599 találat a(z) kapcsolt vállalkozás cimkére

Társaságiadó-törvény szerinti kapcsoltság Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély egyik társaságban többségi tulajdonos és ügyvezető. Másik társaságban 60%-os tulajdonos (osztalékot is ez alapján kap), de a szavazati aránya 50%. A két társaság a társaságiadó-törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak számít-e? Köszönettel: Jancsó Katalin

Kölcsönelengedés kapcsolt vállalkozások között Kérdés

Egy gazdasági társaság 2017-ben kölcsönt nyújtott egy másik, vele kapcsolt jogviszonyban lévő kft.-nek. 2019-ben a két kft. megegyezett egymással, hogy a nyújtott kölcsön egy részét, illetve az erre eső kamatot a hitelező véglegesen elengedi az adós cégnek. Ebben az esetben számvitelileg egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként könyvelendő a tranzakció, de a társasági adóalap megállapításánál hogyan kell helyesen eljárni az adós, illetve a hitelező társaságnál? Köszönöm válaszukat.

20 millió forinttal is büntetheti a NAV a kapcsolt vállalkozásokat Cikk

December 31-éig nyilatkozniuk kell a 2018-as üzleti évet érintően a CbC (Country-by-Country) jelentésben érintett hazai vállalkozásoknak, ha el akarják kerülni a NAV által kiróható súlyos bírságot. A jelentéstételre nem kötelezett cégeknek is érdemes a tavaly óta történt esetleges változásokra figyelmet fordítaniuk – emlékeztet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

Kapcsolt vállalkozás bejelentése Kérdés

Kérem segítségüket abban a kérdésben, hogy egy adószámos magánszemély ügyvédnek, aki kapcsolt vállalkozásban áll egy társasággal, be kell-e jelentenie az ügyvédnek, és milyen nyomtatványon azt társaságot, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban van? Köszönöm válaszukat. Pappné

Anyavállalat, könyvvizsgálat és az éves beszámoló Kérdés

75%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező társaság (kapcsolt vállalkozás) nem éri el a könyvvizsgálati értékhatárokat. Ez esetben az anyavállalatnak éves beszámolót kell készítenie, és közzétennie, vagy készíthet egyszerűsített éves beszámolót? Ha éves beszámolót kell készíteni a 75%-ban tulajdonos cégnek, akkor a leányvállalatának is éves beszámolót kell készítenie? Amennyiben az előbbi feltétellel (75% tulajdoni hányad) rendelkező társaság könyvvizsgálatra kötelezett, akkor éves beszámolót kell a kapcsolt vállalkozásoknak készítenie, vagy egyszerűsített éves beszámolót nyújthat be? Anyavállalat 100%-ban tulajdonos könyvvizsgálatra kötelezett, anya- és leányvállalat készíthet-e egyszerűsített éves beszámolót, vagy csak éves beszámolót? Köszönettel: Négyökrűné

Kapcsolt vállalkozások a számvitelben Kérdés

Tisztelt Adózóna! Kapcsoltsági kérdéssel (számvitel) fordulok önökhöz. Adott egy cégcsoport az alábbi feltételekkel (részesedés = szavazati jog): "A" cég 100% tulajdonosa "B" és "H" cégnek. "B", "C" és "D" vállalkozások egyenlő arányban tulajdonolják "F" vállalkozást. "B" és "E" vállalkozások egyenlő arányban tulajdonolják "G" vállalkozást. "C", "D" és "E" vállalkozások tulajdonosai külön magánszemélyek. Mivel a számviteli törvény elég szűken fogalmaz a kapcsolt vállalkozás fogalmának meghatározásakor, az alábbi kérdéseim vannak: 1. "B", "C", "D" és "F" vállalkozások kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e? Ha igen, kik között jön létre a kapcsolt viszony? Pl. "B" és "C" között? 2. "F" és "G" vállalkozások kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e egymás viszonylatában? Konkrétabban azért fontos, hogy melyik mérlegsoron szerepeltetjük "F" és "G" közötti ügyleteket ("F" és "G" beszámolóiban). 3. "B" és "H" vállalkozások kapcsolt vállalkozások-e egymás viszonylatában (hasonlóan a 2-es ponthoz)? 4. 1-es kérdés azzal a feltétellel, hogy "A"-t kihagyjuk, tehát "B" tulajdonosa is külön magánszemély? Ezt azért kérdezem, mert a törvény úgy fogalmaz, hogy kapcsolt "az 1. pont szerinti anyavállalat és a 2-3. pont szerinti vállalkozások..." (hangsúlyt az "és"-re tenném). Tehát mi történik akkor, ha a közös vezetés ugyan megvalósul, de egyik szereplő sem rendelkezik anyavállalattal? Kérem, ahol lehetséges, hivatkozzanak pontos törvényi részletre válaszuk során! Segítségüket előre is köszönöm.

Kapcsolt vállalkozások Kérdés

Tisztelt Szakértő! "A" cégben 66 százalék tulajdonrésszel rendelkezik egy magyar magánszemély, "B" cégben pedig 100 százalék tulajdonrésszel "A" tulajdonosának az édesapja. "A" cég tulajdonosának nincs "B"-ben tulajdonrésze. Kérdésem, hogy az egyenes ági rokonság miatt kapcsolt vállalkozásnak számít-e a két cég?

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi adózás-illetékfizetés kapcsán felmerült kérdésünk lenne: “A” Kft. mérlegének eszköz során, több mint 75% értékben ingatlant tulajdonló Kft. “A” Kft. tulajdonosa BELIZE-ben bejegyzett offshore társaság. Az offshore társaság tulajdonosai 60-40%-ban (1-es és 2-es számmal jelölve) egy testvérpár. 1-es testvér létre hoz egy “B” Kft.-t, azt 100%-ban magánszemélyként tulajdonolva. Amennyiben “B” Kft. megvásárolja az offshore társaságtól “A” Kft. üzletészét, akkor kapcsolt vállalkozások közötti üzletrész adásvételről beszélhetünk, és így nincs illetékfizetés, az üzletészadásvételt követően? [Mivel a kapcsolt vállalkozások közötti üzletrész adásvételnél (ingatlant tulajdonló társaságok esetén) nincsen illeték fizetési kötelezettség.] Várjuk válaszukat, köszönettel!

Kapcsolt vállalkozás megítélése, bejelentése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kapcsolt vállalkozással kapcsolatban kérném a segítségét, az alábbiakra szeretném megtudni a választ: 1. "A" egyszemélyes kft.-ben 100%-os magánszemély tulajdonos van, "B" kft.-ben az "A" kft. tulajdonosának fia és annak felesége van 50-50%-ban, kérdés, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e? Ha igen, be kell-e jelenteni az adóhatóságnak a kapcsoltság tényét, ha nem létesül köztük kereskedelmi kapcsolat? 2. "A" kft.-ben 50-50%-ban tulajdonos két magánszemély, ahol az egyik egyéni vállalkozó is, kérdés, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e és, ha igen, be kell-e jelenteni ezt a tényt akkor is, ha nincs kereskedelmi kapcsolat köztük? 3. "A" egyéni vállalkozó, aki "B" betéti társaságban katás kültag, és ügyvezető egyben, + édesanyja a beltag, kapcsolt vállalkozásnak számítanak-e, ha igen, be kell-e jelenteni azt a tényt, kereskedelmi kapcsolat nélkül is? Köszönettel.

Kapcsolt vállalkozások közötti számlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy szlovák cég nagyértékű ipari gépeket értékesít Magyarországra, amelyhez garanciában szervizszolgáltatás is tartozik. A szervizszolgáltatást a szlovák cég magyar kapcsolt vállalkozása végezné. Van-e annak akadálya, hogy a magyar cég továbbszámlázza a szlovák kapcsolt vállalkozásának a szerviz-munkadíjat? Mire kell figyelni a számlázásnál? Lehet-e EU-áfamentesen számlázni a szlovák cég felé, függetlenül attól, hogy Magyarországon történik a szervizszolgáltatás-nyújtás?

