137 találat a(z) ingatlanvásárlás cimkére

Új lakóingatlan vásárlása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozó tulajdonában álló ingatlan egynegyed részét (jelenleg az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, udvar, melléképület megjelöléssel szerepel) magánszemély vevők megvásárolják. Az ingatlanon álló lakóépületet a vállalkozó lebontja, és azon egy új lakóingatlant épít, amelyet a magánszemély vevők felé értékesítenek. Kérdéseim: 1./ Amennyiben 100 százaléknál alacsonyabb készültségi fokon történik meg a vevők tulajdonba kerülése (bejegyzése), akkor 5 vagy 27 százalékos áfakulcsot kell-e alkalmazni? Előrehozott vevői tulajdonba kerülés például akkor képzelhető el, ha az eladó valamilyen oknál fogva nem tud határidőre használatbavételi engedélyt produkálni. 2./ Az újonnan építendő lakóház vásárlásakor készültségi fokokhoz kapcsolódóan a vevők részfizetéseket eszközölnek az eladó felé. Ezen előlegeket hány százalékos áfa terheli? Itt az a probléma, hogy az egyes ütemekre (fázisokra) vonatkozó átadás-átvétel tartalmilag kivitelezési/vállalkozói szerződést eredményez(het), melynél elvileg 27 százalékos áfát kell alkalmazni. (A vállalkozói szerződéseknél 27 százalék az áfa, míg az adásvételinél 5 százalék, és az adásvételi szerződés alapján lehet előlegeket fizetni 5 százalék áfával.) Köszönettel várom szíves válaszukat.

Ingatlanvásárlás – áfa önellenőrzése Kérdés

Lakásépítésekkel foglalkozunk, 2013., 2014., 2015. években ugyanazon magánszemélytől vásároltunk telkeket. Sajnos csak most vetődött fel, hogy a magánszemély sorozatértékesítés alapján már 2015. évben áfa felszámításával adhatta volna el a telkeket. Hogyan lehet utólag önellenőrizni mind a magánszemélynek, mind a vállalkozónak a be nem vallott áfaösszegeket?

Ház vásárlása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Házaspár tavaly, a válás előtt megállapodott az anyagiakról ügyvéd előtt. Így az egyik fél elköltözött a közös lakásból, és a megtakarított pénz egy részéből vásárolt egy házat. Idei évben letelt a fél év különélési idő, és az egyik fél benyújtotta a válókeresetet. Kérdés: a tavalyi évi adóbevallásban fel kell-e tüntetni a kapott összeget (ami végül is a közös megtakarítás egy része a házasság alatt), vagy adózni kell-e az elköltözött félnek a megvásárolt ház miatt? Köszi a válaszért. R.

Egyéni vállalkozó motelt vásárolt, mint magánszemély Kérdés

Magánszemély vásárolt egy motel elnevezésű társasházi ingatlant. Az ingatlan számlázott értéke az áfatörvény értelmében áfamentes volt, de áfástól vette. A magánszemély egyben egyéni vállalkozó, és szeretné azt a motelt a vállalkozásában üzemeltetni, de ahhoz, hogy az üzemeltetéshez kapcsolódó költségeket el tudja számolni, a vállalkozásába TÁE kartonnal kell bevinni, hogy értékcsökkenést is tudjon elszámolni, és víz-, villanyköltséget stb. Az egyéni vállalkozó áfakörös. A kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy a költségszámlák áfatartalmát levonhatja, de sajnos a tetőt fel kellene újítani, és a kérdés is azzal kapcsolatos: mivel ingatlannal kapcsolatos a tetőfelújítás: a szolgáltatók által kapott áfát, illetve a vett faanyag áfatartalmát a vállalkozó visszaigényelheti-e?

Ingatlanvásárlás teljesítése áfa és számvitel szempontjából Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy általam könyvelt kft. bérel egy ingatlant már évek óta, mely a székhelye. Úgy döntött, hogy megveszi, az adásvételi szerződés időpontja 2015. december 7., a fizetési határidő 2016. január 31. A szerződésben rögzítették a felek, hogy a birtokba vételről külön rendelkezni nem kell, mivel már birtokban van a bérlő. Az eladó, aki bérbeadó is egyben, leszámlázta a 2016. januári bérleti díjat. Kaptunk egy ingatlanértékesítésről szóló, fordított áfás számlát, melynek kelte 2015. 12. 30., áfateljesítési időpontja 2015. 12. 08., fizetési határidő 2016. 01. 31. A számlán szerepel, hogy "tulajdonjog-fenntartással", azaz a tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetésével száll át. Véleményem szerint a beruházás időpontja január, mivel jelenleg még tart a bérleti időszak. Önök szerint befogadjam ezt a számlát, vagy kérjek egy januárit? Az áfát decemberre valljam? Azt állítja az eladó cég könyvelője, hogy az áfa miatt kénytelenek voltak számlázni, a mi könyvvizsgálónk szerint viszont vevőként birtokba csak akkor kerülhetünk, ha már a bérlet megszűnik. Véleményük szerint mi a helyes gyakorlat számlázás, áfabevallás és az ingatlan nyilvántartásba vétele szempontjából ebben az esetben időpontok vonatkozásában? A segítséget előre is köszönöm! Üdvözlettel: Kukla Lászlóné

