821 találat a(z) költségelszámolás cimkére

Külföldi munkavállaló lakásbérletének elszámolása Kérdés

Tisztelt Adózóna, Cégünk külföldi munkavállalónak fizet lakásbérletet rezsivel, amiről számlát kapunk minden hónapban a cégtől. A kérdésem az lenne, hogyan számolható el ez a kölség a cégünkben, illetve milyen adóvonzatok merülnek fel a költség elszámolása során. Válaszukat előre is köszönöm ! Üdvözlettel: Ildikó

Telefon áfa, szja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy telefontársaság a cég alkalmazottjával mint előfizetővel lakossági díjcsomag keretében szerződést kötött, melynek keretében a cég számlafizetőként, e-számla befogadójaként szerepel. A telefontársaság a számláját ki is bocsátotta, melyben a szerződésének megfelelően a vevő a magánszemély és számlafizető a cég. A telefonvásárlás célja céges ügyek bonyolítása, kifejezetten céges használat. Álláspontom szerint a szerződés és a számla az áfa visszaigénylést nem alapozza meg. A bizonylat költségelszámolásra alkalmassága is megkérdőjelezhető, és így arra az szja törvény szerinti adófizetési kötelezettség teljesítése is nehezen értelmezhető. Kérdésem, hogy van-e mód a számla céges elszámolására és ha igen, akkor milyen adó- és járulékteher mellett történhat az? A szerződés, határozott idejű egy éves hűségnyilatkozattal került megkötésre. Válaszukat előre is köszönöm.

Pályázaton nyert támogatás adózása magánszemélynél Cikk

Közhasznú egyesület pályázatán magánszemély 400 ezer forint támogatást nyer. Az összegből 300 ezer forintot hangtechnikai eszközök beszerzésére, 100 ezer forintot utazásra költ, a pályázatban meghirdetettek alapján. Az eszközök segítségével fogyatékos embereknek tart előadásokat és szervez játékos foglalkozásokat. Van-e adófizetési kötelezettsége a magánszemélynek a pályázatban elnyert 400 ezer forint után? – kérdezte olvasónk. Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

Ingatlan-bérbeadás, -felújítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérném szíves segítségét. Adószám nélküli magánszemély tételes költségelszámolással albérletet ad ki. Egy helyrajzi számhoz tartozó kertes családi háznak külön van kiadva az emeleti lakrésze és a földszinti lakrésze. Jelenlegi tervek alapján ez a két rész lakórész. Ezen kívül van egy szuterén melyet jelenleg a tulajdonosok használnak tárolás céljára. Az ingatlanon folyamatos felújjítás zajlik. Kérdéseim lennének: 1. Épületamortizáció számítása esetükben figyelembe vehető-e, és milyen összegben? 2. Bútorok egy összegben leírhatók-e vagy amortizációt kell-e számolni? Van-e értékhatár? 3. Nem áthárított közműszámlák beszámítanak-e a költségbe? 4. Házra fizetett biztosítás költségként elszámolható? 5. Albérlettel (felújjításkor anyagbeszerzés, albérlettel kapcsolatos ügyintézés stb...) kapcsolatos üzemanyagköltség elszámolható-e? 6. Háztartási kisgépek, illetve a beépíthető háztartási eszközök elszámolhatók-e költségként? 7. Adóelőleg a bevétel – maximum 50%-ig költségszámlák 15%-a lett befizetve. Viszont az egész évet tekintve a bevételüknek kb. 70%-áért van számla. Így ebben az esetben visszaigénylendő adó keletkezik? (Kb. 3 millió forint volt a bevétel, a 1,5 millió alapján fizettünk 15% adóelőleget, viszont több mint 2 millióról van számla.) Köszönettel.

Ingatlanépítés magánszemélynek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem házat építtet saját részre mint magánszemély. A magánszemély elszámoltatná a költségeket a generál kivitelezővel. A bt. felé elszámolhatja a költségeket? Várom megtisztelő válaszát.

Ingatlan-bérbeadás. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Új lakást bútorozottan, háztartási gépekkel felszerelve szeretnénk bérbe adni. A bérleti díjból költségként elszámolható-e a berendezés értéke és hogyan? Köszönöm válaszát.

Önálló tevékenységből származó jövedelem Kérdés

Tisztelt Szakértő! Önálló tevékenységből származó jövedelem esetében – megbízási szerződés alapján – év közben két alkalommal kifizetés történt, mely esetében 50% költséghányadot vettek figyelembe. (Valószínűleg így nyilatkozott a magánszemély.) Így elkészült az szja-bevallás. Majd kiderült, hogy az év első felében is történt egy megbízásos kifizetés 10% költséghányad figyelembe vételével. Önellenőriznem kell a bevallást, hogyan kell helyesen elszámolni az összegeket? Elszámolható mind a három kifizetés a meglévő költségszámlák figyelembevételével, abban az esetben is, ha a költségszámlák összesen nem érik el a három alkalommal kapott jövedelem 50%-át? Vagy a meglévő költségszámlákat figyelmen kívül kell hagyni, és a mindösszesen bevételt – jövedelmet – csak a 10% költséghányaddal lehet elszámolni? Ebben az esetben a már bevallott 50%-os költség figyelembevételének összegével (-10%) szemben el kell számolni a 39% különbözeti bírságot?

Tehergépjármű költségelszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem 2019. január 7-én indította egyéni vállalkozását Magyarországon, ahol járművek és gépek bérbeadásával szeretne foglalkozni. Ezt megelőzően Ausztriában volt vállalkozó. Elmondása szerint az ausztriai vállalkozásában szereplő tehergépkocsikat az ottani törvény szerint egy bizonyos idő után ki lehet vonni a vállalkozásból. Ezeket a tehergépkocsikat itthon fogalomba helyeztette a saját nevére az elmúlt években. Most a bérbe szeretné adni őket az itthoni egyéni vállalkozásában, ezért mindegyiket felújíttatta a vállalkozás első hónapjában.  A felújításokról számlákat hozott, mert szeretné költségként elszámolni és az áfatartalmát visszaigényelni. Kérdésem az üggyel kapcsolatban: mivel ezek a járművek nincsenek bent a vállalkozásban, ezért a felújításuk elszámolható-e költségként, és áfatartalmát vissza lehet-e igényelni.  Ha esetleg be szeretné vinni a járműveket a vállalkozásába, akkor az hogy történik? Válaszukat előre is köszönöm.

Tisztelt Szakértő! Kérdés

A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági családi gazdálkodó NEMLEGES NYILATKOZAT ESETÉN a bevétel 20 százalékát kitevő számlái között elszámolhatja-e új mezőgazdasági gép beszerzési költségét, melynek összege 7,5 millió forint. Köszönettel: Hné

Fiatal gazda – földvásárlás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az lenne a kérdésem, hogy van egy fiatal gazda egyéni vállalkozóm, aki támogatási pénzt lapott 2015-ben. Ha ebből a pénzből földet vásárol, elszámolhatjuk-e azt a támogatási pénzzel szemben? Előre is köszönöm a válaszát! N. Tünde

Katából szja alá – készlet elszámolása Kérdés

Tisztelt Szipszer Tamás! Katásan induló egyéni vállalkozó másfél év elteltével áttér az szja alá. Boltos, tehát a katás időszak végén van készlete. A készletet szja-s időszak alatt szja-s bevételként adja el. Véleményem szerint így az szja-s időszakban fordul költségbe, és ott költségként elszámolható. Nos, ez ügyben állásfoglalást kértem a NAV-tól. Az ügyfélszolgálat szerint ez a készlet nem számolható el költségként, és az állásfoglalásos vélemény is az, hogy a készlet költségként elveszett. De... én ezzel továbbra sem értek egyet. Amire hivatkozik a NAV, az szerintem pont az én véleményemet támasztja alá. A NAV által idézett paragrafus (egyébként bennem pont ez ébresztett kétséget a legelején) a 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 25. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyként lezárt adóévben teljesített valamennyi, egyébként az szja-törvény alapján költségnek minősülő kiadást (juttatást); (ezt tekinti a katás időszakban elszámolt költségnek). De az szja-törvény 11. számú melléklet b) pontja szerint költségnek tekintendők a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadások, az adott előlegek...stb., tehát a bevétel feltétele a költség elszámolásának (fordítva akkor lesz valami költség, ha abból bevétel lesz) másképp nem is lehetne az szja-s egyéni vállalkozónak készlete, mert különben a beszerzéskor kellene rögtön költségelnie. Olvastam Öntől már egy választ, de tisztában szeretnék lenni azzal, hogy jól értettem-e az igenlő válaszát.

Bérbe adott ingatlan felújítása Kérdés

Tisztelt Lepsényi Mária! 10 éve folyamatosan kiadott ingatlanból elment a bérlő 2018 áprilisában. A tulajdonos ezután felújította, majd 2018 szeptemberétől újra kiadta az ingatlant. Helyrajzi szám szerint ez két lakás, de a felújítás előtt egybe volt nyitva. Most visszafalazták, két ingatlannak számít, és így is van kiadva. A felújítási számlákat hogyan lehet költségként leírni? A víz- és a fűtési csövek cseréjének költsége lakásonként meghaladja a 100 ezer forintot, s a parkettázás is lakásonként több mint 200 ezer forint. A két lakás felújításának költsége lakásonként meghaladja az 1 millió forintot. Ez egy az egyben leírható vagy sem? Válaszát előre is köszönöm.

Ingatlaneladás Kérdés

Tisztelt Lepsényi Mária! Házaspár eladta az ingatlanát 2018-ban, a tulajdoni hányaduk egyheted-hatheted. 2016. évben vették az ingatlant és akkor felújították, számlával rendelkeznek. Mivel nem gondolták, hogy ilyen gyorsan eladják, a felújítási számlák nem csak egyikük nevére szól, sajnos több szól az egyhetedet birtokló nevére. Kérdésem, hogy a számlákat hogyan vehetik figyelembe? A tulajdoni hányad arányában vagy csak ami a nevükre szól? A felújítási számláknak van-e időkorlátja?

Traktorvásárlás költségének elszámolása Kérdés

Traktort vásároltam. Előlegként (önerőt) az MVH-nál pályázott "fiatal mezőgazdasági termelők támogatása" összegből fizettem, a fennmaradó részt zártvégű pénzügyi lízinggel egyenlítettem ki. Kérdésem: mint mezőgazdasági vállalkozó a traktor egész árát egy összegben elszámolhatom-e a vásárlás évében, vagy csak amortizálhatom?

Külföldi árufuvarozás költségeinek elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem nemzetközi árufuvarozással foglalkozik, melynek kapcsán a következő a kérdésem: 1. A kamionok üzemanyagkártyával tankolnak, és az elszámolás a FLEETCOR Hungary Kft.-n keresztül kerül elszámolásra. Az elszámoláson az összegek fel vannak tüntetve euróban és forintban is. Az a kérdésem, hogy az elszámoláson feltüntetett forintösszeget könyvelhetem-e költségként – egyszerűen forintban –, ugyanis nem választottam az MNB középárfolyamos elszámolást. 2. A külföldi útdíj áfáját vissza lehet-e igényelni a külföldi adóhatóságtól? 3. Abban az esetben, ha a sofőr külföldön kártyával fizet, például adott hónap 1-jén, akkor a bankszámlakivonaton a terhelés 1-2 nap múlva jelenik meg. A bank a vásárlás napján érvényes árfolyammal számol a forintszámlán. Az 1-2 napos átfutási idő miatt szükséges-e árfolyamkülönbözetet számolni? 4. A kamion például Romániában fizet útdíjat. Erről egy nyugtát kap, melyen az útdíj román lejben van feltüntetve. A forintszámlán a bank ezt a valutát átváltja euróra, majd forintra. A forintra átváltott összeget elszámolhatom-e költségként, vagy más módszert kell alkalmaznom? (A bankszámlakivonat tartalma a következő: Könyvelés dátuma 01.24. Vásárlás külföldi kereskedőnél -10 PLN 2019/01/22 324,4000 HUF/EUR a terhelés összege 759 Ft.)

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Angol állampolgár tartózkodási engedélye

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Átalányadózás

Széles Imre

tb-szakértő

Betegszabadság számítása 2021

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close