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Adott egy ügyvédi iroda (ami 100%-osan egy személy tulajdona) és a tulajdonos az iroda vezetője is. Ez a személy egy másik gazdasági társaságban ügyvezető igazgató (de nem tulajdonos). Ez az ügyvédi iroda és a gazdasági társaság kapcsolt vállalkozás avagy nem? Köszönöm a választ előre is!

Kapcsolt vállalkozás megítélése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kapcsolt vállalkozások megítélése szempontjából szeretném kérni a segítségét. "A" társaság tulajdonosi szerkezete: 38% "B" magánszemély, 31% "C" társaság, 31% "D" társaság. Álláspontunk szerint a társaságnál többségi befolyással egyik tulajdonos sem rendelkezik. Kérdésem, hogy a kapcsolt vállalkozási jogviszony megállapításához a cégben lévő "C" és "D" társaság tagok tulajdonosi körét vizsgálni szükséges? Ha igen, milyen mélységig? A magánszemély és egyenes ágbeli rokonainak részesedése más cégekben mikor és hogyan adódik össze? Köszönettel: Szombati Imréné

Műemléki ingatlanok adóalap-kedvezménye, II. rész. Vásárlás, önellenőrzés Cikk

Cikksorozatunk második részében a műemléki ingatlannal, a nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlannal, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlannal (a továbbiakban együtt: műemléki ingatlan) kapcsolatos beruházás, karbantartás, felújítás adóalap-kedvezményének gyakorlati alkalmazása során felmerülő egyes kérdéseket válaszolunk meg: vásárlás mint beruházás, több ütemű beruházás, önellenőrzés.

Kapcsolt vállalkozás meghatározása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem kapcsolt vállalkozás meghatározásával kapcsolatos. Van A Kft., amiben a férj 25%-ban tulajdonos, B egyéni vállalkozás (az árbevétel meghaladja 150 millió forintot), terméket értékesít A-nak, tulajdonos a férj felesége. A-nak kapcsolt vállalkozása-e a B? Van a C Kft., amiben az egyik tag 30%-ban tulajdonos. D Kft. szolgáltatást végez C-nek. D Kft. tulajdonosa a C Kft. tagjának a fia. C-nek kapcsolt vállalkozása-e D?

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Tanácsadó! Egy egyéni vállalkozó (anya) és egy társaság tulajdonosa (apa) nem házastársak, de van egy közös gyermekük. Lehetséges-e kapcsolt viszony a közös gyermekre, mint harmadik személyre vagy bármi egyébre tekintettel az egyéni vállalkozás és a cég között az alábbi esetek valamelyikében? a.) Az apa 50%-ban tulajdonos egy kft.-ben (a másik 50% nem rokoné), ahol ügyvezető (egyedül), és személyesen is közreműködik; b.) Az apa 50%-ban tulajdonos egy bt.-ben (a másik 50% nem rokoné), ahol beltag, ügyvezető (egyedül), és személyesen is közreműködik; c.) Az apa 50%-ban tulajdonos egy bt.-ben (a másik 50% nem rokoné), ahol kültag, ügyvezető (egyedül), és nem személyesen közreműködő. A kérdésemet szeretném kiterjeszteni azokra az esetekre is, amikor az apának 50%-ot meghaladó részesedése van. Másik kérdésem a kapcsolt vállalkozásokra előírt bejelentési kötelezettségre vonatkozik. A tulajdonosi kölcsönnel kapcsolatban a NAV a korábbi években telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy az nem tartozik a bejelentési kötelezettséggel érintett ügyletek körébe, mára azonban már ide sorolják. Hogyan kellene eljárni abban az esetben, ha az első kölcsönnyújtás már 2003-ban megtörtént, és a.) a kölcsönzés alkalmanként ma is előfordul; b.) a pénzkölcsönzés utoljára 2016-ban történt. Előre is köszönöm válaszukat. Üdvözlettel: Szalay Veronika

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Gyerektartás

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Lakásétterem

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Ingatlan tulajdonjogának átadása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close