599 találat a(z) kapcsolt vállalkozás cimkére

Kapcsolt vállalkozás-e Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésünk, hogy kapcsolt vállalkozás-e két betéti társaság, ha az egyik normál adózású, kültagja, aki egyben ügyvezetője és többségi tulajdonosa is egy másik katás bt. beltagjának testvére? (Az utóbbi beltag a katás bt.-ben nem vesz részt személyesen a bt. tevékenységében) Kapcsolt vállalkozás a két bt. ilyen esetben? Válaszukat előre is köszönve tisztelettel: Molnár Tibor

Kapcsolt-e egy vállalkozás, ha az egyikben csak együttes az aláírási jog? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott két vállalkozás: az egyikben a tulajdonos önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető. Ugyanez a személy egy másik vállalkozásban nem tulajdonos, hanem vezető tisztségviselő. A vezető tisztséget azonban csak együttes aláírási joggal tudja megvalósítani. Ha jól értelmezem a törvényeket, e két társaság nem fog kapcsoltnak minősülni? Egy másik kérdésem: ha adott egy egyéni vállalkozó, aki ugyanebben a társaságban csupán együttes ügyvezetési joggal rendelkezik, nem tulajdonos, ebben az esetben sem minősül kapcsolt vállalkozásnak? Válaszukat előre is köszönöm!

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy egyszemélyes kft. ("A" Kft.), a tag és az ügyvezető ugyanaz a magánszemély. Az "A" Kft. tulajdonosának egyik szülője alapított egy kft.-t ("B" Kft.). Ebben a kft.-ben a szülő 49 százalékban tulajdonos, tag. Az ügyvezetője egy harmadik személy. Kapcsolt vállalkozásnak tekinthető-e az "A" és "B" Kft., a gyermek-szülő kapcsolat okán? Válaszát köszönöm!

Engedményezés, beszámítás számvitele Kérdés

’A’ és ’B’ Kft. kapcsolt vállalkozások. Mindkét cégben ugyanaz a tulajdonos magánszemély van 100 százalékban. Mindkét cégnél magas pénztárállomány és az állandó finanszírozási probléma. A következőképpen szeretnék megoldani a fenti problémákat (Kiegészítés: mindkét cégnél korábbról született már osztalék döntés) ’A’-ban osztalékot fizetnek nettó 12 750 ezer Ft értékben, így a pénztárállomány ezzel csökken, maradna további 7 250 ezer Ft a pénztárban. ’B’-ben osztalékot fizetnek nettó 19 125 ezer Ft értékben, de miután a pénztárban csak 12 millió Ft a fedezet, ezért a magánszemély a különbözetet átruházza és engedményezi, azaz az osztalék hiányzó 7 125 ezer Ft-t a ’B’ cég helyett ’A’- ból veszi fel. Korábban a ’B’ cég 7 125 ezer Ft kölcsönt adott ’A’ cég számára. Az osztalékfizetés engedményezésnél ezt a kölcsönt beszámítják. Jól gondolom-e, hogy az osztalékfizetésnél az engedményezést B: egyéb bevétel/ A: egyéb ráfordítással szemben, a hitel beszámítást pedig fordítva B: egyéb ráfordítás/ A: egyéb bevétellel szemben kell könyvelni? Köszönöm ha válaszolnak, üdvözlettel CsK

Transzferárnyilvántartás-készítési kötelezettség II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! A mellékelt kérdés, és a kapott válasz alapján újabb kérdés merült fel bennem. Az eredeti kérdésben említett társaságok más gazdasági esemény kapcsán is érintettek lehetnek nyilvántartás készítésében, a vállalkozások kapcsolódó vállalkozások tulajdonosi egyezőség miatt, az egyik kisvállalkozás ingatlant és ingó eszközöket ad bérbe kapcsolódó vállalkozásainak. A bérbeadás értéke együttesen, illetve egy társaság esetében önállóan is meghaladja éves szinten az 50 millió forintos értékhatárt. A kérdésem a következő lenne: köteles-e valamennyi kapcsolódó vállalkozás transzferár-nyilvántartást készíteni, vagy csak abban az esetben szükséges ez, ha a két társaság között eléri az 50 millió forintot a bérbeadás értéke, és ketten együtt már középvállalkozásnak minősülnek? A többi társaság bár az összevont méretük miatt kötelezettek lennének, de abban az esetben, ha a bérbe adó és a bérlő társaság között az ügylet értéke nem éri el az 50 milliós értékhatárt és/vagy összevontan kisvállalati méretűek maradnak, akkor nem válnak kötelezetté? Eredeti kérdés, és válasz: https://adozona.hu/kerdesek/2019_1_9_Transzferar_nyilvantartas_keszite_jts

Kapcsolt vállalkozás megítélése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Két testvér (A és B) 50-50%-os tulajdonos X cégben, ahol „A” személy az ügyvezető. Ugyanezen testvérpár 50-50%-ban tulajdonos Y cégben, ahol „B” személy az ügyvezető. Y cég 1/1 arányú tulajdonosa Z cégnek, ahol „B” magánszemély az ügyvezető, tehát közvetetten Z cégben is „A” és „B” magánszemélyek az 50-50%-os tulajdonosok. A konkrét kérdésem, hogy a Tao. tv. 4. § 23. a)–c) pontjai szerint X cég (közvetetten) kapcsolt vállalkozások-e Z céggel gazdasági tevékenységük kapcsán? Megköszönve válaszát üdvözlettel: Bakonyi Mónika

Kapcsolt vállalkozás? Kérdés

Egy kft. nehézáru-forgalmazással foglalkozik. Az ügyvezető katás egyéni vállalkozóként végzi a kiszállítást. A kft. – amennyiben az ügyvezető egyéni vállalkozása végzi a szállítást – a szállítási díjjal megegyező kedvezmény ad a vevőnek bizonyos összeg felett. A webáruházban ez ingyenes szállításként jelenik meg. A vevő így két számlát kap. Helyes-e ez így? Ha így csináljuk, van-e bármi többlet adóvonzata ennek?

Nonprofit szervezet kapcsolt vállalkozása: díjfizetés, árazás Cikk

Kell-e szerződésben rögzíteni és díjkötelesek-e a nonprofit közhasznú társaságnak a tulajdonában álló nonprofit kft.-vel való viszonyában a kht. által nyújtott adminisztratív szolgáltatások, ha igen, van-e valami követelmény az árazásukkal kapcsolatosan? – kérdezte az Adózóna olvasója. Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt.

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

A kft.-ben két tulajdonos van, az egyik 10, a másik 90 százalékban. A 10 százalékos tulajdonos egyben az A Kft. ügyvezetője is. B Kft. 100 százalékos tulajdonosa az "A" Kft.-ben 10 százalékos tulajdonnal rendelkező tagnak a lánya. B Kft. ügyvezetője nem tulajdonos, alkalmazott ügyvezető. "A" és "B" Kft. között üzleti kapcsolat van. Ez kapcsolt vállalkozás-e?

Nonprofit szervezet kapcsolt vállalkozása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nonprofit közhasznú társaságunk 100 százalékos tulajdonában áll egy nonprofit kft. A kft. nem rendelkezik saját dolgozókkal, ügyvezetője nem alkalmazott. A nonprofit kft. kizárólag üzleti tevékenységet folytat, ehhez megbízási és vállalkozási szerződéseket köt. A tevékenység lebonyolításában az anyaszervezet jelentősen támogatja azzal, hogy munkatársai az Nkft. működéséhez szükséges adminisztratív feladatokat (jogi háttér biztosítása, szerződések írása, könyvelés és bérszámfejtés vezetése, adózás és egyéb beszámolás kezelése, levelezés kezelése stb.) ellátják. Kérdésem, hogy szükséges-e a nonprofit közhasznú társaságnak a nonprofit kft.-vel való viszonyában az ellátott adminisztratív feladatokat szerződésben rögzíteni, illetve szükséges-e ebben az esetben díjfizetés megállapítása. Kérdésem továbbá, hogy van-e valami követelmény ebben az esetben a szolgáltatás elvárt árával (piaci árazás) kapcsolatosan. (A közhasznú társaság mentes a társasági adó alól, míg az Nkft. alanya annak.)

Kapcsolt vállalkozások között kölcsön elengedése Kérdés

Tisztelt szakértő, szeretném tájékoztatását arról, hogy ha kapcsolt vállalkozás lemond a másik kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsönéről, van-e adóalap-növelés, illetve kell-e illetéket fizetni az összeg után? Köszönöm.

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az "A" társaság ügyvezetője XY, tulajdonosa XY gyermeke. Az "A" társaság 100 százalékos tulajdonosa "B" vállalkozásnak. XY egyéni vállalkozóként szeretne jutalékot számlázni "B" társaságnak. Kérdésem az lenne, hogy "B" társaság és XY egyéni vállalkozó között fennáll-e a kapcsolt vállalkozási viszony? Válaszát előre is köszönöm.

Kiva feltétele, kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kiva adózás kedvező lehetőségeiről szóló NAV tájékoztató alapján kérdezem, hogy "a kapcsolt vállalkozások adataival együttesen kiszámított bevétele várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot" feltételnek megfeleléshez figyelembe kell-e venni a kata adózás alá belépni kívánó társaság bevételi adataihoz annak 100 százalékban külföldi tulajdonosának – számunkra ismeretlen – várható bevételi adatait is? A 100 százalékban külföldi tulajdonos társaság ügyvezetője nyilatkozott arról, hogy nincs a társaság tényleges tulajdonosai között 25 százalék tulajdonosi részesedést elérő vagy meghaladó tulajdonos személy. A december 20-ai bejelentkezési határidő miatt kérem szépen a segítségüket, melyet előre is köszönöm!

Kapcsolt vállalkozás lehet-e egy külföldi egyéni vállalkozó? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy lengyel egyéni vállalkozó Magyarországon kft.-t alapított, amelyben egyedüli tulajdonos és ügyvezető is egyben. A magyar kft. üzleti kapcsolatban áll (számláz) a lengyel egyéni vállalkozással. Kérdésem lenne, hogy a lengyel egyéni vállalkozás kapcsolt vállalkozása lesz-e a magyar kft-nek? Válaszukat előre is köszönöm.

Kapcsolt fél Kérdés

Tisztelt Szakértő, Hivatkozva a https://adozona.hu/kerdesek/2018_12_5_Kapcsolt_fel_meghatarozasa_sqk kérdésre szeretnék válaszolni, hogy ellentmondást érzek egy korábbi ezzel kapcsolatos választ illetően: Tagi kölcsön (2017. 11. 01., Kneitner Lea válaszadó: "Ha a társaság többségi tulajdonosa nyújtja a tagi kölcsönt, a tag és a cég között többnyire fennáll a kapcsolt vállalkozási viszony. Amennyiben kamatmentes a tagi kölcsön, egyéb bevételekkel áll szemben a kamatráfordítás. Az összeg a piaci kamaton alapul, számítási módszereket az 1996. évi LXXXI. trv. (a társasági adóról és az osztalékadóról) nyújt. A lekönyvelt piaci kamatösszeg adóalap-növelő tételt jelent." Kneitner Lea), ahol piaci kamatösszeg növelő tételként írja elő a kamatmentes tagi kölcsön kamatát. Mit értelmezek rosszul? Köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Gyerektartás

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Lakásétterem

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Ingatlan tulajdonjogának átadása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close