyviteli szolgáltatást? Válaszát előre is köszönöm.

A kapcsolt vállalkozás értelmezése kiva választása esetén Kérdés

A 2012. évi CXLVII. tv. (Kiva tv.) a 2. § 9. pontjában a kapcsolt vállalkozás fogalmát a Tao. tv. 4. § 23. pontjára hivatkozva határozza meg. Nyilván ezt a fogalmat kell alapul venni a Kiva tv. 16. § 3. bek. alkalmazása során, a bevétel- és létszámadatok egybeszámítása alkalmával is. A jogbizonytalanságot az okozza, hogy 2019. január 1-jétől a Tao. tv. 4. § 23. pontja további g) ponttal egészült ki, bővítve ezzel a kapcsolt vállalkozás fogalmát. A kereszthivatkozások szövevényét tovább fokozza a beiktatott 53. számú pont, amely az "adózási szempontból különálló adózó" fogalmát definiálja. Kérdés: helyes-e az a jogértelmezés, amely a kiva választhatóságát csak a Tao. tv. 4. § 23. pont a)–f)-ig terjedő alpontjai alapján tartja szükségesnek vizsgálni? Ha igen, akkor nem volna-e célszerű a Kiva tv. 2. § 9. pontját ennek megfelelően módosítani, kiegészíteni? Keszthelyi László

Kapcsolt vállalkozás fogalmának értelmezései – 2. rész Cikk

2019-től a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint a kapcsolt vállalkozás fogalmát nem minden esetben azonosan kell értelmezni.

Kapcsolt vállalkozás az adózásban 2019 – példákkal Cikk

2019-től a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint a kapcsolt vállalkozás fogalmát nem minden esetben azonosan kell értelmezni. A szabályok alkalmazásakor háromféle kapcsolt fogalom különböztetendő meg.

Éves beszámoló Kérdés

Tisztelt Szakértő! A számviteli törvény 9. § (2) bekezdése szerinti határértékeket kapcsolt vállalkozások tekintetében (anya-lánya) egybe kell-e számítani? A 117. § (1) bekezdése szerinti értékeket összesítve nem érik el a szervezetek. Előre is köszönöm válaszát!

Kapcsolt vállalkozás meghatározása Kérdés

Kíváncsi Fülöp tulajdonosa „A” cégnek 70 százalékban (Kérdező Pál 30 százalékban). Kíváncsi Fülöpnek van egy másik cége „B” is, amiben 100 százalékban tulajdonos. Az „A” cég társasági szerződésében leírják, hogy a többségi tulajdonos Kíváncsi Fülöp, de az ő szavazatának aránya csak 30 százalék (Kérdező Pál rendelkezik a szavazati aránynak a 70 százalékával). „A” és „B” cég között folyamatos gazdasági kapcsolat van. A kérdésem az, hogy ebben az esetben „A” és „B” cég kapcsolt vállalkozásnak tekintendő-e? Azaz kapcsolt vállalkozásnál a tulajdonosi arányt vagy a szavazati (befolyásolási) arányt kell figyelembe venni? Válaszukat előre is köszönöm.

Tao tv. 4. § 23. g) értelmezése Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 2019. 01. 01-jétől hatályos 4. § 23. (kapcsolt vállalkozás) g) pontjának értelmezésében kérnénk a segítségüket. Ugyan a g) a rendelkezései valóban csak a 4. § 11. pontra, a 4. § 53. pontra és a 8. § (1) bekezdés f) pontjára vonatkoznak, de nekünk a törvény megfogalmazásából úgy tűnik, hogy kvázi mindenki „különálló adózó”, aki nem tagja vállalatcsoportnak és még nem kapcsolt vállalkozás, így pedig az a)-c) pontbeli esetekben a többségi befolyás helyett 25%-ot kell alkalmazni (ráadásul a nyereségrészesedést is nézni kell), ami elég jelentős változás a kapcsolt vállalkozás definíciójában. Helyesen értelmeztük ezt az új rendelkezést (4. § 23. g) pont)? Segítségüket nagyon köszönjük! Üdvözlettel: Molnár Tibor

Kapcsolt vállalkozás II. Kérdés

https://adozona.hu/kerdesek/2019_1_30_Kapcsolt_vallalkozas_txd Tisztelt Erdős Gabriella! A fenti URL kódon megadott válaszát nagyon szépen köszönöm. A család szeretné úgy átalakítani a cégstruktúrát, hogy ne álljon fenn a kapcsolt viszony. Ehhez kérném szépen a megerősítését, hogy az alábbi esetben függetlennek tekinthetők-e a társaságok. „X” Kft tulajdonosai: „b” és „d” magánszemélyek, „a” és „c” csak ügyvezetők maradnak „b” és „d” mellett. „Y” Kft. tulajdonosa: „c”-né A szociális szövetkezet tagjai: „a”-né „a”-né fia „e” férje „f” férje cigány önkormányzat két független magánszemély. Köszönöm szépen a segítségét! Vágner Emília

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Vendéglátó egység nyitása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Garázskapucsere

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Egyéni vállalkozó szja-bevallása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close