712 találat a(z) iparűzési adó cimkére

Helyi iparűzési adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó egyéni vállalkozó vagyok. Termőföldet bérelek, a bérleti díj, amit kifizetek a föld tulajdonosának, levonható-e a helyi iparűzési adó alapjából? 2017.05.10. Dr.Verbai Tamás "Helyi iparűzési adó" válaszában felsorolja, hogy mi vonható le, többek között "termőföld esetében aranykoronánként 500 forintot"... Ez mit jelent, ugyanis saját tulajdonomban lévő termőföldet is művelek a vállalkozás keretében. Ez rám vonatkozhat-e, ha igen, hogyan? Válaszát köszönöm.

Iparűzési adó megosztása Kérdés

Üdvözlöm! Építőipari cég vagyunk, a székhelyünkön és telephelyünkön kívül felújítási munkát végeztünk egy településen, ahová 2018-ra iparűzési adót kell fizetnünk. A 180 napot meghaladta a munkavégzés ideje, így bejelentkeztünk állandó iparűzési adóra. A kérdésem az lenne, hogy milyen arányban jár a településnek az adó, ha csak alvállalkozók végezték a felújítást, sem saját eszközt, sem saját alkalmazottat nem vett a cég igénybe? Eddig személyi jellegű megosztást alkalmaztunk, de ebben az esetben mi a helyes, a vállalkozás szintű alapot mi alapján osztom fel? Válaszát köszönöm!

Kiva – iparűzésiadó-feltöltési kötelezettség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. 2018. 01. 01-jétől a kiva-alanyiságot választotta, azt megelőzően társasági adóalanyként a tao.-ban, illetve a helyi iparűzési adóalapnál is a tárgyév december 20-áig adóalapkiegészítésre volt kötelezett. Kérdésem: most a kiva-alanyiság alatt is fennáll-e a helyi iparűzési adónál az adóalap-kiegészítési, bevallási és befizetési kötelezettsége? Válaszát előre is köszönöm.

Iparűzési adó Kérdés

Egy ügyfelünk olyan projekt építésében vesz részt alvállalkozósként, mely két állam osztatlan közös tulajdonában lesz. A fővállalkozó nem Magyarországon létesített telephelyet, hanem a másik országban lévő településen (ott nincs ipa). Az építmény két országot, azon belül két város (egy magyarországi és egy másik EU-országbeli) közigazgatási területét érint. Ipa-bejelentkezési és fizetési kötelezettsége hogyan keletkezik? Köszönettel

Tao-feltöltés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Gazdasági társaság 2017.01.01-2018.07.31. időszakban kiva adózás alá tartozott, 2018.08.01-től visszalépett a tao hatálya alá. A 2016. és a 2017. évi, valamint az évesített 2018. évi árbevétele is meghaladta a 100 millió forintot. Hogyan érinti a december 20-án esedékes tao- és hipa-feltöltési kötelezettség? Köszönöm válaszát!

Iparűzési adó: beruházás után mentességet, kedvezményt adhat az önkormányzat Cikk

2019-től a települési önkormányzat rendeletében mentességet, illetve kedvezményt állapíthat meg az iparűzési adóra a vállalkozás adóévben üzembe helyezett beruházása után.

Katások figyelem! Egyszerűsödik az iparűzési adó bevallása Cikk

Januártól a tételes adóalap szerint adózó kataalanyoknak tevékenységük évközi szüneteltetése esetén nem kell minden alkalommal külön-külön adóbevallást benyújtaniuk.

Az adófeltöltési kötelezettség előírását bírálja az adótanácsadói szakma Cikk

Nemsokára itt van december 20-a, a társasági, a helyi iparűzési és az egyszerűsített vállalkozói adó feltöltési kötelezettségének határideje. Ilyenkor kell az év közben befizetett adóelőlegeket figyelembe véve az éves adókat a várható fizetendő adó összegére kiegészíteni. A társaságiadó- és iparűzésiadó-előleg kiegészítéshez bevallási kötelezettség is társul, ezek a benyújtási határideje is azonos a feltöltési kötelezettségével. „Az Adótanácsadók Egyesülete évek óta próbálja a döntéshozók figyelmét arra, hogy ez a kötelezettség nagy kockázattal és felesleges adminisztrációval jár a vállalkozások számára, hiszen nagyon nehéz pontosan megbecsülni a fizetendő adót, de a tévedésért mulasztási bírság jár, miközben a költségvetés számára nem jelent plusz bevételt” – hangsúlyozta dr. Alexy Miklós, az egyesület elnökségének tagja.

Bérleti díj mint közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk egy lízingcégtől bérel tehergépjárműveket, amiket bérleti szerződés keretében továbbad egy bérlőjének. A járművek tulajdonosa a lízingcég, üzembentartóként a társaság bérlője került bejegyzésre. A bérleti szerződésben havi bérleti díj került meghatározásra, ami nem egyezik meg a lízingcég által számlázott bérleti díjjal, illetve a bérleti időszak sem pontosan egyezik meg a két szerződésben. Milyen feltételek esetén minősíthetjük a lízingcég által kiállított bérleti díjas számlát közvetített szolgáltatásnak? A bérlőnkkel kötött bérleti szerződésben mi szerepeljen pontosan, hogy iparűzési adó szempontjából elszámolható legyen közvetített szolgáltatásként? Köszönettel.

Iparűzési adó, innovációs járulékalap Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországon működő kft.-k anyavállalata ugyanaz az EU-s vállalkozás. 2017-től az ipa és az innovációs járulékalap számításakor nem kell összevontan kezelni a kapcsolt vállalkozások adatait, kivéve ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2016. október 1-jét követően, szétválással jött létre. 2018. szeptember 11-én az egyik leányvállalatból kiválással létrejött egy másik. Az értelmezésünk szerint ennek a kettő vállalkozásnak (és csak ennek a kettőnek a kapcsolt vállalkozási körön belül) együtt, összevontan kell kezelni az adatait az ipa és az innovációs járulékalap számítása során. A kérdésünk: jól értelmezzük-e a jogszabályi előírást? Válaszát tisztelettel megköszönöm. B. Ilona

Építési napló és az ideiglenes iparűzési adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az ideiglenes iparűzési adónál melyik dátumokkal kell számolni? A kezdő dátumnál a munkaterület-átadás vagy a tényleges munkakezdés dátumával kell kezdeni számolni a a kezdő dátumot? Illetve a befejezésnél mi számít befejezésnek? A munka befejezése, a munkaterület visszaadása, a teljesítésigazolás dátuma, illetve a napló végleges lezárása, amit a megrendelő tud csak megtenni, és esetünkben sajnos csak hónapokkal később teszi meg.Válaszát előre is köszönöm.

Vásárolt ingatlan felújítás utáni értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1/a. Egy társaság ingatlanokat vásárol, majd felújít(tat)ja, és értékesíti azokat. Hogyan kell elszámolni a könyvekben a – vásárolt ingatlanok beszerzési árát, – a beszerzéshez kapcsolódó költségeket, kiadásokat (például ügyvédi díj, ingatlanközvetítői díj, visszterhes vagyonátruházási illeték, felvett hitel és annak kamata stb.), – a felújítási költségeket, azon belül: – saját beszerzésű anyagköltségek, felszerelési és berendezési tárgyak, bútorok, függönyök stb. – saját kivitelezési munkák egyéb költségei (bérköltség, amortizáció, stb.), – igénybe vett felújítási szolgáltatások munkadíja és anyagköltsége, – jellemzően az eladásig viselt kiadások (építményadó, telekadó, ingatlan- és vagyonbiztosítás, rezsiköltségek, közös költség, építési terület őrzési díja, hatósági díjak stb.) – értékesítéshez kapcsolódó költségek (ügyvédi díj, ingatlanközvetítői díj stb.)? 1/b. A fenti tételek közül melyiket lehet elszámolni az iparűzési adóban adóalap-csökkentőként? 2. Ha két cég megállapodik egymással, hogy közösen végzi a fenti tevékenységet, oly módon, hogy: – az ingatlanokat közösen veszik (50-50 százalékban), – a felújítási munkákat az egyik cég saját maga végzi el, a ténylegesen elvégzett munkákról kimutatást készít a másik cégnek, – a másik cég fizeti a felújítás egyéb költségeit (anyagköltség stb.), a számlák az ő nevére szólnak akkor a költségeket, az eladási árat, valamint az elért eredményt hogyan kell könyvelni az egyik és a másik cégben? Köszönöm. Sz. Zsolt

Iparűzési adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban szeretném a segítségüket kérni. Adott egy katás egyéni vállalkozó, aki közreműködői szerződések keretében fogorvosi tevékenységet végez 2-3 magánrendelőnek. Az elvégzett munkákról havi rendszerességgel számlát állít ki a rendelő részére. Felmerült a kérdés, hogy telephelyként be kell-e jelenteni, egyúttal kell-e iparűzési adót fizetni azokon a településeken, ahol a szerződés keretében a magánrendelőkben a munkát végzi heti 1-2 napban. Jól gondoljuk-e, hogy kizárólag a székhely szerinti önkormányzathoz kell bejelentkezni, adót fizetni és nem kell telephelyként bejelentkezni azokra a településekre ahova kijár magánorvosi rendelésre?

Különbözeti áfa hatása az iparűzési adóra Kérdés

Tisztelt Szakértő! Korábbi szakértői válaszban olvastam, hogy a különbözeti áfa kétféle módon is könyvelhető a tartozik oldalon: vagy egyéb ráfordításként vagy az árbevétel csökkenéseként. Más fórumon is találtam szakértői állásfoglalást a különbözeti áfa eredménylábának könyvelésére vonatkozóan, amely azt képviselte, hogy egyéb ráfordításként kell könyvelni a tételt. A két esetnek (egyéb ráfordítás növekedése illetve árbevétel csökkenése) eltérő hatása van az iparűzési adó alapjára. Az egyéb ráfordítás nem csökkenti azt, viszont az árbevétel csökkenése igen. A kétféle elszámolás tehát kétféle iparűzésiadó-kötelezettséget keletkeztet. Valóban minden további nélkül könyvelhető a különbözeti adó az árbevétel csökkentéseként, csökkentve így az iparűzési adó alapját is? Ha mégsem könyvelhető ilyen módon, akkor ad a társasági adó törvény valahol lehetőséget arra, hogy ne a teljes kiszámlázott ellenérték, azaz ne a bruttó árbevétel növelje a társaságiadóalap-kalkuláció bázisát? Konkrétan tehát arra irányul kérdésem, hogy ha valaki nettó + áfa módon kiszámláz 1 270 000 forintot, azaz 1 000 000 forint árbevételt és 270 000 forint fizetendő áfát rögzít, kedvezőbben tudja-e elszámolni könyvelését az iparűzési adó tekintetében, mint az, aki különbözeti adózással bruttó 1 270 000 forintot számláz, és a különbözeti áfája az árrés után ugyancsak 270 000 forint? Vagyis hátrányt szenvednek-e adózási vonalon a különbözeti áfa hatálya alá bejelentkező társaságok?

Iparűzési adó – ELÁBA Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy pénzügyi vállalkozás esetén az iparűzési adó kiszámításánál a készletről eladott áru nettó értéke és a kivezetett könyv szerinti érték különbözete beleszámít-e az iparűzési adó alapjába? Köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Gépkocsijavítás fél áfa

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 január
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs