236 találat a(z) ingatlanértékesítés cimkére

Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: egyéni vállalkozó 16 éve vásárolt egy üzlethelyiséget, melyet bérbe adott 16 éven keresztül, az ebből származó jövedelme pedig egyéni vállalkozói bevétel volt. Most 16 év után értékesíteni szeretné. Az értékesítésből származó jövedelem – mivel 15 év eltelt – adómentes lesz-e?

Őstermelő termőföld-értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mezőgazdasági őstermelő értekesítené a használatában, illetve a tulajdonában lévő termőföldet. Jelenleg a támogatások nélküli bevétele a 600 ezer forintos bevallási küszöb alatt van. A termőföld vásárlásának beszerzését nem számolta el. Ebben az esetben magánszemélyként kell az ingatlanértékesítést szerepeltetni az adóbevallásban vagy őstermelői bevételként? Az szja-törvény 2. számú mellékletének I/2. bekezdését úgy kell értelmezni, hogy üzemi célú tárgyi eszköz értékesítésekor keletkezett bevételt csak akkor kell figyelembe venni őstermelőként, ha annak beszerzési, előállítási költségét korábban elszámolta a költségei között? Ha az őstermelői adózás alá esne az ingatlanértékesítés, akkor megoldást jelentene, ha év végével megszünteti az őstermelői tevékenységét és a termőföldet csak jövőre értékesítené? Ilyenkor az szja-törvény 2. számú mellékletének II/3-as pontjában foglaltak már nem mérvadóak? Válaszát előre is köszönöm.

Ingatlanértékesítés áfája Kérdés

Egy kft. társasháztól padlásteret vásárol. A társasház a számlát áfa nélkül állította ki. A kft. az ingatlanértékesítési tevékenységét áfakötelessé tette. A padlástér értékesítése során a számlát áfa nélkül vagy áfával növelten kell kiállítani? Válaszukat előre is köszönöm!

Ingatlanközvetítés, ingatlanfelújítás és -értékesítés Kérdés

Ingatlanközvetítő iroda (kft.) ingatlant is vásárol (lakások), amelyeket felújít és azután értékesít. – Hogyan kell a lakásokhoz beszerzett anyagok (al)vállalkozók számláiban felszámított áfát az áfabevallásban szerepeltetni? – Mivel a beszerzett anyagokat az adómentes tevékenységhez használja fel, az áfa nem levonható? – A lakásértékesítés áfamentes? (Nem választotta az ingatlanértékesítésre –lakásra és nem lakásra – az adókötelessé tételt.) – Amennyiben a lakásértékesítésre az adókötelessé tételt választja, hogyan alakul a levonható és a fizetendő áfa mértéke? – Amennnyiben egy-egy lakáshoz tételesen (például munkaszámokra) elkülöníti a költségeit, nem kell arányosítást alkalmazni a levonható áfa meghatározására? – Amennyiben más ingatlant (nem lakás) vásárol, felújít, majd értékesít, hogyan alakul a levonható és a fizetendő áfa? – Az ingatlanközvetítői tevékenység esetén jutalékot számít fel, ami 27 százalékos áfás, tehát nem kizárólag adómentes tevékenysége van. – Milyen előírásokra kell még különösen figyelni e tevékenységek végzése esetén, hogy szabályszerűen járjunk el? Köszönettel: Czigányné Tóth Katalin

Ingatlanértékesítés adókötelessé tétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy cégünk egyszeri ingatlanértékesítést szeretne végezni, adókötelesen. A tevékenység nem szerepel a tevékenységi köre között. Megteheti-e, hogy az ingatlanértékesítés tevékenység felvétele nélkül, egy ingatlan értékesítési ügyre kéri az adókötelessé tételt? Pénzügyi vállalkozásról van szó, és ebben az esetben a Htv. tiltja ennek a tevékenységnek a felvételét. Segítségét előre is köszönöm

Ingatlanértékesítés áfaszabályai, kereskedelmi ingatlanok átminősítése lakóingatlanná Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfafizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint állapítjuk meg, bérbeadásra, ingatlanértékesítésre adókötelezettséget választottunk. Az ingatlanok nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, melyeket több mint 50 éve birtokolunk (illetve birtokolta a jogelőd szövetkezet), tehát a szerzéskori levonható áfa nem értelmezhető. Kereskedelmi célú ingatlanaink egy részét bérbeadás útján hasznosítjuk, a bérleti díjat 27 százalékos áfával számlázzuk. Ingatlanok fenntartásához szükséges anyagok és szolgáltatások áfáját levonásba helyezzük. A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítására nincs kereslet, vevő sincs, aki vállalkozási tevékenységet végezne ezekben az ingatlanokban. Igény lenne rá, lakóingatlanként értékesíteni ezeket az épületeket. Azokat az ingatlanokat, melyeket magánszemélyek lakás céljára kívánnak megvásárolni, átminősíttetnénk lakóingatlanná. Lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok értékesítése tekintetében maradna az adókötelessé tétel. A lakóingatlanná átminősített ingatlanok eladása esetében áfa nélkül számlázhatnánk-e a vevők felé? A tárgyi eszközökre vonatkozó 240 hónap figyelési időt, arányosítást a fentiekben leírtak alapján hogyan kell értelmezni, kell-e értelmezni? Van-e jelentősége annak, hogy mikor minősíttetjük át az ingatlant? Az átminősítés előtt az ingatlanok fenntartási költségeinek áfatartalmát levonásba helyeztük, ha bérbe volt adva, azt áfával számláztuk. Köszönöm a segítséget!

Ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Zártkerti ingatlanjaimat szeretném értékesíteni. A kifüggesztés elkerülése végett, kivonatnám a művelés alól (az 1997. évi CXLI. törvény 2016. május 5-én hatályba lépett módosítása). A zártkerti ingatlanokat (2010. január 18-án és október 07-én vásároltam. Az egy hektár terület felét gyümölcsfákkal betelepítettem. Hogyan adózom a megszerzett bevétel után? A bevételből értéknövelő beruházásként levonhatom-e a telepítés költségeit? Érvényesíthetek-e adómentességet (a művelés alól való kivonás ellenére) a 200 ezer forintot meg nem haladó részre, ha őstermelőnek adom el? Mit jelent a regisztrált mezőgazdasági vállalkozás? A regisztráció alatt az MVH-regisztrációt kell érteni? Köszönettel: KM

Ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt szakértő! Gazdasági társaság, építésiengedély-köteles lakásokat épített, amelyeket a használatbavételt követően értékesíteni szeretne magánszemélyeknek. Az építéskor a cég a felmerülő áfát visszaigényelte. A társaság ingatlanértékesítés tekintetében nem választotta az áfakötelezettséget, csak a bérbeadásra. Az lenne kérdésünk, hogy amennyiben a lakóingatlanok értékesítése használatbavételt követő 2 évben belül megtörténik, szükséges-e bejelenteni az áfakötelezettség választását, vagy törvényi kötelezettség miatt mindenképpen áfásan kell értékesíteni? Amennyiben bejelentés szükséges, azt év közben egy működő cég megteheti-e, vagy csak év végével van lehetősége?

Törölt adószámú adóalany ingatlanértékesítése III. Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2016 augusztusában két alkalommal tettem fel kérdést "felszámolási eljárás alatt álló törölt adószámú társaság ingatlanvagyonának értékesítésével és annak bizonylatolásával és áfával kapcsolatosan. Azt a választ kaptam, hogy a NAV felé továbbították állásfoglalás kérése céljából. Érdeklődni szeretnék, hogy a NAV-tól érkezett-e Önökhöz állásfoglalás. Fáradozását köszönöm. Tisztelettel: Szalainé

Fordított adózás ingatlanértékesítésnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk az ingatlanértékesítés vonatkozásában bejelentkezett az adóhatóságnál az általános szabályok szerinti adózásra. Kérdésem: A nem lakóépületnek minősülő ingatlanértékesítésünk adóalanynak a fordított adózás szabálya alá tartozik-e? Ha igen, akkor az ingatlan egy részén végrehajtott beruházás, amely egy éve történt, befolyásolja-e a fordított adózás szerinti számlázást? Mielőbbi válaszát várva köszönettel: Szélesné Zsuzsa

Ingatlanértékesítés – ügynöki jutalék áfája Kérdés

Tisztelt Adózóna! Társaságunk nagyértékű használt ingatlant értékesített, amely az áfatörvény 86. paragrafusa alapján mentes az adó alól, és társaságunk a 142. paragrafus szerinti adókötelessé tételt nem választotta. Az értékesítésért ügynöki jutalékot fizet a társaság, amiről megkapta az áfás számlát. Szeretném kérdezni, hogy társaságunk ezen számla alapján az áfát levonásba helyezheti-e vagy sem?

Üzletszerű ingatlanértékesítés Kérdés

Kedves Sinka Júlia! Az alábbi url kódon megjelent írásával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni: http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Lakast_ad_vesz__mikortol_gazdasagi_tevekeny_PT7DOI Adott egy magánszemély, aki idén vásárolt egy lakást, azt felújította, berendezte, majd eladta. Jelenleg a második lakását renoválja, szintén eladási céllal. Véleményem szerint ez kimeríti a gazdasági tevékenység fogalmát, így, ha jól értelmezem a jogszabályt, az elért jövedelem 78%-a után 15 % szja-t és 27 % ehót kell fizetnie. Kérem szépen Öntől ennek megerősítését! Bonyolítja az esetet, hogy ő egyben katás egyéni vállalkozó is, amit egy másik tevékenységére tekintettel váltott ki. Neki tehát már van adószáma. Kérdésem, ha a lakásfelújítási tevékenységét is ezen adószám alatt végzi, az jelentősen megnöveli-e a katás bevételét, ami miatt jelentős összegű extra adót kell fizetnie? A 6 millió forint átlépésével (egyéni vállalkozói tevékenység plusz lakások eladási ára) elveszíti-e áfa alanyi mentes státuszát? Köszönöm segítségét! Vágner Emília

Szja – ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy család tagjai egyenként 2-5 ingatlannal rendelkeznek, melyet bérbeadás útján hasznosítanak. A lakásokat több mint öt éve vették. Most azt tervezik, hogy értékesítik azokat. Aki két lakással rendelkezik, az egy éven belül eladja az ingatlanjait, aki több mint kettővel, az három éven belül kívánja azokat eladni. Kérdésem, hogy az értékesítések gazdasági tevékenységnek minősülnek-e? Köszönöm a válaszukat.

Ingatlanértékesítés áfája – figyelési időszak Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. bérelt egy raktárat, amit támogatásból felújítottunk, a beruházást 2012. 07. 24-én aktiváltuk (idegen tulajdonon végzett beruházásként), majd 2013. 01. 05-én megvásároltuk. A felújítást le kellett selejtezni, mert az ingatlan visszakerült a bérbeadóhoz a bérleti szerződés megszűnésekor. Ekkor megállapították a bérbeadó által elismert beruházás értékét, mivel ezeket mi végeztettük el, csak a különbözetet kellett rendezni. Így egy felújított ingatlan került a könyveinkbe az áfamentes adásvétel után. Cégünk áfaköteles tevékenységet végez 100 százalékban. Az ingatlan bérleti díja áfás volt, ezt, és az elvégzett, később leselejtezett felújítás áfáját levontuk. Az eladó a vételárra nem számított fel áfát. A tulajdonszerzés után több beruházás nem volt, csak az értékcsökkenést és a rezsit számoltuk el/áfáját vontuk le. Az ingatlanértékesítésre nem kértünk a szokásostól eltérő áfa „alanyiságot”. Kérdéseim: – Amennyiben értékesítenénk a fenti ingatlant, annak eladási ára áfaköteles bevétel lenne-e a társaság számára? – Keletkezik-e fizetendő áfa, ha az ingatlant (a tulajdoni lapon is átvezetve) lakássá átminősítettjük? – Amennyiben így áfamentes értékesítés keletkezne, kell-e foglalkozni a korábban levonásba helyezett áfával (leselejtezett beruházás, rezsiköltségek áfája)? – Amennyiben itt is alkalmazni kell a megfigyelési időszakot az áfa tekintetében, kérem, szíveskedjenek levezetni, hogy egy 2016. szeptemberi értékesítés esetén hogyan kell azt pontosan elvégezni? Köszönöm! István

Tárgyieszköz-értékesítés-e az ingatlan értékesítése? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem, segítségüket, hogyan kell eljárni a levonási hányad megállapításakor, ha ingatlant értékesítünk adómentesen. Az áfatörvény 259. § 21. pontja az ingatlant minden esetben tárgyi eszköznek minősíti. Az áfatörvény 5. számú mellékletének 3. pontja tárgyalja, mely összegeket (bevételeket) nem kell figyelembe venni a levonási hányad megállapításakor: a) tárgyi eszköz értékesítésénél nem szab feltételt, b) ingatlan értékesítésekor eseti jellegűnél nem kell a levonási hányadnál számolni vele. Álláspontom szerint az a) és b) pontok egymással ellentmondásban vannak. Köszönöm előre is válaszukat. Tisztelettel: Szekeres Zsolt

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Céltartalékképzés társasági adó vonzata

Pölöskei Pálné

adószakértő

Katás bt. után átalányadózó egyéni vállalkozó

Pölöskei Pálné

adószakértő

Árfolyamnyereség és tao

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close