Ingatlanbeszerzés áfája Kérdés

Szeretnék a következő kérdéseimre választ kapni, azonban a NAV ügyfélszolgálatától sem kaptam kielégítő választ. A probléma a következő lenne. Egy gazdasági társaság 2015-ben értékesített egy épületet (kereskedelmi tevékenységet végeztek benne), amit megvásárolt egy egyéni vállalkozó, aki ezt a tárgyi eszközei között nyilvántartásba vette. Az adásvételi szerződésben a felek rögzítették, hogy az áfatörvény 142. paragrafusának 1. beezdésének (e) pontja alapján a fordított adózás alá tartozik, melynek megfelelően az adó megfizetésére a vevő köteles. A vállalkozó ezt az áfát a következő bevallásában fizetendő adóként szerepeltette, befizette, levonásba azonban nem helyezte. Azért nem helyezte levonásba, mert a vállalkozás nem választotta az ingatlan esetében az adókötelessé tételt. Az egyéni vállalkozás bérbe szeretné adni az ingatlant 2016. évtől kezdve. Ha a bérbeadást 2016-tól adókötelessé tenné, akkor ezt az ingatlan beszerzésekor megfizetett áfát egy összegben levonásba helyezhetné?

Áfa Kérdés

1999-ben a társaság vásárolt a Balatonon egy társasházban egy lakást. Ezt azonnal átminősítette irodára. Az ingatlant áfásan vették, de egy bizonyos tévedés miatt annak áfája nem lett levonva. Már az ehhez tartozó bevallások nincsenek meg. Most értékesíteni kívánja a ingatlant egy magánszemélynek. Kérdésem az, hogy megteheti-e áfamentesen? Hogyan jár el törvényszerűen a társaság?

Vállalkozás tulajdonában lévő ingatlan felújítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelem szövetkezeti ház megnevezéssel társasági ingatlant vásárolt hitel segítségével. A kft. tulajdoni hányada 1/1. Jól gondolom-e, hogy mivel "ház" megnevezéssel van a tulajdoni lapon, a közművek áfáját levonásba helyezhetem, de a javítások, felújítások, beruházások áfáját viszont nem? Válaszát előre is köszönöm.

Áfavisszaigénylés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ingatlanvásárlás és -bérbeadás tekintetében is áfakörös cég a beruházási és vásárlási költség áfáját vissza szeretné igényelni. Az áfakörből e tevékenység tekintetében mennyi idő múlva léphet ki a visszaigénylést követően? Köszönettel.

Illeték ingatlanvásárlás után Kérdés

Jó napot kívánok! 2014 júniusában eladtam a lakásomat, majd 2014 novemberében egy drágább lakást vettem. Nemrég a NAV kivetette a tulajdonjogszerzés után fizetendő illetéket. Azonban a NAV pontatlanul számolt, és az új lakás árát vette alapul az illeték megfizetésére ahelyett, hogy a két lakás árának a különbségét használta volna fel az illeték számítására. Természetesen jogorvoslatra van lehetőség, de ehhez 5 000 forintos újabb illetéket kell fizetnem a NAV-nak. A NAV trehánysága és pontatlansága miatt kell újból fizetnem, amit igazságtalannak tartok. A jelenlegi törvények szerint a tulajdonjogszerzés után fizetendő illeték számításánál az új lakás árából le lehet vonni a régi lakás eladási árát, ha az egy éven belül történik. Nálam így történt, azaz, a jogorvoslatomnak helyt fog adni a NAV. A következő kérdésekre szeretnék választ kapni: Ha a NAV-hoz beadom a fellebbezésemet a kiszabott illetékre, de nem fizetem be az 5 000 forintos „fellebbezési” díjat, akkor is kötelessége a NAV-nak elbírálni a kérvényemet, és újraszámolni az illetéket? Vagy a „fellebbezési” díj meg nem fizetése automatikusan megakadályozza az illetékszámítás felülvizsgálatát? Ha a NAV-hoz beadom a fellebbezésemet a kiszabott illetékre, ÉS befizetem az 5 000 forintos „fellebbezési” díjat, majd a NAV helyt ad a kérelmemnek, akkor van-e mód a kidobott 5 000 forint számomra történő jóváírására? Köszönöm válaszukat! Üdvözlettel, Csizmadia Balázs

Ingatlan Kérdés

Van egy egyéni vállalkozó, aki ingatlant szeretne vásárolni. Ebben az ingatlannak lenne része az iroda is. Elszámolhatja-e a teljes vételárat költségként, illetve a felújítási költségeket? Másik kérdésem, hogy miként változik az adózás, ha egy kft. vásárol meg egy ingatlant értékesítési céllal, és miként változik, ha egyéni vállalkozóként? Köszönettel.

