190 találat a(z) jutalék cimkére

Végleges pénzeszközátadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy újonnan alakult kft. szoftverfejlesztési célokra 10-20 millió forint összeget kapna egy másik vállalkozástól, magánszemélytől. Ezt a pénz soha nem kell visszafizetni, esetleg a megvalósult szoftver értékesítéséből bizonyos mértékű jutalék kifizetésére kerülhet. sor, de még ez sem biztos. Az lenne a kérdésem, hogy milyen szerződéskötés szükséges ehhez az ügylethez? A pénzt átvevőnek milyen kötelezettségei vannak ezután a pénzeszköz után? Áfa, illeték, tao, elhatárolás stb.? Hogy kell ezt az ügyletet a pénz átvevőjénél könyvelni és kezelni? Köszönöm mielőbbi szakértői válaszukat! Tisztelettel: Turnené Piroska/Comp-Sys Kft.

Ügynöki jutalék Németországból Kérdés

Tisztelt Hölgyem Uram! Érdeklődni szeretnék, hogy magyar nyugdíjasnak hogyan kell adóznia Németországból származó jutalék után (kereskedelmi szerződés megkötésében való közreműködés)? Milyen dokumentumokat kell kiállítani ilyen esetben? Amennyiben szükséges, cégen keresztül is megoldható a számlázás. Ilyenkor hogy történik az adózás? Hogyan jár jobban a nyugdíjas, ha Németországból kapja a pénzt, vagy magyar cégen keresztül? Köszönöm a választ!

Jutalék adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! MLM rendszerből havi, illetve heti rendszerességgel kapott jutalék adózásában kérném segítségét. Adott egy egyéni vállalkozó, közösségi adószámmal nem rendelkezik, nem áfás, a vállalkozói tevékenységi körében nem szerepel az a tevékenység, mely után jutalékot kap, magánszemélyként végzett tevékenységként sincs bejelentve. A svéd cég, akitől a jutalékot kapja, a magánszemély nevében állít ki számlát nettó jutalék összegről (a magánszemély adóazonosító száma szerepel a számlán). Kérdéseim: 1. A magánszemély élhet-e kijavítási kérelemmel, bejelentheti-e magánszemélyként végzett tevékenységként visszamenőleg, és akkor önálló tevékenységből származó jövedelemként kell-e leadóznia, megfelelő-e a cég számla kiállítási mechanizmusa? 2. Végezheti-e adóazonosító számmal a tevékenységet, amennyiben igen, milyen módon kell leadóznia a jutalékot? Köszönettel

Bruttó összegből áfa levonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem az lenne, hogy bruttó összegből lehet-e áfás jutalékot levonni? Ezt mely rendelet szövege szabályozza?

Airbnb-jutalék elszámolása kft. esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk kft. formában működik, kivás, alanyi adómentes, EU-adószámmal rendelkező cég. Magyarországon lévő, magyar magántulajdonban álló szálláshelyeket hirdet és foglal a lakástulajdonosok nevében az airbnb internetes felületén, az airbnb-vel és a lakástulajdonosokkal kötött megállapodás alapján. Az airbnb társaságunk nevére küldi meg az áfa nélküli jutalékszámlát, amely összeget a szálláshelyfoglalás értékből azonnal levon, és az így csökkentett összeget utalja át a lakástulajdonosoknak. Társaságunk a jutalék utáni összeget havonta bevallja és megfizeti a NAV-felé és benyútja a 16A060-as adatszolgáltatást. A lakástulajdonosok felé társaságunk kiszámlázza a társaság jutalékát, a megállapodás szerint, alanyi adómentes számlával. Arra vonatkozóan szeretném a véleményét kérni, hogy mi történjék az airbnb-jutalék összegével, hogyan kell ezt a társaság könyvelésében rögzíteni, továbbá, mint közvetített szolgáltatást, ki kell-e számlázni a lakástulajdonosok felé, alanyi áfamentes számlával? Ezt hogyan kell lekönyvelni? Köszönöm szíves segítségét, üdvözlettel: Józsa Ibolya

Számlázás – technikai kérdés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft., amely jutalék ellenében pénzek szétosztását (bankon keresztül utalja tovább) végzi magánszemélyek részére. Az adott kft. felé havonta egy alkalommal egy másik cég (orvosi cég) utal egy összeget, melyet a cég által csatolt lista, bizonylat alapján magánszemélyek részére tovább kell utalnia. Tulajdonképpen ezért a közvetítői tevékenységért jutalékot kap. Kérdésünk a számlázással kapcsolatos: az egy összegben megkapott pénz nem a továbbutaló cég tulajdona, hanem csak egy rajta átfolyó tétel? Ami a cég nem tényleges árbevétele, az az elvégzett munkájáért kapott jutalék. Hogyan számlázzuk ki az ügyletet? Csak a jutalékot kell számlázni? A pénzt továbbító cég az elosztásra átutalt pénzösszegről, plusz a jutalékról kér a kft.-től számlát. Ha erről állítunk ki számlát, akkor tulajdonképpen a kft.-n átfolyó tételből is árbevétel lesz. Mi lesz a ráfordítás? Arról ugyanis nem lesz számla, csak banki átutalásnál tudom a magánszemélyek részére folyósított pénzt ráfordításra könyvelni. Ebben kérném szakértői állásfoglalását. Üdvözlettel: Ötletmozaik Könyvelő Kft.

Vevőszerzési kupon (jutalék) Kérdés

Egy vállalkozás a saját vevői részére adott értékű vásárlás után szeretne adni olyan kupont, amelyet a kupont kapó vásárlója továbbadhatna más vállalkozás számára, amely azt ingyenesen levásárolhatná. Az tudná felhasználni a kupont, aki még nem vásárolt a kupon kibocsátójánál. Ezt nyilvánosan meghirdeti, mindenki számára azonos feltétellel elérhető. Elképzelésünk szerint a következőképpen könyvelnénk: 1/ Kupon átadás T 86 Egyéb ráfordítás - K 45 Rövid lejáratú kötelezettség + K 467 fizetendő áfa 2/ Áru értékesítés T 31 Vevők - K 91 árbevétel + 467 fizetendő áfa 3/ Kuppon elfogadás T 45 Rövid lejáratú köt. - K 311 vevők + T fizetendő áfa csökkenés Alkalmazható-e a vázolt módszer ? Előre is köszönöm válaszukat. Sándor Józsefné. Adóreform Kft.

Üzletágátruházás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egészségügyi szolgáltatással (tárgyi mentes tevékenység) foglalkozó cég megszünteti egyik vidéki telephelyét, az ott található gépeket értékesítené egy hasonló vállalkozásnak. A szolgáltatás keretén belül az orvosok küldik a betegeket a céghez, így az orvosokkal van szerződés a későbbi jutalékelszámolás miatt. Konkrétan ezeket a szerződéseket nem adja át a cég, illetve azt sem határozza meg, hogy milyen új megállapodás szülessen, a doktorok adatait viszont átadná, és a gépek üzemeltetéséhez is segítséget nyújtana az eladástól számított 3. évben. Milyen ügyletnek minősül ez az áfa rendszerében? Tárgyieszköz-átadás, vagy ez már üzletág-átruházás? Illetve lehet-e külön kezelni a tárgyieszköz-átadást, és az egyéb szolgáltatásokat?

Közvetítés vagy utazási iroda Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban szeretném a segítségét kérni, hogy adott egy magyar cég, mely szerződést kíván köti egy horvát céggel, mely utakat szervez. Ügyfelem nem venne részt az utak szervezésében csak az értékesítésben segítene. Az út értékének 20 százalékát venné át bevételi pénztárbizonylaton, mely megegyezne a magyar cég jutalékával, a jutalékról számla készül. Jól gondoljuk, hogy tulajdonképpen semmiféle különleges jogállást (utazási irodák , áfa stb.) nem kell alkalmaznunk? Hanem egy közvetítői jutalékot számlázunk a horvát cégnek? Köszönettel: JT

Jutalék elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunknál jutalékos rendszer került bevezetésre, mely 2 dolgozót érint. A jutalékok havonta kerülnek elszámolásra. Az egyik dolgozó írásban lemondott a jutalékáról a másik dolgozó javára, így a havi kimutatásban a számfejtéshez csak egy dolgozó jutalékát mutatják ki. Szabályos az, hogy egyik dolgozó a másik javára lemond a jutalékáról, illetve az, hogy a havi kimutatásban csak az a dolgozó szerepel, akinek a jutalékot számfejteni kell?

Sörgyári jutalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó borozó (szja alá tartozó) sörgyártól jutalék címen 8 M Ft-os támogatást kapott 2019. 05. hóban. A bankszámlára beérkezett az összeg. Az egyéni vállalkozó által kiállított jutalékszámla alapján utalt a sörgyár. A támogatási szerződés 5 évre szól évenként meghatározott mennyiségű sör forgalmazására, ha nem történik meg a meghatározott mennyiség forgalmazása, akkor visszafizetési kötelezettség terheli az egyéni vállalkozót a sörgyár felé, ez a szerződésben rögzített kritérium. Kérdésem: a bevétel a 2019-es adóévet érinti és a nyereséget itt adóztatják, vagy elhatárolható 5 adóévre és a nyereség 5 évben időarányosan adóztatható?

Svájci cégnek jutalék számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy alanyi mentes, katás egyéni vállalkozó a Bicom cégnek számláz havonta jutalékot. A cég svájci székhelyű, a a szolgáltatás teljesítési helye Magyarország (úgy gondolom). Az áfa kulcsához alanyi mentes vagy áfa területi hatályán kívüli megjegyzéssel kell a számlát kiállítani? Be kell-e ezt havonta vallani az áfabevallás 91. sorában. A NAV telefonos munkatársa évekkel ezelőtt azt az információt adta, hogy nincs vele teendő, nem kell a bevalláson feltüntetni és AM-et kell a számlára írni, mert Svájc ugyan 3. országnak de az unió és a Svájc közötti egyezményeket is figyelembe kell venni. Több cikket olvastam és elbizonytalanodtam, hogy helyes volt-e ez a gyakorlat, vagy javítani kell ezeket a számlákat és pótolni az áfabevallásokat? A másik kérdésem szintén ehhez kapcsolódik. Amennyiben egy magyar cég, amely az általános szabályok szerint adózik az áfában és a fenti svájci céggel szerződést köt, akkor neki a számlájára áfa területi hatályán kívül-t kell írni és a bevallási gyakoriságának megfelelően a 65-ös áfa bevallás 01. és 91. sorában kell feltüntetni? Vagy mivel a szolgáltatás Magyarországon történik akkor normál áfával kell bevallani? Válaszukat előre is köszönöm.

Svájcba számlázott jutalék Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy alanyi mentes egyéni vállalkozó a Biocom részére számláz ügynöki jutalékot. A kérdésem az lenne, hogy a számlára jól van-e feltüntetve, hogy alanyi mentes az áfatartalomhoz, vagy azt kell ráírni, hogy áfa területi hatályán kívüli. Áfabevallást kell-e emiatt benyújtani és milyen időszakonként, és melyik sorban kell adatot feltüntetni? Havonta számláz a svájci cég felé. A másik kérdésem szintén ezzel kapcsolatos. Ha áfás cég számláz ugyanide, akkor neki szintén áfa területi hatályán kívüli értékesítést kell a számlára írni az áfa mértékénél és amilyen gyakoriságú az áfabevallása, aszerint kell a 91. sorban feltüntetni ezeket az ügyleteket? Válaszukat előre is köszönöm.

Kata szüneteltetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyugdíjas katás vállalkozó vagyok. Az alábbi kérdéseimre szeretnék választ kapni: 1.) Évek óta egyetlen szerződött partnertől (biztosítótól) kapok havonta két esetben jutalékot. Amennyiben több mint egy hónapig (kb. fél évig) szüneteltetem a vállalkozásomat, be kell azt jelenteni a biztosító felé? 2.) A szüneteltetés alatt utalhatja-e a havi két folyamatos jutalékot a biztosító? (Tényleges tanácsadói munkát nem végzek, de a szerződés szerint a folyamatos jutalék jár.) 3.) A szüneteltetés tartama alatt, kell-e fizetni a havi 25 ezer forintot, illetve a 25 ezer forint iparűzési adót? 4. Kell-e fizetni a kamarai tagdíjat? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Egyéni vállalkozó mint magánszemély jövedelme Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségek kérek az alábbi esetben. Katás, főállású egyéni vállalkozó alanyi mentes, szórakozásból kitalált egy alkalmazást, amolyan játékfélét (semmi köze a tevékenységéhez). Feltette a netre, és keresett forgalmazót. Talált is, aki értékesíti az érdeklődőknek, neki pedig jutalékot ad, amiről majd a forgalmazó állít ki számlát. Elkülönülhet ez a bevétel, és mint magánszemélynek, önálló tevékenységből származó jövedelemként kell csak bevallania majd az szja-bevallásban? Van valamilyen bejelentési kötelezettsége a NAV felé, a T101E-n?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Osztalék

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Kényszertörlés megszüntetése

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Ingatlanértékesítés

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 október
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs