54 találat a(z) közösségi szolgáltatás cimkére

Közösségi szolgáltatás árbevétel számla önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy közösségi szolgáltatásértékesítésről szóló számla áfabevallás után lett könyvelve, nem került a bevallásba. Véleményem szerint az eset az Art. 56. § (3) szerint nem önellenőrzéses, mert az adóhelyesbítés összege nulla forint, különösen, hogy a nulla forint az nem is a fizetendő és levonandó összege, mint termékértékesítésnél lenne. Ugyanakkor a bevallásból hiányzik, az A60-ból is, a közösségi partnerral való összevetés hozza a különbséget. Kérem, válaszoljon, mi a teendő? Válaszát előre is köszönöm.

Autókereskedés: beszerzés járulékos költsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! https://adozona.hu/kerdesek/2019_5_15_Autokereskedes_afaelszamolas_dck válaszát köszönettel megkaptam. A helyes elszámolási rend kialakítása érdekében szeretném további segítségét kérni. Amennyiben jól értelmeztem válaszát, két lehetőség állhat fenn: 1.) A használt gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó, közösségi szolgáltatásként kiszámlázott aukciós és adminisztrációs díjakat járulékos költségnek vesszük. Ebben az esetben a közösségi szolgáltatás után az áfát megfizetjük, de levonásba nem helyezhetjük, viszont a különbözeti áfa alapjának számításakor a beszerzési árba beszámíthatjuk. 2.) A szóban forgó költségeket nem járulékos költségként értelmezzük. Ekkor a közösségi szolgáltatás utáni áfát befizetjük és le is vonhatjuk, a különbözeti áfa kiszámításakor viszont ezeket nem vehetjük figyelembe. Mi alapján tudom eldönteni, hogy melyik eljárás választása helyes? Vagy esetleg bármelyiket választhatom, mivel a ténylegesen befizetendő áfa szempontjából a végeredmény ugyanaz?

Közösségi szolgáltatás igénybevételének bevallása – előleg Kérdés

Kedves Adózona! Egy kezelésünkben lévő kft., amely áfafizetési kötelezettségeit az általános szabályok alapján állapítja meg („2”-es az adószáma) a Google írországi kirendeltségétől igénybe vesz szolgáltatást. A társaság a bankon elutalt előlegről nem kap számlát a Google-től. A Google az előleg felhasználásáról havonta számlát állít ki, ezt az ügyfelünk részére megküldi. A végszámla áfát nem tartalmaz. Mindkét félnek van közösségi adószáma. A havi szolgáltatásra felhasznált előleg jellemzően nem azonos az előlegként elutalt összeggel. A kft. a törvényi előírásoknak megfelelően az elutalt előleg hónapjában az áfát bevallja és megfizeti, de ebben a hónapban az áfát levonásba nem helyezi. Majd a következő hónapban a szolgáltatás igénybevételéről szóló számla alapján az áfát visszaigényli, mivel az a tevékenységével összefügg, és ezzel egy időben nem állít be a kft. fizetendő áfát a bevallásába, mert azt már az előző hónapban az elutalt előleg után bevallotta és megfizette. Így a 65-ös bevallásban feltüntetett adatok nem egyeznek meg az A60-as bevallásban elvárt azonos mértékű áfa bemutatására (a befizetendő azonos a levonásba helyezhető áfa összegével). Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben hogyan kell helyesen eljárni?

Közösségi szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésem megválaszolásában szeretném szíves segítségét. Magyarországon belföldi telephellyel és közösségi adószámmal rendelkező vállalkozás, ezen a telephelyen autójavítást végez közösségi adószámmal rendelkező (román) vállalkozás felé. Külön tünteti föl a számlán az anyagköltséget (áfamentes), valamint a szolgáltatást. A munkavégzés Magyarországon történik. A számlázóprogram a szolgáltatásra felszámítja a 27% áfát. Kérdésem az, helyes-e így a számla kibocsátása, hogy az anyag áfamentesen, a szolgáltatás áfásan kerül feltüntetésre. Segítségét megköszönve, további sikeres munkát kívánok!

Közösségi szolgáltatás nyújtása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretnénk egyéni vállalkozást indítani, kizárólag közösségi (Hollandia) szolgáltatásnyújtás történne benne. Mindkét fél rendelkezne közösségi adószámmal. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e áfamentesen számlázni abban az esetben, ha alanyi adómentes az egyéni vállalkozás, és mi a helyzet akkor, ha áfás? Köszönettel: Varjú Csilla

Közösségi szolgáltatásbeszerzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk igénybe vett szolgáltatást egy román, nem áfakörös cégtől. A szolgáltatást közösségi adószám nélkül számlázták ki áfamentesen, arra hivatkozva hogy ők otthon sem fizetnek áfát, nem kell nekik közösségi adószám. Kérdésem az lenne, hogyan kell szerepeltetni ezt az esetet az áfabevallásban és a közösségi összesítő nyilatkozaton? Mivel a teljesítés helye itt volt Magyarországon, ezért ugyanúgy 27 százalékos közösségi szolgáltatásigénybevétel, mint egy áfafizetésre kötelezett cégtől? A A60-as nyomtatványon pedig adószám helyett 0-ás vagy 1-es kóddal lejelenteni? Válaszát előre is köszönöm.

Közösségi szolgáltatás igénybevétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi áfamentes egyéni vállalkozó a Facebook-on reklámoz, amiről számlát kap; a számla 0 százalék áfát tartalmaz. Közösségi adószámmal rendelkezik. Kérdésünk, hogy az áfabevallásban mely soron kell aszerepelnie a fenti számlának, illetve az A60-as bevallás mely soraiban kell feltüntetni? Fizetendő áfa keletkezik-e ez után a számla után, vagy a fizetendő sorban, illetve a levonató sorban is is szerepelnie kell ennek a tételnek – tehát fizetnie nem kell?

Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás Kérdés

Magyar gazdasági társaság belföldi székhelyû irodaházának belsõépítészeti felújítását román gazdasági társasággal végezteti 5 hónap leforgása alatt. A belsõ mukálatok, kivitelezési feladatok nem hatóságiengedély-kötelesek. Az áfatörvény 39. § (1) bekezdése szerint ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol az ingatlan van. A 140. § b) a 39. és 40. §, a 42. §, valamint a 44. és 45. § bármelyikét kell alkalmazni, az adót a szolgáltatást igénybe vevõ belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön. Mi az adójogi megítélése az ügyletnek, közösségi vagy egyenes adózású? A gazdasági letelepedést milyen jogszabály írja elő, mikor kell a román cégnek magyar adószám kiváltását kérnie? Mi a fenti gazdasági esemény helyes adózási megítélése?

Közösségi szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösségi adószámmal rendelkező belföldi székhelyű cég végez épületbontást Ausztria területén közösségi adószámmal rendelkező osztrák egyéni vállalkozó megrendelőnek. Hogy kell a számlát kiállítani (nettóban?) és mit kell ráírni hivatkozásként? Az áfabevallás mely sorában kell szerepeltetni? Amennyiben ezt a munkát a belföldi székhelyű alvállalkozó végzi el a belföldi székhelyű cégnek, akkor ő milyen számlát állít ki és az áfabevallás mely sorában kell szerepeltetni a befogadónál?

Közösségi szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretnék segítséget kérni. Mi magyarországi kft. vagyunk és szerzői jogdíjakkal foglalkozunk (jogvédő iroda). Szeretném megkérdezni, ha a magyarországi partnerünk a művet külföldön (Németországban) fogja lejátszani, akkor a teljesítés helye alapján mi adómentesen számlázunk felé? Köszönöm

Közösségi szolgáltatás igénybevétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: a 2017.12. havi bevallásból kimaradt a bevallás benyújtásáig személyes rendelkezésre álló közösségi szolgáltatás igénybevételéről szóló számla. Ebben az esetben a 2017.12. havi áfabevallást önellenőrizni kell, és be kell állítani a közösségi szolgáltatás fizetendő és levonható áfáját egyidejűleg? Köszönettel a választ.

Közösségi szolgáltatások – áfa teljesítési dátuma Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösségi szolgáltatással kapcsolatban fordulnék önökhöz az alábbi 2 kérdéssel: közösségi szolgáltatásnyújtás és igénybevétel esetében mely dátumot kell áfa szempontjából teljesítési dátumként figyelembe venni, s ezáltal mely dátumon érvényes MNB árfolyamon kell a közösségi áfát számszerűsíteni? Mind a kimenő, mind a bejövő oldal érdekelne. Ha a bejövő szolgáltatásszámlát kiállító EU romániai adóalanynak nincs közösségi adószáma (saját elmondása szerint mivel nem áfakötelezett), de hivatalos igazolás alapján meggyőződtem arról, hogy Romániában bejegyzett adóalany, ez esetben közösségi szolgáltatásként kezelhető-e és a közösségi áfa mind fizetendő, mind levonható oldala könyvelhető-e? Köszönöm válaszát.

Közösségi szolgáltatásnyújtás, igénybevevő közösségi adószám nélkül Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném véleményét kérni az alábbi esetről: belföldi, közösségi adószámmal rendelkező adóalany szolgáltatást nyújt (keresés ptimalizálás) a Dán Nemzeti Rendőrség IT csoportja részére. A dán rendőrség közösségi adószámmal nem rendelkezik. a) A számlát a belföldi adóalany a közösségi szolgáltatásnyújtás szabályai szerint fordított adóval számlázhatja-e ki? Ha igen, az A60-as bevallásban van technikai kód, amivel be tudjuk vallani? b) Export szolgáltatásként számlázhatja-e áfa hatályon kívüli tételként, és az áfabevallásban csak a 91-es sorban jelenik meg az értékesítés? c) Belföldi értékesítésként magyar áfával kellene számláznia? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.

Közösségi szolgáltatás igénybevétel adószám nélkül Kérdés

Ügyfelem (kft.) magyarországi zenetermet tervez. Ehhez francia design tervező cég szolgáltatását vette igénybe, aki azt állítja, hogy számára nem szükséges a saját országában adószámot igényelnie. A számlán értelmezhető közösségi adószám nincs. Megoldást jelenthet-e az, hogy ügyfelem rászámítja az áfát és adószám hiányában nem vonja azt le? Ha igen, melyik áfasorba tűnteti fel ezt a tételt? Kösz, ha válaszolnak, üdvözlettel CsK

Közösségi szolgáltatás – számlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem – ha lehet sürgős – válaszát a következőkre. Romániában áfás vállalkozás számláz magyar alanyi mentes vállalkozásnak oktatási díjat (meetinget tart Magyarországon). Felszámítja a Romániában érvényes 19 százalékos áfát. Mindkét vállalkozás rendelkezik közösségi adószámmal. Helyes-e így a számla? Lekönyvelheti-e a magyar vállalkozás a bruttó számlaértéket költségként, vagy módosíttatni kell a számlát a román céggel? Mivel a mi vállalkozásunk nem áfaalany, kell-e ez esetben áfabevallást készítenünk, és meg kell-e fizetnünk Magyarországon a 27 százalékos áfát? Várom válaszukat. Köszönettel: Borosné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Földmunkák számlázása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

485/2020. kormányrendelet

Széles Imre

tb-szakértő

EU-n kívüli eszközbeszerzések

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 április
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close