Ingatlanvásárlás és áfa Kérdés

Állásfoglalásukat szeretném kérni a leírt gazdasági esemény adózási kérdéseivel kapcsolatban: Ügyfelünk szerződést kötött egy másik társasággal egy budapesti lakóingatlan megvásárlására. A szerződés 6. pontja a következőket tartalmazza: "6. A szerződő felek az 1./ pontban megjelölt ingatlan vételárát 60 000 000 forintban, azaz hatvanmillió forint áfamentes összegben határozzák meg, melyet a vevő a 7./ pontban írt módon köteles az eladónak megfizetni." A szerződésben 6 000 000 forint foglaló került megállapításra. A szerződés a továbbiakban nem tartalmaz semmilyen egyértelmű kijelentést vagy nyilatkozatot, mint ..Eladó kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal élt, ezért a vételárat általános forgalmi adó terheli.. Számla került kiállításra a foglaló összegéről, amelyen a számlaérték áfa nélküli soron szerepel, hogy áfamentes, és az áfakulcs százaléka soron nem szerepel semmilyen nyilatkozat, hogy az áfatörvény 142. § (1) bekezdés e) pont szerint az adót a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője fizeti. Az eladó később a foglalóról újabb számlát állított ki áfa feltüntetésével, és a vevőt kérdésére arról tájékoztatta, hogy a beépített ingatlan értékesítését korábban áfakötelessé tette. Ez esetben a vevőnek 16 200 000 forint áfafizetési kötelezettsége keletkezett volna. A vevő arra hivatkozott, hogy az adás-vételi szerződés 6./ pontja alapján az eladó arról nyilatkozott, hogy az ingatlanértékesítés áfamentes, és nem fogadta el a későbbi bejelentését az eladónak, hogy a kialkudott 60 millió forint vételár felett még 27 százalék áfa megfizetése terheli az ügyletet. Állásfoglalásukat arra kérem, hogy a fentiek tekinthetők-e eladói nyilatkozatnak áfatartalom szempontjából.

Ingatlanilleték-számítás Kérdés

Az a kérdésem, hogy az alábbi tájékoztatás megfelel-e a jelenlegi jogszabályoknak? Tudomásom szerint a NAV állapítja meg az illetéket, vagyis, ha volt eladott ingatlana a magánszemélynek 1 éven belül, akkor annak forgalmi értékét automatikusan levonja. Csak a különbözetet fogja kivetni? Kérem tájékoztatását az eljárás menetéről. "A lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete. A lakástulajdonok egymás közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt legnagyobb és a legkisebb forgalmi értékű ingatlanok – terhekkel nem csökkentett – értékkülönbözete."

Fejlesztési tartalék feloldása külföldi ingatlanra Kérdés

Tisztelt Szakértő! Utazási iroda ingatlant (szálloda, amelyet üzemeltetni fog) vásárol Spanyolországban. Erre a spanyolországi beszerzésre felhasználhatja-e az előző években képzett fejlesztési tartalékát, ha itt is, ott is (Spanyolországban és Magyarországon is) fog tevékenységet végezni? A tevékenység miatt Spanyolországban is létesíteni kell telephelyet, így kérdéses, hogy a vásárolt ingatlan (szálloda) értékcsökkenését hol lehet elszámolni (Spanyolországban vagy Magyarországon)? Köszönettel: Reményiné

Ingatlanvásárlás és induló kft. Kérdés

Egy most induló kft. vásárolna egy üzlethelyiséget. A kft. áfakörbe jelentkezne be. Jól értelmezzük a szabályokat, hogy fordított adózás körébe esik? Az új kft. állapítja meg az adót és vallja be? Ha a kft. ezt az ingatlant a későbbiekben bérbeadná, akkor csak áfásan tudja bérbe adni? Ezt az ingatlant fel kell újítani. A felújítással kapcsolatos költségek áfája levonható?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Pótbefizetés rendezése

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Finacont Kft

Kft. és katás vállalkozás

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Átalányadózó egyéni vállalkozó szocho maximum

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 július
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs